Η Burson-Marsteller, κορυφαία παγκοσμίως εταιρεία δημοσιών σχέσεων και επικοινωνίας, δημοσίευσε την έρευνα “Inside the Mind of the CIO”, στην οποία συμμετείχαν 300 επικεφαλής τμημάτων πληροφορικής (CIOs). Η έρευνα υλοποιήθηκε από την Penn Schoen Berland (PSB) και στόχος ήταν να εξετάσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις των Ευρωπαίων CIOs σχετικά με την αγορά εξοπλισμού πληροφορικής, καθώς και το πώς αισθάνονται οι ίδιοι για το ρόλο τους. Η φήμη του προμηθευτή και η υψηλή ποιότητα των προϊόντων αποτελούν τα κριτήρια που είναι πιθανότερο να επηρεάσουν την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού, όπως δήλωσε η πλειοψηφία των CIOs. Επιπλέον η έρευνα αποκάλυψε ότι η καινοτομία είναι το χαρακτηριστικό που καθιερώνει μια εταιρεία μεταξύ των ηγετών στην αγορά της τεχνολογίας και καθορίζει τη φήμη της. 
Η έρευνα εντόπισε υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της κοινότητας της πληροφορικής. Οι εταιρείες τεχνολογίας απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη των CIOs, με περίπου το 51% να δηλώνει ότι τις εμπιστεύεται πολύ. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός πώς το 34% δηλώνει ότι οι εταιρικές ιστοσελίδες παίζουν σημαντικό ρόλο κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων αγοράς εξοπλισμού. Στο ίδιο πλαίσιο, το 39% σημειώνει ότι επηρεάζεται από τον κλαδικό τύπο. Τα παραδοσιακά μέσα απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη των υψηλόβαθμων στελεχών πληροφορικής περισσότερο από τα social media. Ωστόσο η εμπιστοσύνη προς τα social media αυξάνεται, με περίπου έναν στους πέντε να εμπιστεύεται το Twitter στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ιταλία. Περίπου στα ίδια επίπεδα κινείται και η εμπιστοσύνη που δείχνουν στο ραδιόφωνο ως πηγή ενημέρωσης.
Ακόμη η έρευνα προσπάθησε να αναλύσει τους παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού. Το 60% των συμμετεχόντων στάθηκε στην ποιότητα των προϊόντων, ενώ το 57% αναφέρθηκε στο brand name ή τη φήμη ενός προμηθευτή τεχνολογικού εξοπλισμού ως βασικού παράγοντα (στο Ηνωμένο Βασίλειο το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 67%). Ακόμη, το 56% δήλωσε ότι η σχέση απόδοσης-τιμής επηρεάζει τις αποφάσεις του.
Ο Chris Cartwright, Επικεφαλής του Technology Practice της Burson-Marsteller για την περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, δήλωσε: «Τα στελέχη των τμημάτων πληροφορικής είναι πραγματιστές. Σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, αναδεικνύουν την ποιότητα και τη σχέση απόδοσης-τιμής σαν τα βασικά κριτήρια αγοράς τεχνολογικού εξοπλισμού – πολύ περισσότερο μάλιστα από άλλους «πιο ήπιους» παράγοντες όπως η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η ηγετική θέση της προμηθεύτριας εταιρείας ή οι οικονομικές της επιδόσεις. Ωστόσο σήμερα αυτό είναι κάτι που καλούνται να κάνουν όλες οι εταιρείες. Το συμπέρασμα ότι η φήμη είναι ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει τις σχετικές αποφάσεις, αναδεικνύει ότι όσοι ασχολούνται με την επικοινωνία των εταιρειών τεχνολογίας χρειάζεται να επικεντρωθούν στα στοιχεία που προωθούν τη φήμη τους και χτίζουν το brand τους».
Επιπλέον, τα υψηλόβαθμα στελέχη των τμημάτων πληροφορικής ερωτήθηκαν για το ποια πιστεύουν ότι είναι τα στοιχεία που χρειάζεται να πληροί ένας προμηθευτής τεχνολογικού εξοπλισμού, ώστε να θεωρείται ηγέτης στην αγορά. «Θεωρήσαμε ότι αυτό το ερώτημα θα μας έδινε περισσότερα χρήσιμα στοιχεία σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διέπουν τις καμπάνιες που στοχεύουν στο χτίσιμο της φήμης των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της τεχνολογίας», σημείωσε ο κος Cartwright. «Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι συμμετέχοντες απάντησαν: Καινοτομία, Ποιότητα, Αξιοπιστία», συμπλήρωσε.
Παρά την εμπιστοσύνη που δείχνουν τα στελέχη των τμημάτων πληροφορικής στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, η εμπιστοσύνη προς τα social media αυξάνεται, με περίπου το 70% των συμμετεχόντων να τα θεωρεί πολύ ή αρκετά πολύτιμα. Το YouTube χαρακτηρίζεται ως το πιο σημαντικό κοινωνικό δίκτυο για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, με ένα στους τρεις συμμετέχοντες να δηλώνει ότι το χρησιμοποιεί γιΆ αυτόν το σκοπό. «Για εμάς, αυτό το εύρημα ήταν μη αναμενόμενο. Σίγουρα είναι κάτι που μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα. Παρόλα αυτά, υπάρχει κάτι που πρέπει να σημειωθεί. Η πρόσφατη έρευνα καθώς και η εμπειρία πολλών στελεχών σε αυτόν τον τομέα, αναδεικνύει ότι τα στελέχη των τμημάτων επικοινωνίας προσπαθούν σκληρά να διατηρήσουν τον έλεγχο αυτών των καναλιών, τα οποία θεωρούνται μέρος των λειτουργιών marketing, εξυπηρέτησης πελατών και πωλήσεων, καθώς και ότι οι ψηφιακοί πόροι και τα social media επηρεάζουν τη συμπεριφορά των υποψήφιων πελατών με το δικό τους τρόπο. Αν η χρήση των online μέσων που διαθέτει μια εταιρεία για να απευθυνθεί στους CIOs είναι τόσο σημαντική όσο δείχνουν τα δεδομένα της έρευνας, οι επαγγελματίες της επικοινωνίας πρέπει να ασκήσουν περισσότερο έλεγχο σε αυτόν τον τομέα», συνέχισε ο Chris Cartwright. Σχετικά με το πώς αισθάνονται τα υψηλόβαθμα στελέχη των τμημάτων πληροφορικής για το ρόλο τους, η έρευνα αποκάλυψε ότι συχνά αντιμάχονται στερεότυπα τα οποία θεωρούν ότι υποτιμούν την αξία τους.
Επίσης η έρευνα ανέδειξε κάποια βασικά σημεία που αξίζουν περαιτέρω προσοχής κατά την υλοποίηση ενεργειών επικοινωνίας, οι οποίες έχουν στόχο την προσέγγιση των CIOs και την προώθηση των πωλήσεων τεχνολογικού εξοπλισμού.
1. Το brand name και η φήμη μιας εταιρείας είναι σημαντικά.
Είναι ουσιώδες για τους προμηθευτές τεχνολογικού εξοπλισμού να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο και προσπάθεια για να εξηγούν στα κοινά τους τι ακριβώς αντιπροσωπεύουν, ποια είναι η αποστολή, ο σκοπός, οι αξίες και τα μηνύματά τους, καθώς και τι είναι αυτό που τους διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό. Τα στοιχεία αυτά είναι εκείνα που κάνουν πραγματικά τη διαφορά για τα στελέχη των τμημάτων πληροφορικής που λαμβάνουν αποφάσεις.
2. Η καινοτομία είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ηγετών της αγοράς.
Παρότι υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που συνεισφέρουν στην ενίσχυση του brand name και της εταιρικής φήμης, η έρευνα έδειξε ότι τα επικοινωνιακά προγράμματα που έχουν πράγματι νόημα για τα στελέχη των τμημάτων πληροφορικής είναι εκείνα που εστιάζουν στην καινοτομία.
3. Προϊόντα, Ποιότητα, Αξία.
Τα υψηλόβαθμα στελέχη των τμημάτων πληροφορικής επηρεάζονται κυρίως από την ποιότητα των προϊόντων, τη φήμη του παρόχου και τη σχέση απόδοσης-τιμής. Όσο βασικό κι αν θεωρείται σαν προσέγγιση, η τοποθέτηση αυτών των τριών παραγόντων στον πυρήνα μιας καμπάνιας είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, σύμφωνα με την έρευνα.
4. Καλύτερη χρήση των μέσων που διαθέτει μια εταιρεία.
Σε μια συγκυρία όπου πολλά διαφορετικά τμήματα διεκδικούν τον έλεγχο των online καναλιών που διαθέτουν οι εταιρείες, οι διευθυντές επικοινωνίας πρέπει να δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους και των λογαριασμών τους στα social media. Η έρευνά μας αναδεικνύει ότι πολλές εταιρείες τεχνολογίας μπορεί να μη δείχνουν την πρέπουσα προσοχή σε ένα σημαντικό κανάλι επιρροής, το YouTube.
5. Τα πέντε βασικά Κανάλια Επικοινωνίας.
Η επικοινωνία πρέπει να επικεντρώνεται σε πέντε βασικά κανάλια επικοινωνίας, τα οποία κερδίζουν την προσοχή και επηρεάζουν τους CIOs. Αυτά είναι: η εταιρική ιστοσελίδα (με τη χρήση video), τα τεχνολογικά και κλαδικά μέσα, τα κάθετα μέσα που ειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς, οι κλαδικές αναλύσεις και τα κλαδικά συνέδρια.