Η IBM διπλασιάζει το 2013, τις επενδύσεις της σε λύσεις για φορητές συσκευές, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία από τους τομείς του λογισμικού και υπηρεσιών προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν επιτυχημένα στο σημερινό κόσμο όπου κυριαρχούν οι έξυπνες κινητές συσκευές

Η IBM (NYSE: IBM) παρουσίασε πρόσφατα το IBM MobileFirst, το πλέον ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων για φορητές συσκευές που συνδυάζει λογισμικό ασφάλειας, ανάλυσης δεδομένων και ανάπτυξης εφαρμογών με υπηρεσίες που βασίζονται σε cloud και σε τεχνογνωσία πάνω σε ανάλογες λύσεις. Χρησιμοποιώντας τις λύσεις IBM MobileFirst, οι επιχειρήσεις μπορούν πλέον να βελτιστοποιήσουν όλο το φάσμα, από τη διαχείριση των κινητών συσκευών των υπαλλήλων τους έως τη δημιουργία μιας νέας εφαρμογής κινητού ηλεκτρονικού εμπορίου που θα μετασχηματίσει ολόκληρο το επιχειρηματικό μοντέλο τους.

Η εν λόγω κίνηση της IBM βασίζεται στην πείρα που έχει αποκομίσει βοηθώντας σχεδόν 1.000 πελάτες να μετατρέψουν τις επιχειρήσεις τους σε «κινητές επιχειρήσεις», καθώς και στην αξιοποίηση των χιλιάδων εξειδικευμένων επαγγελματιών της σε λύσεις για φορητές συσκευές και των 270 ευρεσιτεχνιών της στις καινοτομίες ασύρματης επικοινωνίας. Επιπλέον, η IBM έχει προβεί σε 10 εξαγορές που σχετίζονται με το συγκεκριμένο τομέα μόνο κατά τα τέσσερα τελευταία χρόνια.

Η IBM ανακοίνωσε επίσης μια διευρυμένη συνεργασία με την ΑΤ&Τ προκειμένου να παρασχεθούν στους υπεύθυνους ανάπτυξης λογισμικού εργαλεία για τη δημιουργία ταχύτερων και εμπλουτισμένων εφαρμογών και υπηρεσιών κινητών συσκευών για τους πελάτες. Για παράδειγμα, οι οργανισμοί μπορούν πλέον να ενσωματώνουν γρήγορα πληρωμές και μηνύματα στις εφαρμογές τους.

«Μέχρι σήμερα, στον τομέα των φορητών υπολογιστικών συστημάτων κυριαρχούσαν οι συζητήσεις για νέα smartphone, λειτουργικά συστήματα, παιχνίδια και εφαρμογές,» δήλωσε ο Robert LeBlanc, επικεφαλής του τομέα λογισμικού middleware της IBM. «Ωστόσο, οι επιχειρήσεις δεν έχουν αξιοποιήσει ακόμη τις δυνατότητες του κινητού επιχειρείν. Ακριβώς όπως το Διαδίκτυο μεταμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο συναλλασσόμαστε με τις τράπεζες, κάνουμε κρατήσεις για διακοπές και διαχειριζόμαστε τις υπηρεσίες υγείας, με παρόμοιο τρόπο τα φορητά υπολογιστικά συστήματα μεταμορφώνουν τους διάφορους κλάδους επιχειρήσεων. Καθώς αυτές οι συσκευές εξελίσσονται σε αναπόσπαστο μέρος όλων όσων κάνουμε, οι επιχειρήσεις βρίσκονται πλέον στην παλάμη των πελατών τους. Το IBM MobileFirst έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να κάνει πραγματικότητα τη μετεξέλιξη μιας επιχείρησης σε κινητή επιχείρηση

Μέσω του IBM MobileFirst, η IBM παρέχει στις εταιρείες τα αναγκαία εργαλεία για την αξιοποίηση των νέων επιχειρηματικών ευκαιριών που δημιουργούνται. Για να επιτύχουν στην υιοθέτηση της εν λόγω τεχνολογίας ως μέσο ανάπτυξης των εσόδων τους, οι πελάτες πρέπει να έχουν μια ενιαία στρατηγική για το mobile, το cloud, τα big data, την επιχειρηματικότητα κοινωνικής δικτύωσης και την ασφάλεια. Οι σημερινές ανακοινώσεις από την IBM βοηθούν τους πελάτες να τιθασεύσουν αυτές τις σύνθετες τεχνολογίες προκειμένου να προωθήσουν την καινοτομία και την ανάπτυξη. Το Daegu Health College και η πόλη Αϊντχόβεν στη Δανία αποτελούν σημαντικά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η IBM βοηθά τους πελάτες της να μετεξελιχθούν χρησιμοποιώντας την κινητή τεχνολογία.

Το IBM MobileFirst περιλαμβάνει:
Ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο λύσεων

Το χαρτοφυλάκιο λύσεων για φορητές συσκευές της IBM παρέχει τα βασικά στοιχεία μιας πλατφόρμας εφαρμογών και δεδομένων, μαζί με τις δυνατότητες διαχείρισης, ασφάλειας και ανάλυσης δεδομένων που είναι αναγκαίες για τις επιχειρήσεις. Εκτός του ότι ανταποκρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις της κινητής τεχνολογίας, το χαρτοφυλάκιο επιτρέπει την ταχεία ενοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω κοινωνικής δικτύωσης και μέσω cloud και επίσης παρέχει τεχνολογίες back-end που συμβάλλουν στην ασφάλεια και διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών στρατηγικής σημασίας. Στα βασικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Πλατφόρμα IBM MobileFirst – Στις νέες αναβαθμίσεις περιλαμβάνονται διευρυμένες δυνατότητες για το IBM Worklight με σκοπό την απλοποίηση της υλοποίησης. Διαθέτει επίσης δυνατότητες single sign-on για πολλές διαφορετικές εφαρμογές. Μια νέα έκδοση beta του Rational Test Workbench συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των κινητών εφαρμογών.
  • Ασφάλεια IBM MobileFirst – Η IBM επεκτείνει τις λύσεις ελέγχου πρόσβασης κινητών συσκευών και τους ελέγχους τρωτών σημείων των κινητών εφαρμογών με υποστήριξη για εφαρμογές Apple iOS με την τελευταία έκδοση του AppScan.
  • Διαχείριση IBM MobileFirst – Στις νέες αναβαθμίσεις για το IBM Endpoint Manager περιλαμβάνονται η υποστήριξη για προγράμματα BYOD (Bring Your Own Device) και πρότυπα αυξημένης ασφάλειας που είναι κρίσιμης σημασίας για κρατικούς οργανισμούς και περιβάλλοντα που υπόκεινται σε κανονιστικές απαιτήσεις.
  • Ανάλυση δεδομένων IBM MobileFirst – Η IBM διευρύνει τη λύση της Tealeaf CX Mobile προκειμένου να παράσχει στις μεγάλες επιχειρήσεις περισσότερη οπτικοποιημένη πληροφόρηση για τις συμπεριφορές χρήσης των φορητών συσκευών έτσι, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν καλύτερα σε ποιους τομείς απαιτούνται βελτιώσεις και να δημιουργήσουν εξαιρετικές και ενιαίες εμπειρίες πελατών σε διαφορετικές φορητές συσκευές.

Προκειμένου να προσφερθεί στους οργανισμούς η μέγιστη ευελιξία και να επιταχυνθεί η υιοθέτηση των φορητών υπολογιστικών συστημάτων, αυτές οι λύσεις μπορούν επίσης να προσφερθούν μέσω υπηρεσιών cloud και managed services.

Ένα σύνολο υπηρεσιών για τους πελάτες

Η IBM διαθέτει χιλιάδες ειδικούς στο συγκεκριμένο τομέα προκειμένου να βοηθήσει τους πελάτες να κατανοήσουν με ποιο τρόπο οι διάφοροι κλάδοι της οικονομίας μπορούν να μετεξελιχθούν σε ένα κόσμο που βασίζεται στις φορητές συσκευές, βασιζόμενη σε συνεργασίες με πελάτες που προέρχονται από περισσότερους από δώδεκα κλάδους. Το χαρτοφυλάκιο IBM MobileFirst περιλαμβάνει διάφορες υπηρεσίες προκειμένου να βοηθηθούν οι πελάτες στην κατάρτιση στρατηγικών για τις φορητές συσκευές καθώς και στη σχεδίαση και υλοποίηση έργων mobile. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Υπηρεσίες στρατηγικής και σχεδιασμού IBM MobileFirst – Οι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από την τεχνογνωσία της IBM για να καταρτίσουν μια στρατηγική κινητών συσκευών για τους υπαλλήλους και τους πελάτες τους, καθώς και από καίριες δεξιότητες σχεδίασης εμπειριών από τον τομέα IBM Interactive για την ανάπτυξη συναρπαστικών εμπειριών για φορητές συσκευές. Το νέο μοντέλο Mobile Maturity της IBM μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αξιολόγηση της προόδου μιας επιχείρησης στη μετεξέλιξή της σε μια «κινητή επιχείρηση», ενώ νέα εργαστήρια βοηθούν τους πελάτες στην ανάπτυξη εφαρμογών, στη σχεδίαση υποδομής και στην επιτάχυνση της προόδου τους στην υιοθέτηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας.
  • Υπηρεσίες ανάπτυξης και ενοποίησης IBM MobileFirst – Η IBM προσφέρει υπηρεσίες που βοηθούν τους οργανισμούς να υλοποιήσουν μια κινητή υποδομή και να διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια κινητών εφαρμογών και περιβάλλοντα BYOD. Βελτιωμένες υπηρεσίες υποδομής δικτύων για φορητές συσκευές παρέχουν στρατηγική, βελτιστοποίηση, ενοποίηση και διαχείριση πληροφοριακών δικτύων. Το Mobile Enterprise Services for Managed Mobility παρέχει βοήθεια στη διαχείριση και ασφάλεια των smartphone, tablet και άλλων συσκευών που χρησιμοποιούνται σε μια επιχείρηση. Το Mobile Application Platform Management συμβάλλει στην επίσπευση της υλοποίησης της κινητής υποδομής για την ευκολότερη και ταχύτερη ανάπτυξη κινητών εφαρμογών.

Ένα ευρύ σύνολο πόρων και προγραμμάτων για εμπορικούς συνεργάτες, υπεύθυνους ανάπτυξης λογισμικού και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση Tech Trends Report της IBM, μόλις ένας στους δέκα οργανισμούς διαθέτει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή εξελιγμένων τεχνολογιών όπως τα φορητά υπολογιστικά συστήματα. Προκειμένου να παράσχει βοήθεια για την υπέρβαση αυτού του κενού δεξιοτήτων, η IBM παρουσιάζει μια σειρά πόρων με σκοπό να βοηθήσει το οικοσύστημά της προγραμματιστών, συνεργατών και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας να αξιοποιήσουν την ευκαιρία και να βελτιώσουν τις υπάρχουσες δεξιότητές τους ή να αναπτύξουν νέες. Για παράδειγμα:

  • Υπεύθυνοι Ανάπτυξης Λογισμικού – Η IBM ανακοίνωσε συνεργασία με την AT&T, η οποία θα επιτρέψει στους προγραμματιστές να εμπλουτίσουν τις εφαρμογές για φορητές συσκευές χρησιμοποιώντας το IBM Worklight για την πρόσβαση σε API της AT&T στο cloud. Τώρα, έχουν στη διάθεσή τους άλλο ένα εργαλείο από την AT&T για τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία εφαρμογών με εμπλουτισμένες δυνατότητες, όπως η αναγνώριση ομιλίας και οι γρήγορες πληρωμές.
  • Εμπορικοί συνεργάτες – Με το Ready for IBM MobileFirst, οι ανεξάρτητοι προμηθευτές λογισμικού (ISV) μπορούν επίσης να ενσωματώνουν τεχνολογίες για φορητές συσκευές στις λύσεις τους, ενώ το Software Value Plus παρέχει πλέον πιστοποιήσεις και ανάλογα εργαστήρια καθώς και κίνητρα για μεταπωλητές και παρόχους υπηρεσιών ενοποίησης συστημάτων.
  • Ακαδημαϊκή κοινότητα – Για να παράσχει βοήθεια στην εκπαίδευση της επόμενης γενιάς προγραμματιστών για φορητές συσκευές, η IBM προσφέρει νέες επιχορηγήσεις σε ανώτατες σχολές για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η IBM καθιστά επίσης διαθέσιμο το IBM Worklight, χωρίς χρέωση, για την τάξη και μέσω online εκπαίδευσης, για την εκπαίδευση και των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού πάνω στον προγραμματισμό για περιβάλλοντα κινητών συσκευών.

Πληροφορίες για το IBM MobileFirst

Το IBM MobileFirst, έχοντας ως βάση 1.000 συνεργασίες με πελάτες, 10 εξαγορές επιχειρήσεων στον εν λόγω τομέα κατά τα τέσσερα τελευταία έτη, μια ομάδα χιλιάδων ειδικών και 270 ευρεσιτεχνίες που αφορούν σε καινοτομίες ασύρματης επικοινωνίας, προσφέρει μια σειρά λύσεων που βοηθούν τις επιχειρήσεις να συνδέονται, να προστατεύουν, να διαχειρίζονται και