Για να βοηθήσει τους διεθνείς οργανισμούς να αποκτήσουν ουσιαστική πληροφόρηση από την τεράστια εισροή των δεδομένων που δημιουργούνται σε καθημερινή βάση, η IBM (NYSE: IBM) επέκτεινε πρόσφατα την οικογένεια PureSystems, παρουσιάζοντας το νέο σύστημα  Pure Data. Τώρα, οι οργανισμοί μπορούν να διαχειρίζονται περισσότερο αποδοτικά και να αναλύουν γρήγορα petabyte δεδομένων σε λίγα λεπτά, καθώς και να χρησιμοποιούν έξυπνα αυτήν την πληροφόρηση για την υποστήριξη συγκεκριμένων επιχειρησιακών στόχων σε όλο τον οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων του μάρκετινγκ, των πωλήσεων και των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων (#IBMPureSystems).

Οργανισμοί από όλους τους κλάδους της αγοράς αντιμετωπίζουν σήμερα την πρόκληση της  ανεύρεσης πιο απλών και οικονομικών μεθόδων για την ανάλυση των δεδομένων και την κατανόηση των αγοραστικών επιλογών των πελατών, για τη διαχείριση της απώλειας πελατών, για τη διεξαγωγή εκστρατειών μάρκετινγκ και την εντόπιση περιπτώσεων απάτης σε πραγματικό χρόνο. Τα νέα συστήματα είναι διαθέσιμα σε τρία μοντέλα, ειδικά σχεδιασμένα για συγκεκριμένα φορτία εργασίας, βελτιστοποιημένα για ανάλυση συναλλαγών, λειτουργιών και μεγάλου όγκου δεδομένων, στοχεύοντας στην επίλυση των ανωτέρω προκλήσεων.

Το σύστημα PureData αποτελεί το επόμενο βήμα στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της IBM, η οποία συνίσταται στη διάθεση μιας οικογένειας συστημάτων με ενσωματωμένη εξειδικευμένη τεχνογνωσία, αξιοποιώντας δεκαετίες πείρας της IBM για τη μείωση του κόστους και της πολυπλοκότητας που σχετίζονται με την πληροφορική. Οι πελάτες μπορούν να έχουν τα συστήματά τους έτοιμα για λειτουργία σε 24 ώρες αντί για 24 ημέρες, να πραγματοποιούν πολύπλοκες αναλύσεις σε λεπτά, και όχι ώρες, και να διαχειρίζονται περισσότερες από 100 βάσεις δεδομένων σε ένα ενιαίο σύστημα.

Η IBM εκτιμά ότι κάθε μέρα δημιουργούνται 2,5 exabyte δεδομένων — τόσο πολλά ώστε το 90% των δεδομένων που υπάρχουν στον κόσμο σήμερα να έχει δημιουργηθεί μόλις τα δύο τελευταία χρόνια. Με δεδομένο αυτό τον κατακλυσμό δεδομένων, το νέο PureData System έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθά τους οργανισμούς να εκτελούν σύνθετες αναλύσεις όγκου δεδομένων σε παραδοσιακά ή cloud περιβάλλοντα.  Το νέο σύστημα βασίστηκε στην αρχική οικογένεια προϊόντων PureSystems τα οποία έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν εφαρμογές Web σε λιγότερες από 10 ημέρες, μια εργασία που κάποτε απαιτούσε τουλάχιστον έξι μήνες. Η οικογένεια PureSystems είναι το αποτέλεσμα μιας επένδυσης 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην έρευνα και ανάπτυξη και σε εξαγορές σε μια περίοδο τεσσάρων ετών.

«Είμαστε στην αιχμή μιας νέας εποχής στην πληροφορική, όπου οι πελάτες μπορούν να επεξεργάζονται τεράστιες ποσότητες πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και με τρόπους που μπορούν να μετασχηματίσουν ριζικά τον τρόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Για να επιταχύνουμε αυτόν το μετασχηματισμό, χρειάζεται να απλοποιήσουμε και να επισπεύσουμε την υλοποίηση των νέων δεξιοτήτων καθώς και να μειώσουμε ριζικά το κόστος των λειτουργιών της Πληροφορικής», δήλωσε ο  Arvind Krishna, επικεφαλής του Τομέα IBM Information Management. «Η πρόσφατη παρουσίαση του συστήματος PureData αποτελεί σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς στόχος είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες να επιτύχουν νέα επίπεδα σε ό,τι αφορά την ταχύτητα, την απλοποίηση και την εξοικονόμηση κόστους».

Η IBM παρουσιάζει τρία μοντέλα του συστήματος PureData, ειδικά σχεδιασμένα για συγκεκριμένα φορτία εργασίας:

  • PureData System για Συναλλαγές: Τα περιβάλλοντα επεξεργασίας λιανικών πωλήσεων και πιστωτικών καρτών εξαρτώνται από τη γρήγορη διεκπεραίωση των συναλλαγών και των αλληλεπιδράσεων. Αυτές οι συναλλαγές μπορεί να είναι μικρές, αλλά ο όγκος και η συχνότητά τους απαιτεί γρήγορα και αποδοτικά περιβάλλοντα. Τα νέα συστήματα παρέχουν συνθέσεις υλικού και λογισμικού που είναι ενοποιημένες και βελτιστοποιημένες για ευελιξία, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και επεκτασιμότητα για οποιοδήποτε φoρτίο εργασίας συναλλαγών.
  • PureData System για Ανάλυση Δεδομένων: Για να είναι ανταγωνιστικοί οι οργανισμοί σήμερα, πρέπει να αναλύουν και να διερευνούν τα δεδομένα γρήγορα και εύκολα—ακόμα και όταν διαχειρίζονται petabyte δεδομένων. Το νέο σύστημα απλοποιεί και βελτιστοποιεί την απόδοση των υπηρεσιών αποθήκευσης δεδομένων και τις εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων. Βασισμένο σε τεχνολογία Netezza, το νέο σύστημα PureData για ανάλυση δεδομένων είναι σχεδιασμένο για την επιτάχυνση της ανάλυσης και διαθέτει τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη λειτουργιών ανάλυσης εντός της βάσης δεδομένων στην αγορά σήμερα. Οι οργανισμοί μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για την πρόβλεψη και την αποφυγή απώλειας πελατών σε δευτερόλεπτα, για τη δημιουργία στοχευμένων διαφημίσεων και προγραμμάτων προώθησης χρησιμοποιώντας προγνωστική και χωρική ανάλυση (predictive and spatial analysis) και για την πρόληψη της απάτης.
  • PureData System για Ανάλυση Επιχειρησιακών Λειτουργιών: Το νέο σύστημα είναι σε θέση να παρέχει πληροφόρηση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την ανάληψη δράσης σε περισσότερες από 1.000 επιχειρησιακές λειτουργίες ταυτοχρόνως, με στόχο την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Συστήματα warehouse χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης κατά την επεξεργασία πιστωτικών καρτών, για την παροχή πληροφόρησης για πελάτες σε λειτουργίες call centers και για την παρακολούθηση και πρόβλεψη μεταβολών σε πραγματικό χρόνο στην προσφορά και στη ζήτηση στους τομείς της ενέργειας και των υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 

Η Premier, μια συμμαχία στο χώρο της υγείας, επέλεξε ένα σύστημα PureData για τη διαχείριση και ανάλυση της μεγαλύτερης βάσης κλινικών δεδομένων, οικονομικών δεδομένων και δεδομένων αποτελεσμάτων ασθενών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων διεκπεραιώνονται 2.5 εκατομμύρια κλινικές συναλλαγές την ημέρα.

«Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε ήταν η ανάγκη ταχείας ανάκτησης και ανάλυσης του όγκου δεδομένων και, εν συνεχεία, η παροχή της πληροφόρησης από αυτά τα δεδομένα απευθείας στους επαγγελματίες της υγείας,» δήλωσε ο Todd Wilkes, επικεφαλής του Enterprise Solution Development στην Premier, που βοηθά περισσότερα από 2.700 νοσοκομεία και 90.000 άλλες εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών υγείας στις ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας την ισχύ της συνεργασίας για να ηγηθεί της μετάβασης σε υπηρεσίες υγείας με υψηλή ποιότητα και οικονομία. «Με τα εργαλεία ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων της IBM, μπορούμε πλέον να αναλύουμε οποιαδήποτε δεδομένα με χρόνους απόκρισης κάτω του δευτερολέπτου και να κοινοποιούμε πληροφόρηση από αυτά τα δεδομένα προκειμένου να βοηθάμε τα μέλη μας να βελτιώνουν τη φροντίδα των ασθενών, να μειώνουν τις λειτουργικές δαπάνες και να κατανοούν καλύτερα τι συμβαίνει εντός των νοσοκομείων και των συστημάτων υγείας τους.»

Οι εμπορικοί συνεργάτες της IBM συμβάλλουν στην προώθηση της υιοθέτησης των συστημάτων PureSystems

Καθώς η IBM επεκτείνει την οικογένεια των εξειδικευμένων ολοκληρωμένων συστημάτων, το οικοσύστημα εμπορικών συνεργατών της IBM συνεχίζει επίσης να αναπτύσσεται ενστερνιζόμενο τα συστήματα PureSystems. Πολυάριθμοι συνεργάτες, όπως η DynaFront Systems και η PCCW Solutions, εγκαθιστούν συστήματα PureSystems στα δικά τους data centers προκειμένου να παρέχουν αξία στους πελάτες τους. Επιπλέον, περισσότεροι από 60 ανεξάρτητοι προμηθευτές λογισμικού (ISV) έχουν δεσμευθεί ήδη να παρέχουν υποστήριξη στο PureData System.

Μέσω τεχνικής υποστήριξης, η IBM προσφέρει σε αυτές τις εταιρείες την ευελιξία να βελτιστοποιούν τις κορυφαίες στον κλάδο εφαρμογές τους σε συστήματα PureSystems. Η Silvermoon Business Systems, ένας ISV στη Νότια Αφρική που επικεντρώνεται στον ασφαλιστικό κλάδο, διακρίνει ήδη αποτελέσματα ως προς την απόδοση μειώνοντας τον τυπικό χρόνο υλοποίησης της εφαρμογής της από δύο εβδομάδες σε 18 λεπτά με το PureApplication System.

Μέχρι σήμερα, οι συνεργάτες έχουν παραδώσει περισσότερες από 200 λύσεις και εφαρμογές που είναι βελτιστοποιημένες για να εκτελούνται στα ολοκληρωμένα συστήματα εξειδίκευσης της IBM. Βασιζόμενη σε αυτές τις προτάσεις, η IBM παρουσιάζει επίσης διάφορα νέα υποδείγματα (patterns) σχεδιασμένα για τη ριζική βελτιστοποίηση της εγκατάστασης και της διαχείρισης των πόρων υλικού και λογισμικού. Σε αυτά περιλαμβάνονται υποδείγματα για επιχειρηματικότητα μέσω κοινωνικής δικτύωσης (Social Business), για τη διαχείριση πόρων και τη διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών. Αυτά τα υποδείγματα και λύσεις που καλύπτουν 20 κλάδους αγοράς είναι προσβάσιμα μέσω του IBM PureSystems Centre.

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις επεκτείνουν την αρχική παρουσίαση των συστημάτων IBM PureSystems η οποία πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2012 και περιελάμβανε τα συστήματα PureApplication και PureFlex. Η νέα οικογένεια συστημάτων προσφέρει στους οργανισμούς μια εναλλακτική λύση απέναντι στα τρέχοντα μοντέλα πληροφορικής των επιχειρήσεων, όπου πολλά και ανόμοια συστήματα απαιτούν σημαντικούς πόρους για την εγκατάσταση και τη συντήρησή τους. Το PureFlex System επιτρέπει στους οργανισμούς να δημιουργούν και να διαχειρίζονται περισσότερο αποδοτικά μια υποδομή, ενώ το PureApplication System βοηθά τους οργανισμούς να μειώνουν το κόστος και την πολυπλοκότητα της ταχείας υλοποίησης και διαχείρισης εφαρμογών. Επιπλέον των κοινών υποδειγμάτων εφαρμογών Web που υποστηρίζονται από το PureApplication System, ο συνδυασμός των PureData System και PureApplication System μπορεί  τώρα να χρησιμοποιηθεί για φορτία εργασίας συναλλαγών από άκρο σε άκρο.

Το PureData θα είναι διαθέσιμο στα τέλη Οκτωβρίου.