Το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας εμπιστεύθηκε τη Uni Systems για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών διαχείρισης υλικού της βιβλιοθήκης Panitza του Πανεπιστημίου, μέσω RFID συστήματος.

Η πρόκληση του μεγάλου αριθμού διαφορετικών τεκμηρίων στη βιβλιοθήκη Panitza, 105,000 βιβλίων, 72,000 ηλεκτρονικών βιβλίων, περισσότερων από 10,000 εκτυπώσεων, 36,000 τίτλων ηλεκτρονικών εφημερίδων, περιοδικών και εφημερίδων, οπτικοακουστικού υλικού και πολλών ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, δημιούργησαν ανάγκες ευέλικτης και ταχύτερης διαχείρισης του συνόλου του υλικού.

Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της βιβλιοθήκης Panitza, αντιμετωπίστηκαν με την αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος ηλεκτρομαγνητικής τεχνολογίας με τελευταίας τεχνολογίας λύση RFID της Bibliotheca, στο πλαίσιο ενός έργου που περιελάμβανε υποδομή και λογισμικό της Bibliotheca, με υπηρεσίες υλοποίησης από τη Uni Systems.

Το σύστημα που εγκαταστάθηκε περιελάμβανε το απαραίτητο υλικό για το δανεισμό, την επιστροφή, την απογραφή την ασφάλεια και εν γένει τη διαχείριση του υλικού, με βασικό πλεονέκτημα την προσαρμογή του σε συγκεκριμένες ανάγκες της Βιβλιοθήκης Panitza.

Η κυρία Sophia Katsarska, Διευθύντρια της Panitza Library, δήλωσε για την υλοποίηση:
«Είμαστε ιδιαιτέρως ευχαριστημένοι με το ολοκληρωμένο σύστημα που παρέδωσε στη Βιβλιοθήκη Panitza η Uni Systems. Με ερείσματα τον επαγγελματισμό των στελεχών της και την αποτελεσματική υποστήριξη που λάβαμε σε όλη τη διάρκεια της RFID υλοποίησης, το έργο ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος. Η επιλογή μας να συνεργαστούμε με τη Uni Systems ήταν συνάρτηση της πρότασής της, η οποία ανταποκρινόταν πλήρως στις ανάγκες της Βιβλιοθήκης μας, του σύντομου χρόνου παράδοσης, της απρόσκοπτης διασύνδεσης του νέου συστήματος με το υπάρχον, καθώς και η αποδεδειγμένη εμπειρία της Εταιρείας στην υλοποίηση αντίστοιχων RFID έργων

Η Uni Systems επενδύει στα συστήματα βιβλιοθηκών, μουσείων και ιστορικών αρχείων από το 1997, έχοντας υλοποιήσει κάποια από τα σημαντικότερα έργα στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.