Το μη-κερδοσκοπικό ινστιτούτο τεχνολογίας ΑΙΤ συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα PANDA (Asymmetric Passive Optical Network for xDSL and FTTH Access) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Το πρόγραμμα αφορά την μελέτη και ανάπτυξη ενός καινοτόμου δικτύου πρόσβασης νέας γενιάς, που συνδυάζει τις πλέον εξελιγμένες τεχνολογίες στον τομέα των Παθητικών Οπτικών Δικτύων με την τεχνολογία VDSL. Σύμφωνα με τους στόχους του έργου, το μελετώμενο δίκτυο πρόσβασης είναι πλήρως επεκτάσιμο και μπορεί να παρέχει ευρυζωνικές συνδέσεις στα 100Mbps στη πλειοψηφία των ενεργών συνδρομητών με εγγυημένους ρυθμούς μετάδοσης άνω των 30Mbps προς όλους. 

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «Συνεργασία» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην προώθηση νέων τεχνολογιών και στην ανάπτυξη των εφαρμογών ευρυζωνικότητας της Ελλάδας, καθώς αποτελεί μία από τις πρώτες προσπάθειες, όπου δοκιμάζονται οι εξελιγμένες τεχνολογίες WDM-PON στην Ελλάδα.

Στα πλαίσια του προγράμματος, ο ρόλος του ΑΙΤ εστιάζεται μεταξύ άλλων: α) στην μελέτη και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών μετάδοσης και λήψης οπτικών σημάτων, β) στην εφαρμογή αλγορίθμων ελέγχου πολλαπλής πρόσβασης για το νέο δίκτυο και γ) στην τεχνο-οικονομική μελέτη και μελέτη επεκτασιμότητας του προτεινόμενου δικτύου και των τεχνολογιών του.

Το έργο συντονίζεται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥΕ) και πέραν του ΑΙΤ συμμετέχουν σε αυτό οι εταιρίες: ΟΤΕ, INACCESS, INTRACOM Telecom και Optronics καθώς και ερευνητικές ομάδες των ΕΜΠ/ΕΠΙΣΕΥ και ΑΠΘ.

Το ΑΙΤ συμμετέχει στο έργο PANDA με την ερευνητική ομάδα Δικτύων και Οπτικών Επικοινωνιών (Networks and Optical Communications – NOC) και κύριους ερευνητές τους Δρ. Δημήτριο Κλωνίδη και Δρ. Ιωάννη Τόμκο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επικεφαλής της ομάδας NOC Καθ. Ιωάννη Τόμκο (itom@ait.gr, τηλ: 210 668 2771).