Από πρόσφατη έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία προκύπτει ότι ένας από τους βασικότερους κινδύνους για την ασφάλεια στο τομέα της Πληροφορικής (IT) Επίσης το 46% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι με μεγάλη ευκολία έχουν αποσπάσει τους κωδικούς στελεχών των διοικητικών συμβουλίων.