Παρόλο που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αξιοποιούν το cloud computing προκειμένου να επωφεληθούν από τη μεγαλύτερη ευελιξία και την αύξηση της παραγωγικότητας που τους προσφέρει, οι επιφυλάξεις σε σχέση με την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων παραμένουν το πιο σημαντικό εμπόδιο για την υιοθέτηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας. H Intel Corporation ανακοίνωσε μια νέα συνεργασία με τη VMware, για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας trusted cloud η οποία θα συνδυάζει την τεχνολογία Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT) με τη νέα έκδοση του VMware vSphere® 5.1, την κορυφαία βάση για την ανάπτυξη υποδομών cloud. Καθώς οι δυνατότητες προστασίας δεδομένων θα βρίσκονται ενσωματωμένες στο ίδιο το hardware του επεξεργαστή, ο συνδυασμός Intel TXT και VMware vSphere 5.1 θα παρέχει μια πλατφόρμα υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας, πάνω στην οποία θα μπορούν να τρέχουν business-critical εφαρμογές σε περιβάλλον ιδιωτικού και δημόσιου cloud. Στα μηχανογραφικά κέντρα τεχνολογίας cloud οι servers είναι συνήθως εικονικοί και οι πόροι τους διαμοιράζονται σε διαφορετικά τμήματα ή χρήστες, χωρίς να δεσμεύονται κατΆ αποκλειστικότητα για κάποια συγκεκριμένη εφαρμογή. Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει ανησυχίες νέου τύπου σε σχέση με την προστασία των δεδομένων. Σχηματικά θα μπορούσαμε να αποδώσουμε την αναλογία με τη διαφορά του να μένει κανείς σε δικό του σπίτι ή σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας. Όποιος διαθέτει δικό του σπίτι είναι σε θέση να ελέγχει σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο ασφάλειας και τα μέσα προστασίας  που χρησιμοποιεί, από κλειδαριές και φράχτες προστασίας μέχρι σύνθετα συστήματα συναγερμού. ΚατΆ αναλογία, αυτό είναι το μοντέλο προστασίας που εφαρμόζει σήμερα η διεύθυνση ΙΤ μιας επιχείρησης. Όταν, όμως, κάποιος κατοικεί σε διαμέρισμα, μοιράζεται τις υποδομές του κτιρίου με πολλούς άλλους ανθρώπους, γεγονός που δημιουργεί μεγαλύτερα ερωτηματικά σε σχέση με το επίπεδο ασφαλείας του χώρου. Η πιθανότητα κάποιος τρίτος να μπει σε ένα διαμέρισμα είτε από μια κοινόχρηστη σκάλα κινδύνου, είτε επειδή είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου και διαθέτει αντικλείδι, δημιουργεί πρόσθετες ανησυχίες, παρόμοιες με εκείνες μιας επιχείρησης με χαμηλότερο επίπεδο ελέγχου της ασφάλειας των υποδομών cloud που χρησιμοποιεί.
Σε πρόσφατη έρευνα της Intel σχετικά με την ασφάλεια των υποδομών cloud, το 61% των στελεχών ΙΤ που ρωτήθηκαν, εξέφρασαν την ανησυχία τους για την αδυναμία ελέγχου αλλά και την έλλειψη βαθύτερης γνώσης σχετικά με τις τεχνολογικές δυνατότητες προστασίας των εικονικών υποδομών ΙΤ ενός virtual μηχανογραφικού κέντρου. Τα ίδια στελέχη εξέφρασαν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι δεν διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να αντιμετωπίσουν μια επίθεση στα συστήματά τους, ενώ το 57% δήλωσαν ότι δεν θα αποθήκευαν ευαίσθητα δεδομένα της επιχείρησής τους σε κέντρα τεχνολογίας cloud. Τέλος, το 55% των στελεχών εξέφρασαν ανησυχία για το ότι χάνουν τον έλεγχο όσων δεδομένων φιλοξενούνται εκτός επιχείρησης, σε συστήματα παρόχων δημόσιου cloud.
Η τεχνολογία Intel TXT ενσωματώνει τη δυνατότητα προστασίας δεδομένων σε όλους τους servers που χρησιμοποιούν επεξεργαστές  Intel® Xeon® των σειρών E3, E5 και E7. Συνδυάζοντας έναν τέτοιο server με το VMware vSphere 5.1, μια επιχείρηση θα μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στην πρόκληση της προστασίας των δεδομένων της και να είναι σε θέση να ελέγχει το επίπεδο ασφαλείας των εικονικών μηχανών ενός cloud.