H Schneider Electric, παγκόσμιος ειδικός σε θέματα διαχείρισης ενέργειας, ανακοίνωσε στο πλαίσιο του συνεδρίου HP Discover, ότι η σουίτα StruxureWare for Data Centers της Schneider Electric για τη διαχείριση των υποδομών ενός Data Center (DCIM) έχει πλέον ενοποιηθεί πλήρως με την εφαρμογή Universal Configuration Management Database (UCMDB) της ΗΡ. Το γεγονός αυτό επιτρέπει στους υπεύθυνους των μηχανογραφικών κέντρων να ασκούν ακόμη πιο αποτελεσματικό έλεγχο, καθώς βελτιώνεται σημαντικά η επικοινωνία ανάμεσα στις πλατφόρμες IT Service Management (ITSM) και DCIM.

 

«Σήμερα, οι υπεύθυνοι διαχείρισης ενός data center αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερες δυσκολίες εξαιτίας της έλλειψης επικοινωνίας ανάμεσα στην πλατφόρμα διαχείρισης των υπηρεσιών ΙΤ και την αντίστοιχη πλατφόρμα για τις κτιριακές εγκαταστάσεις. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την προσπάθεια απλούστευσης των διαδικασιών, βελτίωσης της αποδοτικότητας και εξοικονόμησης κόστους,» σημειώνει ο κ. Soeren Jensen, Αντιπρόεδρος του τμήματος EnterpriseManagement& Software στη Schneider Electric. «Η συνεργασία με την HP μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε στους πελάτες μια ολιστική προσέγγιση σε σχέση με τη διαχείριση των συστημάτων και των διαδικασιών ΙΤ, γεφυρώνοντας το κενό μεταξύ των συστημάτων ΙΤ και των κτιριακών εγκαταστάσεων όπου φιλοξενούνται. Έτσι, οι πάροχοι υπηρεσιών ΙΤ διαθέτουν πλέον τις γνώσεις και τις πληροφορίες που χρειάζονται προκειμένου να εξασφαλίσουν τη λειτουργία των υποδομών τους στο βέλτιστο επίπεδο».

 

Συνήθως, οι πλατφόρμες DCIM και ITSM λειτουργούν απομονωμένη η μία από την άλλη. Έτσι, οι υπεύθυνοι των κέντρων είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν διαφορετικές ομάδες διαχειριστών για κάθε τομέα, οι οποίες πολλές φορές καλούνται να προχωρήσουν σε αντικρουόμενες κινήσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς κόστους και χρόνου. Μέσα από την ενοποίηση της σουίτας StruxureWare for Data Centers της Schneider Electric με την εφαρμογή UCMDB της HP, η επικοινωνία και το reconciliation των data ανάμεσα στις πλατφόρμες DCIM και ITSM είναι πλέον πραγματικότητα. Οι υπεύθυνοι των data centers είναι πλέον σε θέση να διαχειρίζονται τα services και τις φυσικές υποδομές ΙΤ του κέντρου τους με έναν ενιαίο και ολοκληρωμένο τρόπο. Η δυνατότητα πρόσβασης στη λειτουργία “Single Instance of Truth” της ΗΡ βελτιώνει την ορατότητα των συστημάτων, από πλευράς απόδοσης και διάρκειας ζωής – βάσει των όρων εγγύησης, ενοικίου ή άλλων αντίστοιχων παραμέτρων – σε όλες τις πλατφόρμες της  HP για τη διαχείριση συστημάτων IT, ενώ η δημιουργία αναφορών για το σύνολο των assets ενός κέντρου επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών προβλημάτων, όπως ενδεχόμενοι περιορισμοί των φυσικών υποδομών ή παραβίαση των όρων παροχής μιας υπηρεσίας. Συνδυαστικά, η δυνατότητα τόσο λεπτομερούς πληροφόρησης σχετικά με την απόδοση κάθε asset επιτρέπει στους παρόχους να κατανοήσουν καλύτερα τις επιπτώσεις που θα είχε η υλοποίηση οποιουδήποτε σεναρίου σε επίπεδο φυσικών υποδομών, εικονικών μηχανών και εξυπηρέτησης του πελάτη.

 

Επίσης, η σύνδεση της πλατφόρμας διαχείρισης του ΙΤ με τις φυσικές υποδομές, όπως τα συστήματα παροχής ισχύος και ψύξης, επιτρέπει στους διαχειριστές να συνδυάσουν καθεμία από τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες IT με συγκεκριμένη κατανάλωση ενέργειας, και να υπολογίσουν το λόγο κάθε IT service προς την ισχύ που καταναλώνει (workload-to-watts), ώστε να αποκτήσουν μια εικόνα του πραγματικού κόστους κάθε υπηρεσίας που προσφέρουν στους πελάτες τους.

 

«Η ανεξάρτητη λειτουργία της πλατφόρμας DCIM και ITSM δεν κοστίζει μόνο σε χρόνο και χρήμα, αλλά μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές δυσκολίες στην ομαλή και αποτελεσματική διαχείριση ενός μηχανογραφικού κέντρου,» δηλώνει ο κ. Rick Einhorn, Αντιπρόεδρος στο τμήμα Worldwide Data Center Consulting της HP. «Το Universal Configuration Management Database της ΗΡ βοηθά τους πελάτες να αξιοποιήσουν τη σουίτα StruxureWare for Data Centers, δηλαδή την πλατφόρμα DCIM της Schneider Electric, καθώς επιτρέπει καλύτερη επικοινωνία με την πλατφόρμα ITSM και συνολικά πιο αποτελεσματική διαχείριση των υποδομών ενός data center».

 

Η end-to-end σουίτα λογισμικού DCIM της Schneider Electric δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης, λειτουργίας, ανάλυσης και βελτιστοποίησης όλων των συστημάτων ενέργειας, ψύξης, ασφάλειας και παροχής ισχύος. Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών που προβλέπει το πρόγραμμα Software Enterprise Management Alliances Program (EMAP) της ΗΡ, η δυνατότητα ενοποίησης με το HP UCMDB βρίσκεται ενσωματωμένη στην έκδοση StruxureWare Data Center Operation v7.4, η οποία είναι ήδη διαθέσιμη. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ