Η Κοινοπραξία με επικεφαλής τη Uni Systems S.A., στην οποία συμμετέχουν επίσης η Atos Βελγίου και η Atos Ισπανίας, έχει αναλάβει και υλοποιεί μέσω Συμφωνίας Πλαισίου, έργο για το European Chemicals Agency (ECHA), που αφορά στην προμήθεια λύσεων και υπηρεσιών Enterprise Content Management.

Η Συμφωνία Πλαίσιο, εκτιμώμενης αξίας €10,8 εκ., είναι αρχικής διάρκειας 24 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον 24 μήνες. Η συμμετοχή της Uni Systems υπολογίζεται στο 60%, ποσό που αναλογεί σε €6,5 εκ. του συνολικού προϋπολογισμού.

Η προαναφερθείσα Συμφωνία Πλαίσιο αναμένεται να υποστηρίξει την αποστολή του ECHA για τη διαχείριση καταχωρήσεων φορέων σχετικών με την χρήση χημικών ουσιών, την αξιολόγηση και αδειοδότησή τους, αλλά και τον έλεγχο των περιορισμών που αφορούν στις χημικές ουσίες, διασφαλίζοντας τη συνοχή στην πολιτική των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο του έργου, η Uni Systems εξελίσσει περαιτέρω την υφιστάμενη υποδομή βασισμένη στην πλατφόρμα EMC Documentum Enterprise Content Management (ECM), παρέχοντας, μεταξύ άλλων, ανάπτυξη εφαρμογών και έργων, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση, παραμετροποίηση της πλατφόρμας και υπηρεσίες λειτουργίας. Επιπλέον, η ομάδα έργου της Uni Systems απασχολείται σε αρκετές λειτουργικές περιοχές του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των case και workflow management, document management, records management και archiving, κα.

Με σταθερότητα και συνέπεια η Uni Systems δημιουργεί τις προϋποθέσεις που ενισχύουν την Ευρωπαϊκή της προοπτική, καταλαμβάνοντας σταθερά σημαντική θέση μεταξύ των προμηθευτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.