Η Accutech  (www.accutech.gr)  με μεγάλη χαρά καλωσορίζει τον Νίκο Αναγνωστόπουλο στο δυναμικό της, ο οποίος αναλαμβάνει την Διεύθυνση Πωλήσεων της εταιρίας.

Ο Νίκος Αναγνωστόπουλος έχει 15ετη εμπειρία στο κλάδο των πωλήσεων λύσεων πληροφορικής και θα ενδυναμώσει την ομάδα πωλήσεων της Accutech καθώς και  θα αναπτύξει περαιτέρω τους τομείς της ασφάλειας και διαθεσιμότητας πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων.

 

 

Αναφορικά με την Accutech:

Η Accutech είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής με στόχο το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη υποδομών, τεχνολογιών και λύσεων για την ασφάλεια και τη συνεχή λειτουργία συστημάτων και εφαρμογών καθώς και τη διαθεσιμότητα δεδομένων, αρχές που συμβάλουν στην επιχειρησιακή βιωσιμότητα και συνέχεια (Business Continuity).

Το όραμα της Accutech, είναι η καταξίωσή της ως ένας από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, με ουσιαστική προστιθέμενη αξία προς τους πελάτες της, παρέχοντας ακριβείς και ολοκληρωμένες λύσεις.