Η Oracle ανακοίνωσε το Oracle Solaris 11.2, μια σύγχρονη πλατφόρμα cloud η οποία συνδυάζει αποτελεσματική εικονικοποίηση (virtualization), τεχνολογία δικτύωσης (SDN) που βασίζεται στις εφαρμογές και ορίζεται από το λογισμικό, καθώς και μια πλήρη διανομή OpenStack. Από αυτόν τον πανίσχυρο συνδυασμό ενός κορυφαίου λειτουργικού συστήματος και άλλων συστατικών μερών, προκύπτει μια εξαιρετικά αποτελεσματική, συμβατή, ασφαλής, ανοικτή και προσιτή πλατφόρμα λογισμικού για περιβάλλον υπολογιστικών συστημάτων cloud. Χάρη στη βαθιά ενοποίηση μεταξύ των Oracle Database, Java και Oracle Applications, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Oracle Solaris 11.2 για την παροχή υπηρεσιών IT με τη μέγιστη αξιοπιστία, υψηλή απόδοση, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια, καθώς και να επιταχύνουν τη διάθεση νέων υλοποιήσεων στην αγορά. Το Oracle Solaris αποτελεί σημαντικό στοιχείο του τομέα Συστημάτων της Oracle.

 • Το Oracle Solaris 11.2 είναι μια ολοκληρωμένη, ενοποιημένη και ανοικτή πλατφόρμα σχεδιασμένη για εταιρικά περιβάλλοντα cloud μεγάλης κλίμακας. Συνδυάζει μια διανομή OpenStack, τεχνολογία SDN, λειτουργίες clustering και virtualization με ένα κορυφαίο και δοκιμασμένο λειτουργικό σύστημα, όλα αυτά στο ίδιο προϊόν.
 • Οι πελάτες μπορούν να απλοποιήσουν την υποδομή IT και να παρέχουν στους τελικούς πελάτες τους ασφαλείς υπηρεσίες cloud που χαρακτηρίζονται από συμβατότητα, υψηλή αξιοπιστία, απόδοση και αποτελεσματικότητα, με χαμηλό κόστος.
 • Το Oracle Solaris 11.2 ενσωματώνει μια ολοκληρωμένη διανομή OpenStack, φέρνοντας τη λειτουργικότητα του OpenStack σε περιβάλλοντα Oracle Solaris και με δυνατότητα διαχείρισης άλλων hypervisor και στοιχείων υποδομής στο κέντρο δεδομένων.
 • Το Oracle Solaris 11.2 επιτρέπει τώρα στους οργανισμούς IT να παρέχουν υπηρεσίες «από το μηδέν στο cloud» μέσα σε μερικά λεπτά και όχι πια σε εβδομάδες, με υψηλού επιπέδου αξιοπιστία, ασφάλεια και απόδοση.
 • Το Oracle Solaris 11.2 περιλαμβάνει πιο απλές και πιο γρήγορες δυνατότητες διαχείρισης κύκλου ζωής σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις. Για παράδειγμα, ένας πελάτης ανέφερε 16 φορές υψηλότερη παραγωγικότητα των διαχειριστών σε σχέση με ένα περιβάλλον Red Hat.
 • ·         Το Oracle Solaris 11.2 προσφέρει ένα ενσωματωμένο hypervisor σε πλατφόρμες SPARC και x86 για εικονικοποίηση με μηδενική επιβάρυνση επιδόσεων, επιπρόσθετα των ήδη υφιστάμενων δυνατοτήτων του Solaris Zones.
 • ·         Στο Oracle Solaris 11.2 παρουσιάζεται η τεχνολογία δικτύωσης μέσω λογισμικού (SDN) που βασίζεται στις εφαρμογές και ενοποιείται με Oracle Java, Oracle Database και με τα Oracle Applications για ποιότητα υπηρεσιών σε επίπεδο εφαρμογής. 
 • Το Oracle Solaris 11.2 είναι το πιο πρόσφατο προϊόν σε μια σειρά καινοτομιών από τον ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα Συστημάτων της Oracle και έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει στους πελάτες μεγαλύτερη ευελιξία και μείωση κόστους μέσω της απλοποίησης του IT τους χρησιμοποιώντας υλικό εξοπλισμό της Oracle και λογισμικό που έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν μαζί. Σήμερα, χιλιάδες πελάτες σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το Oracle Solaris 11 σε servers και engineered συστήματα της Oracle.
 • Μαζί με τους servers SPARC, το Oracle Solaris συνεχίζει να επιτυγχάνει εξαιρετικές επιδόσεις με νέα ρεκόρ απόδοσης σε υλοποιήσεις Java, Oracle Database και σε περιβάλλοντα εικονικοποίησης (virtualization).
 • Το Oracle Solaris 11.2 εξασφαλίζει προστασία της επένδυσης χάρη στη συμβατότητα χωρίς την ανάγκη προσαρμογών σε επίπεδο κώδικα, που έχει επιτρέψει στους πελάτες να εκτελούν τις υπάρχουσες εφαρμογές τους σε διαδοχικές εκδόσεις του Oracle Solaris.
 • Οι πελάτες μπορούν να εκτελέσουν απρόσκοπτα την αναβάθμιση σε Oracle Solaris 11.2 μέσα σε μερικά λεπτά και να αξιοποιήσουν πλήρως τις νέες δυνατότητες του cloud.
 • Το Oracle Solaris 11.2 έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτυγχάνει ρεκόρ απόδοσης και αποτελεσματικότητας όταν υλοποιείται σε συστήματα ZFS Storage Appliance της Oracle.
 • Το Oracle Solaris 11.2 Beta είναι τώρα διαθέσιμο για λήψη μέσω του Oracle Technology Network (OTN).

                                                                                                                              

Σχετικές δηλώσεις

 • Ο John Fowler, Executive Vice President, Systems, Oracle, δήλωσε: «Οι συνεχείς καινοτομίες της Oracle προσφέρουν στους πελάτες το πιο ισχυρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων cloud που υπάρχει στην αγορά. Χάρη στη σχεδίαση που ενσωματώνει λειτουργικό σύστημα, περιβάλλον εικονικοποίησης, τεχνολογία SDN και το OpenStack, το Oracle Solaris 11.2 αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση cloud. Πρόκειται για μια πλήρη πλατφόρμα για απλές, αποτελεσματικές, ασφαλείς, συμβατές και ανοικτές εταιρικές υλοποιήσεις cloud που μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες να επιταχύνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του υπολογιστικού περιβάλλοντος cloud, μειώνοντας παράλληλα τα κόστη.»
 • Ο Al Gillen, Program VP, Servers and System Software, IDC, δήλωσε: «Το υπολογιστικό περιβάλλον Cloud δημιουργεί ένα εντελώς νέο σύνολο προσδοκιών για το εταιρικό λογισμικό υποδομής.  Ενώ κάποτε το να προσφέρονται τα επιμέρους τμήματα (λειτουργικό σύστημα, εικονικοποίηση και δικτύωση) ήταν αρκετό για την έναρξη ενός συστήματος, σήμερα η ύπαρξη μιας ενοποιημένης λύσης καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις προσδοκίες των εταιρικών πελατών που επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα ιδιωτικό περιβάλλον cloud.  Με το Oracle Solaris 11.2, η Oracle προσφέρει μια έτοιμη λύση για τις επιχειρήσεις η οποία περιλαμβάνει διαχείριση βάσει του OpenStack και καθιστά τις υλοποιήσεις εταιρικών cloud πιο εύκολες και πιο προσιτές.»