Η Symantec ανακοίνωσε τη σύναψη οριστικής συμφωνίας για την απόκτηση της εταιρείας Clearwell Systems“Καθώς η πληροφορία συνεχίζει να αυξάνεται με πρωτοφανείς ρυθμούς, η μεγαλύτερη πρόκληση για τους πελάτες είναι η προστασία, διαχείριση και η δημιουργία backup αυτής της πληροφορίας, καθώς και η δυνατότητα κατηγοριοποίησης και αναζήτησής της με αποτελεσματικό τρόπο. Η εξαγορά της Clearwell και της κορυφαίας electronic discovery λύσης που διαθέτει, θα ενισχύσει περαιτέρω τη δυνατότητα της Symantec να διαθέτει την κατάλληλη πληροφορία στα κατάλληλα άτομα, την κατάλληλη στιγμή, μειώνοντας το συνολικό κόστος και ελαχιστοποιώντας το ρίσκο” είπε ο κος Αθανάσιος Βαβάτσικος, Country Manager της Symantec Ελλάδος. Η λύση eDiscovery της Clearwell συμπληρώνει και αναβαθμίζει τις δυνατότητες της λύσης Enterprise Vault της Symantec, δημιουργώντας μία ολοκληρωμένη end-to-end λύση eDiscovery. Η υπάρχουσα ενσωμάτωση του Enterprise Vault στην eDiscovery Πλατφόρμα της Clearwell δίνει τη δυνατότητα στη Symantec να παρέχει σε IT χρήστες και νομικούς, βελτιστοποίηση και μείωση κόστους, χρόνου και ρίσκου στους αντίστοιχους πόρους της πληροφορίας, όπως τα email, desktop, file servers, backups και το cloud. Επιπρόσθετα, n συγκεκριμένη εξαγορά αναμένεται να δημιουργήσει μελλοντικές συνέργιες cross-sell και ενοποιήσεις προϊόντων στον τομέα backup της Symantec, αξιοποιώντας τα Symantec NetBackup, Data Loss Prevention και Data Insight. Οι επιχειρήσεις καλούνται να υιοθετήσουν πιο τυποποιημένες διαδικασίες διαχείρισης της πληροφορίας, έτσι ώστε να επιτύχουν μείωση κόστους και ρίσκου που σχετίζεται με νομικά θέματα. Σύμφωνα με τη Gartner, εντός του 2012 οι εταιρείες χωρίς στρατηγική διαχείρισης της πληροφορίας και τις αντίστοιχες τεχνολογικές λύσεις archiving, θα δαπανήσουν από τον προϋπολογισμό τους ένα τρίτο περισσότερο σε σχέση με εκείνες που διαθέτουν λύσεις περιεχομένου archiving. Οι Symantec και Clearwell είναι σε θέση να προσφέρουν μαζί στους πελάτες τη δυνατότητα να διαχειρίζονται και να αναζητούν proactively και reactively την πληροφορία με αυξημένη ταχύτητα και αποδοτικά και να είναι σε θέση να διαβαθμίζουν την πληροφορία αυτή στις εγκαταστάσεις τους ή στο cloud, μειώνοντας σημαντικά τα κόστη και το ενδεχόμενο ρίσκο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.symantec.com/Clearwell