Η HP ανακοινώνει τα αποτελέσματα μιας νέας παγκόσμιας έρευνας, που δείχνει ότι οι Οργανισμοί σε όλο τον κόσμο περιμένουν από την τεχνολογία να τους βοηθήσει να ανταποκριθούν στις τρέχουσες προκλήσεις Οι εφτά στους δέκα πιστεύουν ότι η νέα κατάσταση στην οικονομία θα τους οδηγήσει στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο γίνεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός. Σχεδόν το 75% των κορυφαίων στελεχών δηλώνουν ότι το τμήμα πληροφορικής τους παίζει ρόλο-κλειδί για την επιτυχία της επιχείρησης. Οκτώ στους δέκα πιστεύουν ότι η νέα κατάσταση στην οικονομία θα απαιτήσει σημαντικά μεγαλύτερη χρήση της τεχνολογίας, η οποία θα πρέπει να επικεντρώνεται στις ανάγκες της αγοράς.  «Η τεχνολογία αποτελεί κινητήριο δύναμη κάθε Οργανισμού. Για να επιτύχουν οι Οργανισμοί, οφείλουν να είναι ευέλικτοι στη χρήση της τεχνολογίας, ώστε να διαχειριστούν τις αλλαγές και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες», δήλωσε η Ann Livermore, Executive Vice President, HP Enterprise Business. «Η HP πιστεύει ότι η τεχνολογία μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει σημαντικά στη δυνατότητα κάθε Οργανισμού, όχι απλώς να αντεπεξέρχεται στις συνθήκες της αγοράς, αλλά να επιτυγχάνει. Οι πελάτες μας, συμφωνούν σε αυτό», συμπλήρωσε.