Η Symantec ανακοίνωσε τα ευρήματα της έρευνάς της “2011 SMB Disaster Preparedness” η οποία αντικατοπτρίζει την αντιμετώπιση και τις πρακτικές

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν επίσης ότι το κόστος από την έλλειψη ετοιμότητας είναι υψηλό, θέτοντας έτσι τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε κίνδυνο να σταματήσει η λειτουργία τους. Σύμφωνα με την έρευνα το downtime δεν κοστίζει μόνο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πολλές χιλιάδες δολάρια, αλλά ωθεί επίσης και τους πελάτες τους να λύσουν τις συνεργασίες μαζί τους. «Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν αναγνωρίσει ακόμα τον τρομερό αντίκτυπο που μπορεί να έχει μια καταστροφή στις επιχειρήσεις τους. Παρά τις προειδοποιήσεις, φαίνεται να πιστεύουν πολλοί ότι δεν πρόκειται να συμβεί σε αυτούς», υποστηρίζει ο Γιώργος Ματθαίος, Small Business & Distribution Manager της Symantec (φωτογραφία). «Καταστροφές συμβαίνουν και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να αντέξουν τον κίνδυνο απώλειας των δεδομένων τους ή –ακόμα πιο σημαντικό– τις κρίσιμες πληροφορίες τους. Ο απλός προγραμματισμός μπορεί να προσφέρει στις SMB τη δυνατότητα να προστατέψουν τις πληροφορίες τους σε περίπτωση καταστροφής, γεγονός που με τη σειρά του μπορεί να συμβάλει στην καλλιέργεια εμπιστοσύνης στους πελάτες τους». Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν κατανοούν τη σπουδαιότητα ενός σχεδίου disaster preparedness. Οι μισοί από τους ερωτηθέντες δεν διαθέτουν ένα πλάνο σε ετοιμότητα. Ποσοστό 41% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι ποτέ δεν σκέφτηκαν να συγκροτήσουν ένα πλάνο και 40% δήλωσαν ότι το disaster preparedness δεν αποτελεί μέρος των προτεραιοτήτων τους. Η έλλειψη αυτή προετοιμασίας προκαλεί έκπληξη, με δεδομένο το πόσες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται σε κίνδυνο. Ποσοστό 65% των ερωτηθέντων διαμένουν σε περιοχές ευπαθείς σε φυσικές καταστροφές. Τους τελευταίους 12 μήνες μία τυπική μικρή ή μεσαία επιχείρηση αντιμετώπισε 6 διακοπές λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων της, με βασικές αιτίες τις κυβερνοεπιθέσεις, τις διακοπές ρεύματος ή τις φυσικές καταστροφές. Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι οι βασικές πληροφορίες των περισσότερων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δεν είναι προστατευμένες. Λιγότερες από τις μισές κάνουν back up τα αρχεία τους σε εβδομαδιαία βάση ή και πιο συχνά και μόλις 23% των ερωτηθέντων πραγματοποιούν καθημερινό back up. Οι ερωτηθέντες ανέφεραν επίσης ότι μία καταστροφή θα μπορούσε να προκαλέσει την απώλεια των πληροφοριών τους. Στην πραγματικότητα, ποσοστό 44% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δήλωσαν ότι θα έχαναν τουλάχιστον 40% των δεδομένων τους σε περίπτωση καταστροφής.
Συστάσεις
Η έρευνα αποκάλυψε ότι ποσοστό 36% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων έχουν σκοπό να αναπτύξουν κάποιο πλάνο disaster preparedness στο μέλλον. Καθώς αυτές και άλλες επιχειρήσεις αναπτύσσουν τέτοια πλάνα, η Symantec προτείνει τα ακόλουθα:  • Μην περιμένετε μέχρι να είναι πολύ αργά: Είναι σημαντικό για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να μην περιμένουν να συμβεί πρώτα κάποια καταστροφή, ώστε να σκεφτούν τι θα έπρεπε να είχαν κάνει για να προστατέψουν τις πληροφορίες τους. Το downtime δεν είναι δαπανηρό μόνο από οικονομική άποψη, αλλά μπορεί επίσης να σημαίνει και την ολοκληρωτική διάλυση της επιχείρησής τους. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι να είναι πολύ αργά, γι’ αυτό χρειάζεται να ξεκινήσουν το σχεδιασμό ενός πλάνου disaster preparedness σήμερα. Ένα πλάνο πρέπει να περιλαμβάνει identification των βασικών συστημάτων και των δεδομένων τους, που είναι ζωτικά για την απρόσκοπτη λειτουργία μια επιχείρησης. Βασικά, θα πρέπει να εντοπίσετε ποιοι είναι οι  κρίσιμοι πόροι σας.

  • Προστατέψτε απόλυτα τις πληροφορίες σας: Για να μειώσουν τον κίνδυνο απώλειας των κρίσιμων εταιρικών πληροφοριών, οι επιχειρήσεις πρέπει να εφαρμόσουν τις κατάλληλες λύσεις ασφαλείας και backup για τη διαδικασία archive των σημαντικών αρχείων τους, όπως οι φάκελοι των πελατών τους και οι οικονομικές πληροφορίες. Οι φυσικές καταστροφές, οι διακοπές ρεύματος και οι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να συντελέσουν στην απώλεια δεδομένων αλλά και σε οικονομική απώλεια, οπότε οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα σημαντικά αρχεία τους διασώζονται όχι μόνο σε έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο και/ή σε ένα εταιρικό δίκτυο, αλλά σε μια ασφαλή, off-site τοποθεσία.

  • Εκπαιδεύστε τους υπαλλήλους: Οι εργαζόμενοι στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη του downtime και θα πρέπει να εκπαιδευτούν στις καλύτερες πρακτικές για την ασφάλεια των υπολογιστών και στον τρόπο που θα πρέπει να ενεργήσουν σε περίπτωση που οι πληροφορίες διαγραφούν κατά λάθος ή δεν μπορούν να εντοπιστούν εύκολα μέσα στα αρχεία τους. Εφόσον οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις διαθέτουν λίγους πόρους, όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτές θα πρέπει να γνωρίζουν τη διαδικασία ανάκτησης των εταιρικών τους πληροφοριών σε περίπτωση καταστροφής. Πραγματοποιείτε συχνά δοκιμές: Η χειρότερη στιγμή για να ανακαλύψετε ότι οι κρίσιμες πληροφορίες σας δεν έχουν γίνει backup όπως είχε προγραμματιστεί, είναι αφού «χτυπήσει» μία καταστροφή. Οι τακτικές δοκιμές disaster recovery είναι ανεκτίμητες. Δοκιμάστε το πλάνο σας οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε κάποια διαφοροποίηση στο περιβάλλον σας.

  • Αναθεωρήστε το πλάνο σας: Εάν οι συχνές δοκιμές δεν είναι εφικτές λόγω της έλλειψης πόρων και του bandwidth, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να αναθεωρούν το πλάνο τους για disaster preparedness τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση.