Η εταιρεία Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) ανακοίνωσε πρόσφατα ότι ολοκλήρωσε τη δημιουργία ενός Οργανισμού, ο οποίος θα είναι καθΆ ολοκληρίαν αφοσιωμένος στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (SMBs) και τους συνεργάτες που τις εξυπηρετούν, εστιάζοντας στη διευκόλυνση των SMBs στο να προστατεύσουν τα δεδομένα τους και να προχωρήσουν με αυτοπεποίθηση στο μέλλον. Oι SMBs αντιμετωπίζουν μία σειρά προκλήσεων που πιθανά τις αποτρέπουν στο να αποτελέσουν τις ανεξάρτητες μονάδες ανάπτυξης, καινοτομίας και ευημερίας. Η αφθονία της τεχνολογίας και ο καταιγισμός της πληροφορίας μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλες ευκαιρίες, ενώ την ίδια στιγμή μπορούν να προκαλέσουν τεράστια πολυπλοκότητα και μεγάλο ρίσκο. Πράγματι, το 71% των SMBs που υπέστησαν μία κυβερνοεπίθεση δεν κατάφεραν ποτέ να ανακάμψουν – ήταν ολέθρια η επίθεση για εκείνες. Παρά το αυξημένο ρίσκο, ορισμένες SMBs θεωρούν την αγορά, ανάπτυξη και υλοποίηση λύσεων ασφάλειας, αποθήκευσης και backup ιδιαίτερα πολύπλοκη για να αφιερώσουν τον απαραίτητο χρόνο, χρήματα και ενέργεια. Η Symantec ξεκίνησε μία σειρά πρωτοβουλιών ειδικά για τις SMBs, ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε τη σύσταση μίας ειδικής SMB ομάδας, της οποίας αποστολή είναι να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που οι SMBs διασφαλίζουν τα δεδομένα τους, παρέχοντάς τους προστασία σε όλα τα επίπεδα – από την περιήγηση στο διαδίκτυο και τις online συναλλαγές, μέχρι το email, τις διαδικασίες backup και ανάκτηση – με εύχρηστο τρόπο αγοράς, ανάπτυξης, διαχείρισης και υποστήριξης. Ο νέος Οργανισμός, με πρόεδρο του τμήματος τον κο Rowan Trollope, έχει στελεχωθεί από ειδικούς στον τομέα του SMB, που όχι μόνο κατανοούν τις ιδιαίτερες ανάγκες των συγκεκριμένων επιχειρήσεων και των συνεργατών που τους εξυπηρετούν, αλλά είναι αφοσιωμένοι στην εξυπηρέτηση, στην ενεργοποίηση, στη βοήθεια και στην προστασία του συγκεκριμένου κλάδου παγκοσμίως.