Στις νέες προτάσεις συμπεριλαμβάνονται τα πιο ισχυρά συστήματα Power για μεγάλες επιχειρήσεις μέχρι σήμερα, ένα νέο high-end σύστημα αποθήκευσης δίσκων και σημαντικές αναβαθμίσεις λογισμικού για το νεότερο υπολογιστή mainframe της IBM. Η ανακοίνωση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσήλωσης της IBM στα έξυπνα υπολογιστικά συστήματα (Smarter Computing) που αποσκοπούν στην επίλυση των ποικίλων και όλο και πιο πιεστικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι Οργανισμοί, από τα τρωτά σημεία στην ασφάλεια έως τη διαχείριση των ραγδαία αυξανόμενων όγκων δεδομένων που τροφοδοτούνται μέσω των τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης και κινητής τηλεφωνίας. Συγκεκριμένα, η οικογένεια των συστημάτων Power εξοπλίζεται με το νέο επεξεργαστή POWER 7+ για μεγαλύτερη ασφάλεια και γρήγορα εργαλεία ανάλυσης επιχειρησιακής απόδοσης, δυναμικότητα που είναι διαθέσιμη κατΆ απαίτηση και σημαντικά βελτιωμένες επιδόσεις. Τα νέα high-end συστήματα αποθήκευσης DS8870 είναι τρεις φορές ταχύτερα  από το προηγούμενο μοντέλο, ενώ το IBM DB2 Analytics Accelerator V3 καθιστά ταχύτερη την εκτέλεση εργαλείων ανάλυσης στο mainframe zEnterprise EC12 και το zSecure εντοπίζει ασυνήθιστη δραστηριότητα πριν να εκτεθεί σε κίνδυνο κάποιο σύστημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία Smarter Computing της IBM, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.ibm.com/smartercomputing.