Σύστημα αποτροπής νέων εισβολών, ενημερώσεις στην πλατφόρμα Firewall Core ASA, δυνατότητα διαχείρισης εικονικών και βασισμένων σε συστήματα Cloud Data Centers.

Η εταιρεία Cisco παρουσίασε μια σειρά από λύσεις σε θέματα ασφαλείας, σχεδιασμένες να ενισχύσουν τα data centers ενάντια στις απειλές ενός ενοποιημένου και εικονικού περιβάλλοντος εργασίας, ενώ παράλληλα δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν τα νέα μοντέλα που βασίζονται στα συστήματα Cloud. Συνολικά, οι νέες λύσεις επεκτείνουν τη δύναμη των data centers και ενισχύουν την ασφάλεια τόσο των υψηλής απόδοσης εγκαταστάσεων όσο και των στελεχών που εργάζονται εκτός γραφείου. Οι λύσεις περιλαμβάνουν νέο λογισμικό, πλήρως αναβαθμισμένο, για το πιο ευρέως αναπτυγμένο firewall παγκοσμίως, το Cisco Adaptive Security Appliance (ASA). Επίσης, Η Cisco διεύρυνει τη γκάμα προϊόντων ασφάλειας προσθέτοντας ένα εικονικό firewall για ασφαλή multi-tenant και cloud περιβάλλοντα. Το Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) – το πιο πολυεγκατεστημένο firewall στον κλάδο με περισσότερες του ενός εκατομμυρίου εγκατεστημένες συσκευές – θα είναι διαθέσιμο σε εικονική μορφή: το νέο Cisco ASA 1000V cloud firewall. Το ASA προσφέρει τις καλύτερες δυνατότητες firewall, ολοκληρωμένη προστασία από απειλές σε πραγματικό χρόνο, αποτελεσματική, σταθερή, πολύ ασφαλή πρόσβαση από απόσταση και ολοκληρωμένη ασφάλεια για δίκτυα κάθε μεγέθους.
Στα συστήματα αποτροπής εισβολών (IPS) προστίθενται νέα συστήματα IPS σχεδιασμένα για data centers, ενώ παρουσιάζεται και η νέα βελτιωμένη έκδοση του προγράμματος AnyConnect Secure Mobility Client, ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις ενός πιο ευέλικτου και παραγωγικού εργατικού δυναμικού.
Το σύστημα εικονικών εφαρμογών και η αυξημένη δυναμική των συστημάτων Cloud οδηγεί στη δημιουργία σημαντικών αλλαγών εντός των data center, επηρεάζοντας από τις υπηρεσίες πληροφοριακών συστημάτων έως τα επιχειρησιακά μοντέλα και την αρχιτεκτονική υποδομών. Η σωστή εφαρμογή των λύσεων προσφέρει στις επιχειρήσεις οφέλη όπως: μείωση στις επενδύσεις κεφαλαίου, αύξηση εσόδων και μεγαλύτερη αποδοτικότητα, ταχύτητα και ευελιξία. Με την ανακοίνωση αυτή, η Cisco επιτρέπει στα συστήματα ασφαλείας να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός μεταβαλλόμενου, υψηλής απόδοσης, εικονικού περιβάλλοντος εργασίας, βασισμένου στα συστήματα Cloud, καθώς και στις απαιτήσεις μιας περίπλοκης σύνθεσης και προσαρμογής αλλά και της τάσης των υπαλλήλων να χρησιμοποιούν τις δικές στους συσκευές στο χώρο εργασίας.
Λειτουργώντας υπό αυτές τις αρχές, δηλαδή ότι τα συστήματα ασφαλείας πρέπει να ενσωματώνονται σε όλο το δίκτυο για τη διασφάλιση της προστασίας των ενοποιημένων data centers, η Cisco πιστεύει ότι οι πολιτικές δικτύου πρέπει να ενοποιηθούν τόσο στα πραγματικά όσο και στα εικονικά περιβάλλοντα, η ενδο-εικονική μηχανή επικοινωνίας να τίθεται εντός ασφαλών πλαισίων και η πρόσβαση σε εφαρμογές από τους χρήστες, είτε εργάζονται εκτός ή εντός εταιρείας να περιλαμβάνει τη σωστή πολιτική ασφάλειας. Η προσέγγιση αυτή σχετικά με τα ζητήματα ασφαλείας θεωρείται πλέον επιτακτική, καθώς οι πελάτες αναζητούν πρόσβαση στα συστήματα cloud αλλά και μια επιχειρησιακή κουλτούρα μεγαλύτερης ευελιξίας χωρίς τη φυσική παρουσία συσκευών. Οι τελευταίες δημιουργίες προϊόντων της Cisco υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση.

Λύσεις
• Cisco ASA 9.0 Platform: Σημαντικές ενημερώσεις στο λειτουργικό σύστημα της συσκευής ασφάλειας Cisco ASA 5500 Series
• Cisco ASA 1000V: Βελτιστοποιημένη τεχνολογία ASA για virtual και cloud περιβάλλοντα.
• Cisco IPS 4500 Series: Νέο σύστημα αποτροπής εισβολών (IPS) σχεδιασμένο για data centers
• Cisco Security Manager 4.3
 Το Cisco Security Manager (CSM), παρέχει επεκτάσιμη και κεντρική διαχείριση που επιτρέπει τον αποτελεσματικό έλεγχο σε ένα ευρύ φάσμα συσκευών ασφάλειας της Cisco, γενική εικόνα όλου του δικτύου και ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες βασικές υπηρεσίες δικτύου, όπως τα συστήματα συμμόρφωσης και ανάλυσης ασφαλείας.
• Cisco AnyConnect 3.1: Επιτρέπει εξαιρετικά ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση στους πόρους του δικτύου απο οποιαδήποτε συσκευή
• Security Services: Υπηρεσίες υποστήριξης από τη Cisco και τους συνεργάτες της, βοήθεια στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση σύνθετων data center και υποδομών cloud με τη μέγιστη ασφάλεια. Οι υπηρεσίες Cisco Data Center Security Services μπορούν να δώσουν λύσεις τόσο σε θέματα προστασίας όσο και αντιμετώπισης των αναγκών, όπως η προστασία των δεδομένων, παρέχοντας ασφαλή πρόσβαση, την εξασφάλιση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και την παρεμπόδιση εισβολής.