Μέσω της λύσης Storage Foundation HA για Windows με στόχο την επιχειρηματική συνέχεια μέσω του Windows Azure της Microsoft.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2012 – Η εταιρεία Symantec (Nasdaq: SYMC) ανακοίνωσε ότι θα επεκτείνει τη λύση disaster recovery (DR) Storage Foundation High Availability για Windows και την Veritas Volume replicator λύση στην cloud πλατφόρμα Windows Azure. Η λύση της Symantec θα επιτρέπει στους οργανισμούς κάθε μεγέθους να ανακτήσουν τις κρίσιμες εφαρμογές τους και τα αντίστοιχα δεδομένα από την Windows Azure σε περίπτωση αστοχίας ή καταστροφής του site. Η λύση θα επεκτείνει τη δυνατότητα των υπαρχόντων λύσεων business continuity της Symantec για την εταιρεία Microsoft Corp., παρέχοντας on-premise-to-cloud disaster recovery as a service (DRaaS).

Ταχύ και Προσιτό Disaster Recovery στο Cloud
Οι οργανισμοί αναζητούν ολοένα και περισσότερη προστασία και περισσότερες επιλογές ανάκτησης, λαμβάνοντας υπόψη και την αξιοποίηση του public cloud για disaster recovery προστασία. Σύμφωνα με την ανάλυση της IDC για την αγορά Business Continuity, “Οι βελτιώσεις στο λογισμικό replication, clustering και server virtualization έχουν ανοίξει δρόμο σε μία πιο ευέλικτη προσέγγιση σε διαφορετικές αρχιτεκτονικές business continuity (BC). Με δεδομένο την αυξημένη ανάγκη για business uptime και εμπιστοσύνη των εταιρειών στην πληροφορική… ο ρόλος των public clouds στην αγορά Business Continuity σαφώς και θα έχει αύξηση1.” Καθώς οι οργανισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με downtime λόγω καταστροφών, αστοχιών αποθηκευτικών μέσων, θέματα δικτύωσης, διακοπών λειτουργίας λόγω συντήρησης ή διακοπών ρεύματος, χρειάζονται μία off-premise λύση που θα παρέχει γρήγορη ανάκτηση, διατηρώντας τις εφαρμογές και τα δεδομένα διαθέσιμα στους χρήστες.

Click to Tweet: Η Symantec προσφέρει disaster recovery as a service στο cloud μέσω των Windows Azure: http://bit.ly/KloquM

Ευέλικτη Προστασία για Κρίσιμες Εφαρμογές
Η DRaaS λύση της Symantec στην πλατφόρμα Windows Azure ξεπερνά τις σημερινές συνήθεις λύσεις cloud backup and recovery. Τα βραβευμένα Storage Foundation High Availability και η  high availability and disaster recovery τεχνολογία που ενσωματώνεται στο Veritas Volume Replicator επιτρέπει στους οργανισμούς όχι μόνο να προστατεύσουν τα δεδομένα τους αλλά και τις εφαρμογές τους. Με αυτή τη λύση, οι ΙΤ οργανισμοί θα επωφεληθούν μέσω της τεράστιας βελτίωσης του χρόνου ανάκτησης και του σημείου ανάκτησης για κρίσιμες εφαρμογές σε περίπτωση μίας on-premise διακοπής λειτουργίας. Όχι μόνο η λύση διασφαλίζει replication των κρίσιμων δεδομένων των εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο, αλλά παρέχει επίσης συντονισμό της ανάκτησης απΆ άκρο σΆ άκρο από τα δεδομένα έως το σύνολο της εφαρμογής. Οι ΙΤ οργανισμοί μπορούν να αποφύγουν τη διαδικασία διαχείρισης ενός DR site και να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες cloud που τους παρέχουν η πλατφόρμα Windows Azure.

Η τεχνολογία που προέρχεται από τα κορυφαία προϊόντα της Symantec, Veritas Storage Foundation High Availability για Windows και Veritas Volume Replicator, αποτελεί την βάση για τη νέα λύση. Με την παρούσα ανακοίνωση, η Symantec συνεχίζει να επεκτείνει τη διαλειτουργικότητα των λύσεων availability και disaster recovery με τις λύσεις της Microsoft, συμπεριλαμβανομένων των Windows Server 2008 R2, Windows Server Hyper-V και τώρα τα Windows Azure. Περισσότερες πληροφορίες για τη νέα λύση θα είναι διαθέσιμες σε επόμενο στάδιο. 

“Η πλατφόρμα Windows Azure αναπτύσσονται ταχύτατα ως πλατφόρμα και έχουμε δει ενδιαφέρον από πελάτες μας για να χρησιμοποιήσουν μέρος της ως ένα νέο, επιπλέον μοντέλο υπολογιστικών πόρων,” είπε ο κ. Χρήστος Βεντούρης, Technology Manager της Symantec Hellas. “Με την τεχνολογία high availability της Symantec και την cloud πλατφόρμα της Microsoft, οι οργανισμοί μπορούν να είναι βέβαιοι ότι οι δραστηριότητες τους θα συνεχίζουν να λειτουργούν σε περιπτώσεις καταστροφών ή διακοπής λειτουργίας .”