Για να βοηθήσει τις εταιρείες σε διάφορους κλάδους, από το λιανικό εμπόριο και την υγειονομική περίθαλψη μέχρι τις τράπεζες και τις εταιρείες μεταφορών, να μετατρέψουν τα δεδομένα σε αξιοποιήσιμα συμπεράσματα, η Intel Corporation παρουσίασε την οικογένεια επεξεργαστών Intel® Xeon® E7 v2.

 

 

 

Η ανάλυση δεδομένων επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λαμβάνουν αποφάσεις που βελτιώνουν  τα αποτελέσματά τους. Η οικογένεια επεξεργαστών Intel® Xeon® E7 v2 προσφέρει νέες δυνατότητες για την επεξεργασία και ανάλυση μεγάλων, όγκων δεδομένων διαφορετικών τύπων για να αποκαλυφθούν πληροφορίες οι οποίες παλαιότερα δεν ήταν προσβάσιμες.

 

 «Οι οργανισμοί που αξιοποιούν τα δεδομένα για την επιτάχυνση των επιχειρησιακών ιδεών τους θα έχουν  ένα τεράστιο προβάδισμα στην παρούσα οικονομία», δήλωσε η Diane Bryant, ανώτερη αντιπρόεδρος και γενική διευθύντρια του Ομίλου Data Center της Intel. «Η προηγμένη απόδοση, η χωρητικότητα μνήμης και η αξιοπιστία της οικογένειας επεξεργαστών Intel® Xeon® E7 v2 επιτρέπει στους οργανισμούς να προσφέρουν, σε πραγματικό χρόνο, ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων για να εντοπίζουν και να αξιοποιούν τις τάσεις, να δημιουργούν νέες υπηρεσίες και να προωθούν την επιχειρησιακή αποδοτικότητα.»

 

Τα δεδομένα big data και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT) παρέχουν τεράστιες ευκαιρίες για πολλούς οργανισμούς να αναπτυχθούν, καθώς δημιουργούν προσοδοφόρες υπηρεσίες από τις πληροφορίες που μπορούν να εξαχθούν. H τεχνολογία και η αγορά των υπηρεσιών big data αναμένεται να αυξηθούν 27 τοις εκατό ετησίως, μέχρι το 2017, φτάνοντας τα 32.4 δισεκατομμύρια δολάρια4. Ένας σπουδαίος παράγοντας αυτής της αύξησης είναι η τεράστια ποσότητα δεδομένων που προέρχονται από συνδεδεμένες συσκευές που απαρτίζουν το IoT, μέγεθος το οποίο προβλέπεται να αυξηθεί σε 30 δισεκατομμύρια συσκευές έως το 20204. Οι επενδύσεις στις τεχνολογίες με τις υψηλότερες επιδόσεις και οι λύσεις ανάλυσης μπορούν επίσης να επιφέρουν σημαντική εξοικονόμηση κόστους. Για παράδειγμα, το τμήμα IT της Intel αναμένει να επιτύχει εξοικονόμηση κόστους και αύξηση των bottom-line εσόδων κατά σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια, μέσω της χρήσης των λύσεων analytics, έως το 2016.

 

 

 

Νέες δυνατότητες επεξεργασίας και ανάλυσης Big Data και αμείωτη αξιοπιστία

 

Η οικογένεια επεξεργαστών Intel® Xeon® E7 v2 έχει τριπλασιάσει τη χωρητικότητα μνήμης σε σχέση με την οικογένεια επεξεργαστών προηγούμενης γενιάς, επιτρέποντας πολύ πιο γρήγορη και σε μεγαλύτερο βάθος ανάλυση των δεδομένων. Τα in-memory analytics τοποθετούν και αναλύουν ένα ολόκληρο σύνολο δεδομένων – όπως ολόκληρη τη βάση δεδομένων των πελατών ενός οργανισμού – στη μνήμη του συστήματος, αντί για τις παραδοσιακές μονάδες δίσκου. Η μέθοδος αυτή κερδίζει σε δημοτικότητα, λόγω της αυξημένης ανάγκης για πιο σύνθετα analytics. Η Gartner, εταιρεία ανάλυσης στον κλάδο της τεχνολογίας, αναμένει ότι 35 τοις εκατό6 των επιχειρήσεων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους θα υιοθετήσουν λύσεις in-memory analytics, μέχρι το 2015, άνοδος πάνω από 10 τοις εκατό σε σχέση με το 2012 και προβλέπει ότι τουλάχιστον το 50 τοις εκατό των 2000 κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως θα χρησιμοποιήσουν in-memory computing για να παρέχουν σημαντικά συμπληρωματικά οφέλη από τις επενδύσεις στα συστήματα διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων τους(ERP).

 

Το eBay, μια από τις μεγαλύτερες και πιο πολύπλοκες αγορές στον κόσμο, διαχειρίζεται τεράστια σύνολα δεδομένων, με όγκο μεγαλύτερο από 50 petabytes (PB) για περισσότερους από 100 εκατομμύρια χρήστες. Με βάση την αρχική δοκιμή του νέου επεξεργαστή Intel Xeon E7 v2 και του in-memory λογισμικού SAP HANA*, το eBay έχει αντιληφθεί υψηλότερη απόδοση7 και κατανόηση των μεγάλων συνόλων δεδομένων που θα βοηθήσουν να προωθηθούν επιπρόσθετες ευκαιρίες εσόδων για τους πελάτες του.

 

Σχεδιασμένη για servers που διαθέτουν έως 32 υποδοχές επεξεργαστή8, με διαμορφώσεις που υποστηρίζουν έως και 15 πυρήνες επεξεργασίας και μέχρι 1,5 terabytes (TB) μνήμης ανά υποδοχή, η νέα οικογένεια επεξεργαστών επιτυγχάνει το διπλάσιο της μέσης απόδοσης της προηγούμενης γενιάς3. Αυτές οι βελτιώσεις βοηθούν τις επιχειρήσεις που τρέχουν κρίσιμες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων επιχειρησιακής υποστήριξης (BSS), διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) , καθώς και ERP, να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, με μικρότερο κόστος και με ταχύτερη απόκριση2. Για παράδειγμα, μια ομάδα πωλήσεων με αυτές τις δυνατότητες μπορεί να μεγιστοποιήσει τα έσοδα εντοπίζοντας την καλύτερη στιγμή για πώληση ενός προϊόντος, ή προσφέρει σε μια εταιρεία εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου τη δυνατότητα καλύτερης πρόβλεψης σχετικά με το πότε οι πλατφόρμες της απαιτούν προληπτική συντήρηση.

 

Για να μειωθούν τα σημεία συμφόρησης δεδομένων, η οικογένεια επεξεργαστών Intel Xeon Ε7 v2 διαθέτει Intel® Integrated I/O, Intel® Direct Data I/O και υποστήριξη για PCIe 3.0*, επιτυγχάνοντας έως και τέσσερις φορές το εύρος ζώνης I/O σε σχέση με την προηγούμενη γενιά9 και την παροχή επιπλέον χωρητικότητας για την αποθήκευση και τις συνδέσεις δικτύου.

 

Ο χρόνος λειτουργίας και η αξιοπιστία των συστημάτων παραμένουν, επίσης, μια βασική προϋπόθεση για κρίσιμες εφαρμογές. Η οικογένεια επεξεργαστών Intel Xeon Ε7 v2 της Intel συνεχίζει την παράδοση της στην παροχή αξιοπιστίας παγκόσμιας κλάσης, στη διαθεσιμότητα και στην υποστήριξη (RAS). Η τεχνολογία Intel® Run Sure10 έχει σχεδιαστεί για υψηλής διαθεσιμότητας λύσεις απαραίτητες για τα κρίσιμα για τις επιχειρήσεις δεδομένα, μειώνοντας τη συχνότητα και το κόστος των προγραμματισμένων και μη, διακοπών λειτουργίας.

 

Εκτεταμένη Υποστήριξη στον κλάδο

Από σήμερα, 21 κατασκευαστές συστημάτων από όλο τον κόσμο θα ανακοινώσουν περισσότερες από 40 πλατφόρμες βασισμένες στην οικογένεια επεξεργαστών Intel Xeon E7 v2. Στους κατασκευαστές περιλαμβάνονται οι: Asus*, Bull* , Cisco*, Dell*, EMC*, Fujitsu*, Hitachi*, HP*, Huawei* , IBM*, Inspur*, Lenovo*  , NEC*, Oracle*, PowerLeader*  , Quanta*, SGI*, Sugon*, Supermicro*, Unisys*  και ZTE*. Πολυάριθμοι προμηθευτές λογισμικού analytics υποστηρίζουν, επίσης, πλατφόρμες βασισμένες στην οικογένεια επεξεργαστών Intel Xeon E7 v2, συμπεριλαμβανομένων των: Altibase*, IBM*, Microsoft*, Oracle*, Pivotal*, QlikView*, Red Hat*, SAP*, SAS*, Software AG*, Splunk*, Sungard*, Teradata* , TongTech*, Vertica* και YonYou*.