Το νέο σύστημα της Oracle σε συνδυασμό με το λογισμικό Oracle Big Data Connectors βοηθά τις επιχειρήσεις στην αξιοποίηση μεγάλων συνόλων δεδομένων (Big Data) σε εταιρικό επίπεδο.
Η λύση Oracle Big Data Appliance είναι ένα σύστημα που ενσωματώνει τον υλικό εξοπλισμό και το λογισμικό και περιλαμβάνει μια διανομή της Cloudera με Apache Hadoop (CDH), την εφαρμογή διαχείρισης Cloudera Manager, καθώς και μια διανομή ανοιχτού κώδικα της γλώσσας προγραμματισμού R.
Το σύστημα τρέχει σε περιβάλλον Oracle Linux και διαθέτει, επίσης, τα Oracle NoSQL Database Community Edition και Oracle HotSpot Java Virtual Machine.
Η Oracle ανακοίνωσε επίσης, τη διαθεσιμότητα του λογισμικού Oracle Big Data Connectors, ένα προϊόν που βοηθά τους πελάτες να ενοποιούν εύκολα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε Hadoop και βάσεις δεδομένων Oracle NoSQL Database, με την Oracle Database 11g.
Σε συνδυασμό με τα Oracle Exadata Database Machine, Oracle Exalogic Elastic Cloud και Oracle Exalytics In-Memory Machine, η λύση Oracle Big Data Appliance σε συνδυασμό με το λογισμικό Oracle Big Data Connectors παρέχει στους πελάτες όλα όσα απαιτούν για να αποτυπώσουν μεγάλα σύνολα δεδομένων (Big Data), να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά, να τα οργανώσουν και να τα αναλύσουν στο πλαίσιο όλων των εταιρικών αναγκών τους.
Το νέο σύστημα εστιάζει στις απαιτήσεις των μεγάλων συνόλων δεδομένων (Big Data)
• Η λύση Oracle Big Data Appliance έχει σχεδιαστεί με στόχο την απλοποίηση της υλοποίησης και διαχείρισης έργων σχετικά με μεγάλα σύνολα δεδομένων (Big Data) και παρέχεται σε διαμόρφωση rack πλήρους μεγέθους με 18 servers Oracle Sun και τα παρακάτω, αθροιστικά, χαρακτηριστικά:
o 864 GB κύρια μνήμη
o 216 πυρήνες επεξεργαστή
o 648 TB χωρητικότητα σε δίσκους
o Συνδεσιμότητα InfiniBand ταχύτητας 40 Gb/s μεταξύ κόμβων και άλλων συστημάτων της Oracle, και
o Συνδεσιμότητα Ethernet ταχύτητας 10 Gb/s για το κέντρο δεδομένων
• Αυτό το νέο σύστημα επεκτείνεται με τη σύνδεση περισσότερων racks μεταξύ τους μέσω δικτύου InfiniBand, πράγμα που επιτρέπει την αποτύπωση, οργάνωση και ανάλυση εξαιρετικά μεγάλων όγκων δεδομένων.
• Η λύση Oracle Big Data Appliance περιλαμβάνει τη διανομή Clouderas Distribution Including Apache Hadoop (CDH), που αποτελεί την πιο πλήρη, δοκιμασμένη, σταθερή και ευρύτατα υλοποιημένη διανομή Hadoop σε εμπορικά και μη εμπορικά περιβάλλοντα. (Δείτε, επίσης, τη σχετική ανακοίνωση).  
• Επιπλέον περιλαμβάνεται το πρόγραμμα Cloudera Manager, η πρώτη στον κλάδο εφαρμογή συνολικής διαχείρισης για Apache Hadoop.
• Η βάση δεδομένων Oracle NoSQL Database, που ήδη διατίθεται, αποτελεί μια κατανεμημένη βάση δεδομένων που λειτουργεί με ζεύγη κλειδιών/τιμών και έχει σχεδιαστεί για τη διαχείριση τεράστιων όγκων δεδομένων.  Έχει τη δυνατότητα οριζόντιας επέκτασης σε εκατοντάδες κόμβους, με υψηλή διαθεσιμότητα.  Προσφέρει προβλέψιμα επίπεδα διεκπεραίωσης επεξεργασίας (throughput) και καθυστέρησης (latency), ενώ απαιτεί ελάχιστη μόνο διαχείριση. Η λύση Oracle Big Data Appliance έχει τη δυνατότητα να τρέξει την Oracle NoSQL Database και στις δύο εκδόσεις της, Community και Enterprise.
• Η αρχιτεκτονική της λύσης Oracle Big Data Appliance αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους πελάτες να :
o Μπορούν να διαθέσουν γρήγορα ένα επεκτάσιμο σύστημα υψηλής διαθεσιμότητας για τη διαχείριση τεράστιων όγκων δεδομένων,
o Παρέχουν μια πλατφόρμα υψηλής απόδοσης για την οργάνωση, επεξεργασία και ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων σε Hadoop και να χρησιμοποιούν τη γλώσσα R σε πηγές πρωτογενών δεδομένων,
o Ελέγξουν τα κόστη του IT, χάρη στην προ-ενοποίηση όλων των στοιχείων εξοπλισμού και λογισμικού σε μια ενιαία λύση Big Data η οποία θα συμπληρώνει τις εταιρικές αποθήκες δεδομένων.

Βελτιστοποίηση της ενοποίησης μεγάλων συνόλων δεδομένων με τις εταιρικές αποθήκες δεδομένων
• Το λογισμικό Oracle Big Data Connectors είναι διαθέσιμο για χρήση με συστήματα Oracle Big Data Appliance, αλλά και άλλα συστήματα βασισμένα σε Apache Hadoop.  Το πακέτο περιλαμβάνει:
o Oracle Loader for Hadoop, το οποίο χρησιμοποιεί το μοντέλο επεξεργασίας MapReduce για την αποδοτική φόρτωση δεδομένων στην Oracle Database 11g,
o Oracle Data Integrator Application Adapter for Hadoop, το οποίο επιτρέπει στο Oracle Data Integrator τη δημιουργία προγραμμάτων Hadoop MapReduce μέσα από ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον εργασίας,
o Oracle Connector R, το οποίο παρέχει στους χρήστες της γλώσσας R εγγενή και αποτελεσματική πρόσβαση στο Hadoop Distributed File System (HDFS) και στο πλαίσιο προγραμματισμού MapReduce,
o Oracle Direct Connector for Hadoop Distributed File System  (ODCH), το οποίο επιτρέπει στο μηχανισμό SQL της Oracle Database την απρόσκοπτη πρόσβαση στα δεδομένα μέσα από το Hadoop Distributed File System.
• Το λογισμικό Oracle Big Data Connectors και η βάση Oracle NoSQL Database είναι διαθέσιμα ως αυτόνομα προϊόντα λογισμικού, ανεξάρτητα από τη λύση Oracle Big Data Appliance.