Η HP παρουσιάζει μια νέα σουίτα προϊόντων και υπηρεσιών, που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις και τους κρατικούς Οργανισμούς «Το cloud computing γίνεται μαζικότερο και η HP ηγείται αυτής της διαδικασίας», δήλωσε η Ann Livermore, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του τομέα Enterprise Business της HP. «Η HP διαθέτει την εμπειρία, καθώς και το χαρτοφυλάκιο λύσεων και υπηρεσιών, που της επιτρέπουν να βοηθήσει τις επιχειρήσεις σε αυτήν την αλλαγή», συμπλήρωσε. Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών HP Enterprise Cloud Services-Compute προσφέρει δυνατότητες “private cloud as a service” μέσω των υπερσύγχρονων data centers της HP. Αξιοποιώντας την προσέγγιση HP Converged Infrastructure και το εύρος των λύσεων λογισμικού διαχείρισης και αυτοματοποίησης που διαθέτει, η HP παρέχει όλους τους πόρους που είναι αναγκαίοι για την πρόσβαση σε ένα ιδιόκτητο, υβριδικό περιβάλλον cloud computing. Η λύση HP CloudSystem είναι ένα ολοκληρωμένο, ενοποιημένο σύστημα για την υλοποίηση, τη διαχείριση και την αξιοποίηση υπηρεσιών σε ιδιόκτητα, δημόσιας χρήσης και υβριδικά περιβάλλοντα cloud computing. Συνδυάζοντας λύσεις της υποδομής HP Converged Infrastructure με το κορυφαίο λογισμικό HP Cloud Service Automation, το νέο σύστημα προσφέρει ενοποιημένες δυνατότητες ασφάλειας, διαχείρισης και συμμόρφωσης για εφαρμογές, καθώς και για εικονικές και φυσικές υποδομές. Το σύστημα HP CloudSystem υποστηρίζει ακόμη τη νέα λύση HP Cloud Maps, η οποία προσφέρει προπαραμετροποιημένα εργαλεία καταλόγου, ώστε να παρέχει αυτόματα βελτιστοποιημένες εφαρμογές και πόρους υποδομών.