Ο ανεξάρτητος Οργανισμός Information Security Forum (ISF) εμπιστεύτηκε την PricewaterhouseCoopers στην Ελλάδα (PwC) για την εκπροσώπησή του σε Ελλάδα και ΚύπροΤο ISF ιδρύθηκε το 1989 ως το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Ασφάλεια (European Security Forum) και διεύρυνε την αποστολή του καθώς και τον αριθμό των μελών του, τη δεκαετία του 1990. Σήμερα κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον τομέα της Ασφάλειας της Πληροφορίας. Το τοπικό παράρτημα, με την υποστήριξη του ISF έχει σκοπό να πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις μεταξύ των μελών, να οργανώνει σεμινάρια, να συμμετάσχει στο ετήσιο συνέδριο ‘World Congress’ του ISF, καθώς επίσης να αναπτύσσει και να δημοσιεύει ερευνητικές εκθέσεις, εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές, αναφορικά με θέματα Ασφάλειας Πληροφορικής. Όλες οι δραστηριότητες του τοπικού παραρτήματος θα ελέγχονται εξ ολοκλήρου από τα μέλη του και από την εκλεγμένη διαχειριστική επιτροπή. Για πληροφορίες σχετικά με τα προνόμια εγγραφής σας στο παράρτημα του Information Security Forum (ISF) σε Ελλάδα και Κύπρο, επικοινωνήστε με τον Αστέριο (Stan) Βουλανά, Partner, PricewaterhouseCoopers SA, στο +30 2106874000.