Η Pivotal, εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των big data, των υπηρεσιών PaaS και της ευέλικτης ανάπτυξης λογισμικού (agile development), ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διάθεση του Pivotal™ One, μιας ολοκληρωμένης multi-cloud πλατφόρμας PaaS για επιχειρήσεις, η οποία προσφέρει, πάνω από το Pivotal CF™, την κορυφαία έκδοση του Cloud Foundry™ , μια σειρά υπηρεσίες για τη δημιουργία data-driven εφαρμογών για επιχειρήσεις. Πρόκειται για μία νέα λύση η οποία επιτρέπει στους προγραμματιστές να αναπτύσσουν καινοτόμες εφαρμογές πιο γρήγορα από ποτέ, και στις ομάδες agile development να αναβαθμίζουν ταχύτατα τις εφαρμογές που παρέχουν μέσω υποδομών δημόσιου ή ιδιωτικού cloud, χωρίς να απαιτείται downtime.

Οι καινούριες υπηρεσίες του Pivotal One συνδυάζονται με την πλατφόρμα Pivotal CF ώστε να δώσουν επιπλέον δυνατότητες σε επίπεδο επεξεργασίας data (π.χ. Hadoop και visual analytics), μέσα από υπηρεσίες enterprise PaaS. Η Pivotal, έχοντας αποκτήσει μεγάλη εμπειρία σε θέματα προγραμματισμού και ανάλυσης δεδομένων μέσα από τα Pivotal Labs, είναι η πλέον κατάλληλη να φέρει μια τέτοια πλατφόρμα στην αγορά.

Καθώς το λογισμικό εισβάλλει σε όλο και περισσότερους κλάδους μετασχηματίζοντας παραδοσιακές δραστηριότητες και λειτουργίες, διαπιστώνεται  μια αλλαγή όσον αφορά τα enterprise συστήματα και διαδικασίες, καθώς όλο και περισσότερες  από αυτές στρέφονται σε λύσεις PaaS, αναζητώντας τρόπους που θα τις βοηθήσουν να αναπτύσσουν τις εφαρμογές τους πιο γρήγορα και σε μεγαλύτερη κλίμακα. Οι προγραμματιστές που ανήκουν σε ομάδες agile development, χρειάζονται μια πλατφόρμα που θα τους επιτρέπει να κάνουν τις αναβαθμίσεις των εφαρμογών τους μαζικά και χωρίς downtime. Αναζητούν, επίσης, τυποποιημένες διαδικασίες για να μπορούν να χρησιμοποιούν κορυφαίες υπηρεσίες data, οι οποίες θα τους δώσουν τη δυνατότητα να αναλύουν σε βάθος τεράστιους όγκους user data, ώστε να μπορούν να προσαρμόζουν ταχύτατα τις εφαρμογές τους στις ανάγκες κάθε πελάτη.

Με τη σημερινή ανακοίνωση, η Pivotal υλοποιεί την υπόσχεσή της να προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης σύγχρονων εφαρμογών λογισμικού που μπορούν να αξιοποιούν τεχνικές big και fast data μέσα από μία ενιαία πλατφόρμα, ανεξάρτητη από το είδος των υποδομών cloud που χρησιμοποιούνται. Οι εταιρείες μπορούν, πλέον, να προσθέσουν στις εφαρμογές που ήδη χρησιμοποιούν, τη δυνατότητα ανάλυσης ενός τεράστιου όγκου δεδομένων μέσα από το ίδιο interface, αξιοποιώντας ένα ενιαίο εικονικό περιβάλλον εργασίας το οποίο θα τρέχει στο δικό τους κέντρο μηχανογράφησης, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν νέες υπηρεσίες και πρόσθετη αξία στους πελάτες τους. Έτσι, δημιουργείται μια νέα κατηγορία εφαρμογών με εντυπωσιακά καλύτερο Time-to-value, η οποία επιτρέπει στους υπεύθυνους λειτουργίας να ενημερώνουν και να διαχειρίζονται την πλατφόρμα ανάπτυξης, χωρίς να απαιτείται downtime στα production συστήματα.

H πλατφόρμα enterprise Cloud Foundry της Pivotal, βασικό εργαλείο ενός σύγχρονου, software-driven οργανισμού, περιλαμβάνει τα εξής:

 • Pivotal CF Elastic Runtime Service – Παρέχει ένα ολοκληρωμένο runtime περιβάλλον, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται με τα περισσότερα σύγχρονα frameworks ή γλώσσες που βασίζονται στο Linux. Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται μπορούν να χρησιμοποιούν built-in services και να συνδέονται αυτόματα με νέα data services ή με κάποια υπηρεσία που ήδη χρησιμοποιείται από τον τελικό χρήστη.
 • Pivotal CF Operations Manager – Η πρώτη turnkey πλατφόρμα διαχείρισης enterprise PaaS της αγοράς, με δυνατότητα ενσωμάτωσης σε περιβάλλον IaaS και zero-downtime, για αναβαθμίσεις ή patching χωρίς διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Pivotal One Services – Προσφέρονται ως add-ons (Pivotal™ HD, Pivotal AX, Pivotal RabbitMQ™, και MySQL) και περιλαμβάνουν αυτόματο binding με τις εφαρμογές και αυτόματο service provisioning:
  • Pivotal HD Service – Η υπηρεσία Pivotal HD for Pivotal CF δίνει τη δυνατότητα στους cloud operators να χρησιμοποιούν, να διαχειρίζονται και να επεκτείνουν το Hadoop σαν να ήταν μια υπηρεσία ενσωματωμένη στην πλατφόρμα Pivotal CF. Μέσα από τον Service Broker, οι εφαρμογές μπορούν να κάνουν αυτόματο bind με τη συγκεκριμένη υπηρεσία, να αποκτούν χωρητικότητα στο HDFS, ένα HAWQ™ database, καθώς και resource queue στο YARN. Για τους προγραμματιστές εφαρμογών αυτό σημαίνει μικρότερο χρόνο ανάπτυξης, καθώς μηδενίζονται οι καθυστερήσεις που προκαλεί η διαχείριση σε επίπεδο security, networking, και πόρων, και οι οποίες συνήθως συνοδεύουν την ανάπτυξη εφαρμογών στο πλαίσιο Hadoop.
  • Pivotal AX Service – Το Pivotal AX είναι ένα λογισμικό analytics επόμενης γενιάς, ειδικά φτιαγμένο για το Pivotal HD, το οποίο εγκαθίσταται και επεκτείνεται όπως η υπηρεσία Pivotal CF Service. Οι επιχειρήσεις και οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να προσφέρουν ένα self-service περιβάλλον ανάλυσης, το οποίο μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε Διεύθυνσης του οργανισμού, σε σχέση με τη δημιουργία, τη συλλογή, την αποθήκευση, την αναζήτηση και την οπτική απεικόνιση (visualization) των data που την ενδιαφέρουν.
  • Pivotal Rabbit MQ Service – Το Pivotal RabbitMQ είναι ένας message broker για εφαρμογές που τρέχουν στην πλατφόρμα Pivotal CF. Μέσω του Pivotal RabbitMQ, οι εφαρμογές μπορούν να επικοινωνούν με άλλες εφαρμογές, εντός ή εκτός του Pivotal CF.
  • My SQL Service – Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία MySQL , οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν provision σε multi-tenant βάσεις  MySQL, βοηθώντας τη γρήγορη ανάπτυξη και τη διαδικασία δοκιμής μιας εφαρμογής.

 

Σχόλια Στελεχών

PaulMaritz, CEO, Pivotal

“Όπως είχαμε πει και όταν ξεκινούσαμε την εταιρεία, στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια νέα πλατφόρμα για μια νέα εποχή. Σήμερα, αισθανόμαστε περήφανοι που είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε την πλατφόρμα Pivotal One, δηλαδή το Pivotal CF και ένα πρώτο σετ υπηρεσιών Pivotal One, η οποία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να παρέχουν στους πελάτες τους καινούριες εφαρμογές ή πρόσθετες λειτουργίες, με ταχύτητα και σε κλίμακα που μόνον οι τεράστιες εταιρείες του Διαδικτύου μπορούσαν να προσφέρουν μέχρι σήμερα. Προσφέρουμε ταχύτητα και scale σε μερικές από τις πιο σημαντικές εταιρείες του κόσμου, οι οποίες μπορούν πλέον να αξιοποιούν περισσότερο data και εργαλεία ανάλυσης, προκειμένου να αναπτύσσουν εφαρμογές και προϊόντα που έχουν σημαντική επίδραση στις καθημερινές ζωές όλων μας.”

Διαθεσιμότητα
Η πλατφόρμα Pivotal CF και οι υπηρεσίες Pivotal One που τη συνοδεύουν είναι διαθέσιμες από τις 15 Νοεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες, στη διεύθυνση www.gopivotal.com

Πρόσθετες Πηγές