Η Business Software Alliance ανακοινώνει την έκδοση του νέου Οδηγού SAM (Software Asset Management) με στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις«Πολλές επιχειρήσεις δεν θεωρούν ότι το λογισμικό αποτελεί ένα σημαντικό επιχειρηματικό πόρο, ενώ στην πραγματικότητα βρίσκεται στο κέντρο των δραστηριοτήτων τους» τονίζει η κα Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου, Νομικός Σύμβουλος για την BSA στην Ελλάδα. «Η σημασία του λογισμικού συχνά παραβλέπεται ή θεωρείται αποκλειστικά ευθύνη των Τμημάτων Πληροφορικής ή Προμηθειών, ενώ λόγω της επιρροής του σε όλο το εύρος της επιχείρησης θα πρέπει να κατατάσσεται μεταξύ των  προτεραιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου. Η Διαχείριση Πόρων Λογισμικού μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις σε οικονομικό και λειτουργικό επίπεδο». Το SAM αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο, που βοηθά τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά το λογισμικό τους, διασφαλίζοντας πως υπάρχουν όλες οι απαραίτητες άδειες χρήσης και αποφεύγοντας – κατ’ επέκταση – τις όποιες πιθανές λειτουργικές και οικονομικές συνέπειες προκαλούν οι παράνομες εκδόσεις λογισμικού, όπως δικαστικές διαμάχες ή διοικητικά και ποινικά πρόστιμα, απώλεια και ζημία αρχείων και επίθεση από ιούς. Επιπλέον, γνωρίζοντας κάθε προϊόν λογισμικού που έχει εγκατασταθεί, διασφαλίζεται η ορθή χρήση του, με αποτέλεσμα να βελτιστοποιείται η απόδοση ή ακόμα και να εξοικονομούνται χρήματα, διαγράφοντας τα προγράμματα που δεν χρησιμοποιούνται ή εκείνα που είναι διπλά εγκατεστημένα. Για να κατεβάσετε τον Οδηγό SAM της BSA ή για περισσότερες πληροφορίες και δωρεάν εργαλεία λογισμικού, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.bsa.org/hellas