Η E-SYSTEMS ανακοίνωσε πλήθος νέων σημαντικών εγκαταστάσεων του συστήματος ελέγχου, επίβλεψης και προστασίας για computer rooms και data centers, SwiftBase CM Στη Millennium Bank εγκαταστάθηκαν 4 κεντρικές μονάδες SwiftBase CM-2, με συνολικά 33 αισθητήρες και 3 IP κάμερες που ελέγχουν τα Computer Rooms στο κεντρικό κτίριο της Τράπεζας και σε άλλα 3 περιφερειακά κτίρια. Η ¶ργος Α.Ε., επέλεξε και εγκατέστησε 1 κεντρική μονάδα SwiftBase CM-2 με συνολικά 27 αισθητήρες, που ελέγχει το κεντρικό Computer Room της εταιρείας. Στους παραπάνω κρίσιμους χώρους, τα συστήματα SwiftBase CM ελέγχουν σε πολλαπλά σημεία ένα πλήθος παραμέτρων ασφαλούς λειτουργίας – κινδύνων, όπως: θερμοκρασία, υγρασία, ροή αέρα, στάθμη φωτός, ένταση ήχου, διαρροή υγρών στο δάπεδο, καπνό – πυρκαϊά, διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, τάση – ένταση – ισχύ και ποιότητα ηλεκτρικού ρεύματος, ένταση τριφασικών ρευμάτων, άνοιγμα θυρών racks και χώρου. Με τη χρήση των συστημάτων SwiftBase CM διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του κρίσιμου εξοπλισμού, η έγκαιρη ειδοποίηση με email, sms, snmp, οπτικό και ηχητικό alarm για κάθε πιθανό κίνδυνο και η επίβλεψη του χώρου μέσω internet. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην E-SYSTEMS Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής ΕΠΕ, τηλ.: 210-5699898, e-mail: info@e-systems.gr, website: www.e-systems.gr