Η RSA και η Juniper Networks επεκτείνουν την τεχνολογική τους συνεργασία με σκοπό την αντιμετώπιση προηγμένων απειλών και την ασφαλή σύνδεση φορητών συσκευών στα εταιρικά δίκτυα

Η RSA, το τμήμα ασφαλείας της EMC και η Juniper Networks, ηγέτης στο χώρο της δικτυακής καινοτομίας, ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να επεκτείνουν τη συνεργασία που έχουν σε θέματα τεχνολογίας, προκειμένου να βοηθήσουν τους πελάτες τους να σταματήσουν το κύμα προηγμένων απειλών που έχουν ως στόχο τις υποδομές τους, και ταυτόχρονα να κάνουν πιο ασφαλή και εύχρηστη την απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω φορητών συσκευών, ενισχύοντας έτσι την παραγωγικότητα τους.

Καθώς γίνονται όλο και πιο εμφανή τα όρια των παραδοσιακών μηχανισμών προστασίας, όπως είναι οι βάσεις κακόβουλων διευθύνσεων IP (reputation databases) και τα signature-based προϊόντα anti-virus, οι πελάτες έχουν όλο και πιο συχνά την ανάγκη να βασίζονται σε συγκεκριμένες πληροφορίες (threat intelligence) για προηγμένες επιθέσεις προκειμένου να είναι σε θέση να τις αποτρέπουν. Σήμερα, η συλλογή πληροφοριών – είτε αφορά το στρατό και την αντιτρομοκρατία, είτε την προστασία του κυβερνοχώρου – βασίζεται στην αξιοποίηση μεγάλου εύρους πηγών και διαφορετικών τεχνικών, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική. Δυστυχώς, μεταξύ των προμηθευτών προϊόντων IT security η εκτεταμένη ανταλλαγή πληροφοριών είναι περιορισμένη, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά κενά στη δυνατότητα των πελατών να έχουν πλήρη ορατότητα στον κόσμο των κυβερνοαπειλών.

Η RSA και η Juniper απαντούν στους περιορισμούς αυτούς μέσα από τη συνεργασία τους σε θέματα τεχνολογίας, η οποία θα περιλαμβάνει εκτεταμένη ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στην υπηρεσία συλλογής πληροφοριών για κακόβουλες επιθέσεις, RSA® Live, και την υπηρεσία Juniper Networks Junos® Spotlight Secure. Η RSA προτίθεται να χρησιμοποιήσει τις ειπλέον δυνατότητες που αποκτά, σε επίπεδο απειλών και ανάλυσης πληροφοριών, ενσωματώνοντας τις στα εργαλεία RSA® Security Analytics, με στόχο να προσφέρει στους πελάτες της μεγαλύτερη ορατότητα και βαθύτερες γνώσεις σχετικά με πιθανές απειλές. Από την άλλη, πρόθεση της Juniper είναι η ενσωμάτωση των πληροφοριών αυτών σε προϊόντα όπως το Juniper Networks® SRX Series Services Gateway firewall, προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματική όσον αφορά την άμεση αποτροπή επιθέσεων σε πραγματικό χρόνο.

Η υπηρεσία συλλογής πληροφοριών Junos Spotlight Secure συγκεντρώνει και διαμοιράζει σε πραγματικό χρόνο το ψηφιακό αποτύπωμα κακόβουλων επιθέσεων, επιτρέποντας μεγαλύτερη ακρίβεια στον εντοπισμό και το μπλοκάρισμα των επιτιθέμενων, σε σχέση με τις παραδοσιακές βάσεις IP reputation. Η εφαρμογή RSA Live έχει σχεδιαστεί με στόχο να επικεντρώνεται στα κακόβουλα δίκτυα, στα οποία περιλαμβάνονται επιθέσεις τύπου command-and-control ή άλλες προηγμένες απειλές. Η ανταλλαγή τέτοιων πληροφοριών και τεχνικών αναμένεται να βοηθήσει τους πελάτες να αποκτήσουν πρωτοφανή ορατότητα όσον αφορά τις κακόβουλες επιθέσεις κατά των δικτύων τους, αλλά και να τους δώσει τη δυνατότητα να τις μπλοκάρουν και να τις εξουδετερώνουν πιο γρήγορα.

Επίσης, μέσα στις προθέσεις της RSA και της Juniper είναι να αξιοποιήσουν μια προγενέστερη συμφωνία που είχε ανακοινωθεί το 2012, με στόχο να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν ισχυρούς μηχανισμούς ταυτοποίησης, για τους χρήστες των υποδομών και των συστημάτων τους που έχουν εξουσιοδότηση να συνδέονται μέσω φορητών συσκευών, αλλά και να καταστήσει πιο ασφαλείς αυτές τις συνδέσεις, είτε αφορούν εταιρικά δίκτυα, είτε cloud-based εφαρμογές. Οι δύο εταιρείες έχουν ήδη ξεκινήσει τεστ διαλειτουργικότητας, προκειμένου οι τεχνολογίες RSA mobile authentication να συνεργάζονται με την εφαρμογή Juniper Networks Junos® Pulse SSL Secure, εξασφαλίζοντας ασφαλή, απομακρυσμένη πρόσβαση στους εταιρικούς πόρους των πελατών. Παράλληλα, οι δύο εταιρείες έχουν πρόθεση να συνεργαστούν περαιτέρω, με στόχο να δώσουν τη δυνατότητα στο Junos Pulse SSL Secure να επιτρέπει ασφαλή πρόσβαση και σε mobile apps, ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο access point που θα καλύπτει και VPN, και mobile εφαρμογές.

Σχόλια στελεχών της RSA:
Art Coviello, Εκτελεστικός Πρόεδρος στην RSA και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος στην EMC Corporation
Δύο από τις πιο συνηθισμένες απαιτήσεις που θέτουν οι πελάτες μας αφορούν την καλύτερη παροχή πληροφοριών σε σχέση με ενδεχόμενες απειλές και τη δυνατότητα να αυξήσουν το επίπεδο ασφαλείας κατά τη διασύνδεση των υποδομών τους με φορητές συσκευές. Η διεύρυνση της συνεργασίας μας βοηθά την RSA και τη Juniper να αντιμετωπίσουν και τις δύο αυτές απαιτήσεις των πελατών μας, και παράλληλα θέτουν τις βάσεις για μια ευρύτερη συνεργασία σε προηγμένα θέματα σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία των υποδομών ΙΤ.

Σχόλια στελεχών της Juniper:
Nawaf Bitar, Επίτιμος Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του τμήματος Security Business Unit στη Juniper Networks
Το μέλλον της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο εντοπίζεται στη δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο ώστε να αποτρέπονται προηγμένες επιθέσεις. Η Juniper και η RSA ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να μοιράζονται εκτενείς πληροφορίες και να οδηγήσουν τον κλάδο προς τα εμπρός. Το Spotlight, η υπηρεσία της Juniper για τη συλλογή πληροφοριών για επιθέσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, την οποία ανακοινώσαμε σήμερα, αλλάζει τα πάντα, από τον εντοπισμό διευθύνσεων IP μέχρι τον εντοπισμό και την αποτροπή μεμονωμένων επιθέσεων. Συνδυάζοντας το Spotlight με την υπηρεσία RSA Live, οι πελάτες αποκτούν καλύτερη εποπτεία και περισσότερες δυνατότητες να αποτρέψουν προηγμένες επιθέσεις.