Το Security Division της EMC βοηθά τους οργανισμούς να αποκτήσουν μεγαλύτερη ορατότητα στο σύνολο των υποδομών ΙΤ που διαθέτουν και, παράλληλα, εισάγει ακόμη πιο απλές διαδικασίες για τη μείωσης του σχετικού ρίσκου

Η RSA, το τμήμα εφαρμογών ασφάλειας δεδομένων της EMC (NYSE: EMC),  παρουσίασε μια σειρά αναβαθμίσεων για τη σουίτα εφαρμογών  RSA® Data Loss Prevention (DLP), η οποία αποτελεί την κορυφαία επιλογή της αγοράς όσον αφορά το λογισμικό για την αποτροπή της απώλειας δεδομένων, το οποίο προσαρμόζεται στο εκάστοτε επίπεδο κινδύνου (risk-based).

 Η τελευταία έκδοση της σουίτας RSA DLP επιτρέπει σε μεγάλους οργανισμούς, όπως οι πολυεθνικές εταιρείες, να ανιχνεύουν, να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται καλύτερα τον κίνδυνο απώλειας ευαίσθητων δεδομένων, καλύπτοντας το σύνολο των υποδομών ΙΤ που διαθέτουν, συμπεριλαμβανομένων των smartphones και των tablets. , Χάρη στο σχεδιασμό του, το RSA DLP εξασφαλίζει στους οργανισμούς την ορατότητα που χρειάζονται προκειμένου να παίρνουν πιο εμπεριστατωμένες αποφάσεις αναφορικά με την προστασία των δεδομένων που διαθέτουν, είτε αυτά βρίσκονται σε μεγάλα συστήματα αποθήκευσης δεδομένων, είτε διακινούνται μεταξύ εικονικών σταθμών εργασίας ή εφαρμογών.

Στην εποχή μας, οι οργανισμοί καλούνται να ανταπεξέλθουν στην πρόκληση που συνιστά η προστασία ενός τεράστιου όγκου πληροφοριών που βρίσκονται σε όλο και μεγαλύτερης έκτασης υποδομές ΙΤ, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν και μια σειρά προηγμένων απειλών, οι οποίες έχουν την ικανότητα να ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα συστήματα προστασίας. Η στρατηγική της RSA όσον αφορά τη διαχείριση της ασφάλειας δεδομένων, αξιοποιεί τη σουίτα εφαρμογών RSA DLP ώστε να προσφέρει αυξημένη ορατότητα για το σύνολο των υποδομών που διαθέτει ένας οργανισμός, μαζί με τους απαιτούμενος μηχανισμός ελέγχου και περιορισμού του επιμέρους ρίσκου.

Αναβάθμιση του DLP για την καλύτερη διαχείριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις

Ένας σύγχρονος οργανισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζεται και να προστατεύει ευαίσθητες πληροφορίες που βρίσκονται σε πλήθος διαφορετικών συστημάτων και εφαρμογών, εικονικών ή μη. Οι αναβαθμίσεις της σουίτας RSA DLP επιτρέπουν στους οργανισμούς να διαχειρίζονται καλύτερα τους κινδύνους που προκύπτουν όταν παρέχεται πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα μέσω ενός απλού smartphone, ενός tablet ή ενός προσωπικού υπολογιστή. Το RSA DLP Suite έχει σχεδιαστεί ώστε να ελέγχει τη διαδρομή ευαίσθητων δεδομένων ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος να χαθούν, σε περίπτωση που οι χρήστες συνδέονται στο εταιρικό email μέσω του Microsoft ActiveSync® ή του Outlook® Web Access.

Επίσης, η νέα σουίτα RSA DLP Suite έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να ελέγχει τη διακίνηση δεδομένων από ένα virtual desktop ή μια εικονική εφαρμογή, προς κάποιο smartphone, tablet ή οικιακό υπολογιστή. Η δυνατότητα ενσωμάτωσης όλων αυτών των δυνατοτήτων στον πυρήνα των υποδομών ΙΤ, δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να έχουν μια ενιαία πολιτική διαχείρισης κινδύνου, χωρίς να πρέπει να εγκαθιστούν τα αντίστοιχα προγράμματα σε κάθε συσκευή που συνδέεται με τα συστήματα τους.

Απλοποιώντας το DLP Management – Ανακαλύψτε που βρίσκονται πολύτιμα δεδομένα και πώς να τα προστατεύετε

Καθώς μεγαλώνει ο όγκος των ευαίσθητων δεδομένων, αυξάνεται και η πολυπλοκότητα των εφαρμογών DLP. Προκειμένου να αντιμετωπίσει καλύτερα τις νέες διαχειριστικού τύπου δυσκολίες, η RSA προσέθεσε ορισμένες νέες λειτουργίες στη σουίτα DLP, ενώ προχώρησε και στην δημιουργία δύο νέων modules, το DLP Policy Workflow Manager και το DLP Risk Remediation Manager. Τα δύο νέα αυτά modules έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να βοηθούν τους οργανισμούς να διαχειρίζονται καλύτερα  και σε βάθος χρόνου την πολιτική που εφαρμόζουν αναφορικά με την προστασία των δεδομένων τους, καθώς και τους κινδύνους που ανακαλύπτουν μέσα από τους ελέγχους που πραγματοποιεί το DLP.

Προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία εντοπισμού και διαχείρισης κινδύνου για τα δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα σε κάποιο σύστημα storage, η νέα σουίτα RSA DLP συνδυάζει την τεχνολογία του grid-based scanning με τη δυνατότητα ελέγχου των αποθηκευτικών χώρων του Microsoft SharePoint και του Microsoft Exchange®. Ο συνδυασμός αυτός δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να πετύχουν ακόμη πιο αποτελεσματική και οικονομική διαχείριση του κινδύνου που διατρέχουν ευαίσθητα δεδομένα τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα σε κάποιο σύστημα αποθήκευσης Big Data. 

Σχόλια στελεχών της RSA

Manoj Nair, Vice President, Security Management and Compliance Products, RSA, The Security Division of EMC

“H RSA συνεχίζει να είναι πρωτοπόρος στο χώρο της διαχείρισης ρίσκου και της διασφάλισης δεδομένων, παρουσιάζοντας μια πλατφόρμα που προσφέρει στους διαχειριστές εξαιρετική ορατότητα του συνόλου των υποδομών τους, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών και εργαλείων διαχείρισης των εκάστοτε κινδύνων. Η τελευταία έκδοση του RSA DLP συνεχίζει την παράδοση της RSA και βοηθά τους πελάτες της εταιρείας να αντιμετωπίζουν καλύτερα τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση smartphones, tablets, SharePoint® sites και social media από τους χρήστες των συστημάτων τους.”

Σχόλια Συνεργατών

Chuck Bloomquist, Chief Technology Officer, BEW Global

“Οι οργανισμοί θέλουν όχι μόνο να προστατεύουν ευαίσθητα δεδομένα, όπως οι προσωπικές πληροφορίες ή τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών, αλλά και να ελέγχουν πλήρως το κύκλο ζωής των δεδομένων που έχουν σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα τα οποία κατέχουν,” ανέφερε ο κ. Bloomquist. “Η RSA προσφέρει μια σειρά λύσεων, από το DLP μέχρι το Security Management portfolio, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες να αποκτήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διαχείριση του συνολικού σχετικού κινδύνου, δίνοντας έμφαση στην προστασία ευαίσθητων δεδομένων  που διακινούνται ή βρίσκονται αποθηκευμένα σε καθένα από τα συστήματα ΙΤ που χρησιμοποιούν.”

Διαθεσιμότητα

Η σουίτα εφαρμογών RSA DLP Suite 9.0 θα τεθεί σε καθεστώς γενικής διαθεσιμότητας το Δεκέμβριο του 2011.

Πρόσθετες Πηγές Πληροφόρησης:

Διαβάστε για το RSA Data Loss Prevention Suite

Μάθετε για τον RSA Data Loss Prevention Risk Remediation Manager

Μάθετε για τον RSA® Data Loss Prevention Policy xManager