Για δεύτερη συνεχή χρονιά πραγματοποιεί η Business Software Alliance (BSA) ενημερωτική καμπάνιαΗ υιοθέτηση προγραμμάτων Διαχείρισης Πόρων Λογισμικού (Software Asset Management – SAM) από επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και ανεξαρτήτως του κλάδου δραστηριοποίησής τους, αποτελεί μια ολοένα αυξανόμενη τάση καθώς αναγνωρίζεται ως η ιδανική εφαρμογή για την ομαλή ροή του δικτύου Η/Υ και τη μείωση περιττών δαπανών που σχετίζονται με τη χρήση του λογισμικού. Επιπλέον, η εφαρμογή SAM εξασφαλίζει στην επιχείρηση νομιμότητα, αποφεύγοντας τα υψηλά πρόστιμα που επιβάλλει το κράτος (ΣΔΟΕ) σε περίπτωση ελέγχου και τη δυσφήμιση που θα υποστεί, ενώ παράλληλα βοηθά να αποφευχθούν τα τεχνικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση των πειρατικών προγραμμάτων. Στην ιστοσελίδα της, www.bsa.org/hellas η BSA παρέχει πληροφορίες για τα οφέλη της πρακτικής SAM  καθώς και συμβουλές για την ορθή χρήση του λογισμικού.
Σχετικά με τη BSA:
Η Business Software Alliance είναι ένας επιφανής Οργανισμός που εκπροσωπεί τη βιομηχανία εμπορικού λογισμικού και δραστηριοποιείται σε 80 χώρες, με στόχο τη διεύρυνση της αγοράς λογισμικού και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για περαιτέρω ανάπτυξη και καινοτομία.