Οι εταιρείες Orthology (www.Orthology.gr) και Akeydor Limited (www.Akeydor.com), εταιρείες διανομής έξυπνου επιχειρηματικού λογισμικού απομακρυσμένης διαχείρισης τερματικών, servers και mobile συσκευών, ανακοινώνουν τη διάθεση των νέων δυναμικών εκδόσεων των προϊόντων NetOp, Netop Remote Control έκδοση 11.01 & Netop WebConnect έκδοση 1.91! Οι νέες εκδόσεις περιλαμβάνουν ανανεώσεις στον τομέα της προστασίας εξ αποστάσεως και για τα δυο προϊόντα. Τα χαρακτηριστικά των νέων εκδόσεων έχουν ως ακολούθως:
Netop Remote Control έκδοση 11.01: Βελτιώσεις στη λειτουργία του Security Server και του authentication μέσα σε μεγάλα δίκτυα με Active Directory. Βελτιώσεις που αφορούν στη σταθερότητα του Host όταν ο χρήστης κάνει login απομακρυσμένα. Βελτιώσεις που αφορούν στην απόδοση του Host σε laptop χωρίς το power supply σε θέση on.
Netop Remote WebConnect version 1.91: Βελτίωση απόδοσης όσον αφορά στην ταχύτητα μέσα σε μεγαλύτερα δίκτυα. Έχει μειωθεί ο αριθμός αναζητήσεων που σχετίζονται με session related activity (polling communication) προκειμένου για μικρότερο φορτίο σε SQL βάσεις. Ο Guest περιμένει λιγότερο χρόνο για να συνδεθεί τώρα, όταν υπάρχουν πολλοί Hosts σε stand by mode για σύνδεση