Η Novell ανακοίνωσε τη διαθεσιμότητα του Novell® Cloud Manager, μιας νέας λύσης που επιτρέπει στους πελάτες τη δημιουργία και ασφαλή διαχείριση ενός υπολογιστικού περιβάλλοντοςTο Novell Cloud Manager επιτρέπει στους διαχειριστές ΙΤ να συγκεντρώσουν, να τιμολογήσουν και να παρουσιάσουν υπηρεσίες ΙΤ κατ’ αίτηση, μέσω μιας προσαρμοζόμενης διασύνδεσης. Οι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από την ευελιξία και τη μείωση κόστους που επιτρέπει το υπολογιστικό περιβάλλον σύννεφου, χωρίς τους κινδύνους ασφάλειας και συμβατότητας που συνεπάγονται τα δημόσια σύννεφα. Ορισμένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του Novell Cloud Manager είναι η υποστήριξη των κορυφαίων hypervisor και λειτουργικών συστημάτων της αγοράς, η ταχύτερη παροχή υπηρεσιών πληροφορικής με αυτοματοποιημένη, κατ αίτηση παροχή φόρτου εργασίας, η δημιουργία ασφαλούς και συμβατού περιβάλλοντος και η δυνατότητα ολοκλήρωσης με τα κορυφαία προϊόντα ασφαλείας και διαχείρισης εταιριών. Για πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.novell.com/cloudmanager