Η Ευρώπη θα μπορούσε να πρωτοστατήσει στη νέα γενεά διαδικτύου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιέγραψε χθες σε αδρές γραμμές τα κυριότερα μέτρα που πρέπει να λάβει η Ευρώπη

Η έκθεση δείχνει ότι η Ευρώπη έχει τις δυνατότητες να αξιοποιήσει τις εξελίξεις αυτές με τις πολιτικές που ασκεί για στήριξη ανοικτών και ευνοϊκών στον ανταγωνισμό δικτύων τηλεπικοινωνιών, καθώς και για την υπεράσπιση της ιδιωτικής ζωής και την προστασία από έκνομες ενέργειες.


Ως εκ τούτου δρομολογήθηκε από την Επιτροπή δημόσια διαβούλευση με αντικείμενο τον τρόπο με τον οποίο η ασκούμενη πολιτική και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να ανταποκριθούν στις εν λόγω ευκαιρίες.


Στην έκθεση της Επιτροπής παρουσιάζεται επίσης ένας νέος δείκτης ευρυζωνικών επιδόσεων (BPI), με τον οποίο συγκρίνονται οι εθνικές επιδόσεις σε καίριας σημασίας πτυχές όπως η ταχύτητα, η τιμή, ο ανταγωνισμός και η κάλυψη ευρυζωνικότητας.


Η Σουηδία και οι Κάτω Χώρες είναι οι πρωταθλητές με βάση αυτόν τον δείκτη ευρυζωνικότητας, ο οποίος συμπληρώνει τον πλέον παραδοσιακό δείκτη ευρυζωνικής διείσδυσης που χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα οι ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών.


«Το Διαδίκτυο του μέλλοντος θα αλλάξει ριζικά την κοινωνία μας», δήλωσε η Βίβιαν Ρέντινγκ επίτροπος αρμόδια για την κοινωνία της πληροφορίας και τα μέσα επικοινωνίας και πρόσθεσε, «το Web 3.0 σημαίνει αδιάλειπτη, οποτεδήποτε και οπουδήποτε, επιχειρηματική δραστηριότητα, ψυχαγωγία και κοινωνική δικτύωση με ταχύτατα, αξιόπιστα και ασφαλή δίκτυα. Σημαίνει το τέλος του διαχωρισμού μεταξύ κινητών και σταθερών γραμμών. Σηματοδοτεί άλμα δεκαπλασιασμού της κλίμακας του ψηφιακού σύμπαντος που θα έχει συντελεστεί το έτος 2015. Η Ευρώπη διαθέτει την τεχνογνωσία και τη χωρητικότητα δικτύων ώστε να ηγηθεί του μετασχηματισμού αυτού. Οφείλουμε να εξασφαλίσουμε τη δημιουργία και χρησιμοποίηση του Web 3.0 στην Ευρώπη».


Lawnet  07.10.2008