Η Zenulta, πάροχος της ηγετικής στην αγορά τεχνολογίας enterprise event correlation technology, έχει αναθέσει στη Syntax την προώθηση και ανάπτυξη των προϊόντων της  για την ΕλλάδαΗ νέα αυτή προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών να διατηρήσουν πολύπλοκα και πολύμορφα δίκτυα και συστήματα σε άρτια λειτουργία, διασφαλίζοντας αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών, μειώνοντας ταυτόχρονα το λειτουργικό τους κόστος. “Επενδύουμε σε ένα συνεργάτη, που ξέραμε πως θα ήταν καινοτόμος στην παροχή και διάδοση των λύσεων της Zenulta, συγχρόνως όμως σταθερός, με αποδεδειγμένες τεχνολογίες και εξειδίκευση, που θα ενδυνάμωνε την παρουσία μας στην αγορά.” ανέφερε ο Derek Johnson, Chief Operating Officer, Zenulta. “Σαν συνεργάτες της Zenulta στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή, την Ανατολική Ευρώπη και τις χώρες CIS, δεσμευόμαστε για την επιτυχία της επένδυσης. Η Zenulta διαθέτει τεχνολογία αιχμής, την οποία θα διαδώσουμε  στην αγορά. Η SYNTAX έχει την εξειδίκευση και τις δεξιότητες να προωθήσει αυτή τη λύση, με τον πιο αποδοτικό τρόπο, προς όφελος των πελατών στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε.” είπε ο κος Αχιλλέας Φιλιππόπουλος, Διευθυντής Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας, Syntax Πληροφορική Α.Β.Ε.Ε.