Τις νέες υπηρεσίες Cloud Solutions της MedNautilus ανέδειξαν σε πρόσφατη παρουσίαση τα στελέχη της εταιρίας.
Η MedNautilus, θυγατρική του Ομίλου TI Sparkle στην περιοχή της Μεσογείου, ανέπτυξε ένα νέο πλέγμα ευέλικτων και κλιμακούμενων IaaS λύσεων Cloud. Η CEO του Ομίλου Telecom Italia Sparkle, Elisabetta Ripa, δηλώνει ότι η συγκεκριμένη επένδυση απαντά στην ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη των ελληνικών επιχειρήσεων για αποδοτικές σε σχέση με το κόστος τους και κορυφαίας ασφάλειας λύσεις IT. O CEO της MedNautilus Ελλάδας, Arturo Danesi, αναφέρει: «Σχεδιάζουμε να εμπλουτίσουμε τις υπηρεσίες μας με λύσεις PaaS και SaaS, αναπτύσσοντας ένα οικοσύστημα συνεργατών προς όφελος των πελατών μας από τον χώρο των ελληνικών επιχειρήσεων».
Η MedNautilus, με την υποστήριξη της τεχνογνωσίας του Ομίλου Telecom Italia, της μεγαλύτερης εταιρείας τηλεπικοινωνιών στην Ιταλία και κορυφαίου παρόχου υποδομής και υπηρεσιών cloud computing, παρουσιάζει σήμερα ένα νέο πλέγμα ευέλικτων και κλιμακούμενων IaaS λύσεων Cloud, από παραδοσιακή συνεγκατάσταση (co-location) έως πραγματική και εικονική φιλοξενία δεδομένων (physical and virtual hosting), απαντώντας στην αυξανόμενη ανάγκη των ελληνικών επιχειρήσεων για αποδοτικές σε σχέση με το κόστος τους και κορυφαίας ασφάλειας λύσεις IT.
Η Chief Executive Officer του Ομίλου Telecom Italia Sparkle, Elisabetta Ripa, δηλώνει: «Οι βασικές προτεραιότητες των επιχειρήσεων για τα επόμενα δύο χρόνια θα εξακολουθήσουν να είναι η εξοικονόμηση κόστους, ενοποίηση των data centers και η ενεργειακή αποδοτικότητα. Σε συμφωνία με αυτό το σενάριο, οι υπηρεσίες εικονικής φιλοξενίας δεδομένων αποτελούν μία πιθανή περιοχή για ανάπτυξη, που οδηγείται από το αυξανόμενο marketing και τις εφαρμογές που στοχεύουν στις ΜμΕ, την ανάπτυξη στο web hosting περιεχομένου και την επιθυμία των πελατών να μετακινηθούν από τις κεφαλαιακές δαπάνες στα λειτουργικά έξοδα».
Η ασφάλεια, η αξιοπιστία και ο έλεγχος του κόστους είναι οι αξίες που θα φέρουν οι λύσεις Cloud της MedNautilus στις ελληνικές επιχειρήσεις. Οι λύσεις Cloud της MedNautilus Ελλάδας θα υποστηρίξουν τους πελάτες τους ώστε να προσαρμόσουν στις ανάγκες τους και να βελτιστοποιήσουν την αρχιτεκτονική του IT τους, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος των υπηρεσιών. Επιπλέον οφέλη περιλαμβάνουν την κορυφαία ασφάλεια και αξιοπιστία, την εύκολη και γρήγορη υλοποίηση, το υψηλό επίπεδο κλιμάκωσης και τη μεγάλη ευελιξία στη διαμόρφωση των υπηρεσιών service καθώς και στους όρους της σύμβασης. Ένα άλλο κρίσιμο όφελος θα είναι η δραστική μείωση του συνολικού κόστους που συνεπάγεται για τους πελάτες η ιδιοκτησία της υποδομής, περνώντας από τα έξοδα επένδυσης στα λειτουργικά έξοδα με βάση την πραγματική χρήση της υπηρεσίας, παρέχοντας έτσι στους πελάτες πλήρη έλεγχο των λειτουργικών τους εξόδων.
Το πλέγμα υπηρεσιών Cloud Solutions της MedNautilus χαρακτηρίζεται από ένα διαφοροποιημένο σύνολο σπονδυλωτών πακέτων Υπηρεσιών Λειτουργικής Υποστήριξης, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν τη μέγιστη αποδοτικότητα στην ανταπόκριση σε ένα μεγάλο εύρος αναγκών των πελατών: από το βασικό Help Desk, το οποίο παρέχει καθημερινή υποστήριξη εξυπηρέτησης πελατών, έως υποστήριξη των υψηλότερων βαθμίδων διαχείρισης, η οποία παρέχει συνεχή παρακολούθηση υπηρεσιών και λύσεις πρόληψης για περιπτώσεις αποτυχίας ή ανάγκη αναβάθμισης των υπηρεσιών.
Από τις υπηρεσίες IaaS στις PaaS και SaaS: ένα οικοσύστημα συνεργατών
Η στρατηγική ανάπτυξης της MedNautilus στην Ελλάδα βασίζεται στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος συνεργατών που θα είναι ικανό να προσελκύσει ανεξάρτητους παρόχους λογισμικού, μεταπωλητές με προστιθέμενη αξία, υπευθύνους ολοκλήρωσης συστημάτων και developers, καθώς και παρόχους λύσεων niche εφαρμογών, με ελκυστικές επιχειρηματικές ευκαιρίες.
«Το μερίδιο αγοράς μας στον χώρο των υπηρεσιών Cloud θα αυξάνεται όσο οι συνεργάτες μας θα γνωρίζουν ανάπτυξη στις δραστηριότητές τους», δηλώνει ο Arturo Danesi. «Μέσα από το πρόγραμμα συνεργατών μας μεταφέρουμε σε αυτούς όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών τους έγκαιρα και με μία προσέγγιση επωφελή για όλα τα μέρη του οικοσυστήματος». Και ο Danesi συνεχίζει: «Αποτελεί ισχυρή δέσμευση για τη MedNautilus να εμπλουτίσει μέσα από αυτό το οικοσύστημα συνεργατών τις υπηρεσίες που προσφέρει με λύσεις PaaS και SaaS προς όφελος των ελληνικών επιχειρήσεων. Χάρη στην προσέγγισή μας στις υπηρεσίες data centers, που προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες οποιουδήποτε παρόχου, η MedNautilus είναι σε θέση να ‘φιλοξενεί’ τις εφαρμογές των συνεργατών της χωρίς ζητήματα συμβατότητας».
Οι νέες λύσεις Cloud αξιοποιούν την ολοκληρωμένη τεχνογνωσία και την τοπική υποδομή στην Ελλάδα
Οι λύσεις Cloud της MedNautilus είναι ένα πλέγμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών IaaS υψηλής ασφάλειας και κορυφαίας ποιότητας, που περιλαμβάνουν παραδοσιακή συνεγκατάσταση (co-location) και πραγματική και εικονική φιλοξενία δεδομένων (physical and virtual hosting), βασίζονται στις πλέον προηγμένες τεχνολογίες παρόχων από όλο τον κόσμο και παρέχουν στους πελάτες μας κορυφαία αρχιτεκτονική συστήματος. Η αρχιτεκτονική αυτή χρησιμοποιείται και στα τρία Data Centers που διαθέτει και λειτουργεί στην Ελλάδα η MedNautilus, τα οποία διασφαλίζουν άριστα συστήματα παρακολούθησης και ολοκληρωμένης υποστήριξης. Η Elisabetta Ripa προσέθεσε: «Οι νέες λύσεις Cloud αξιοποιούν την τεχνογνωσία και τις οικονομίες κλίμακας που έχει επιτυχώς αναπτύξει ο Όμιλος Telecom Italia, κορυφαίος παίκτης στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και του cloud στην Ευρώπη και τη Νότιο Αμερική».
Μοναδικές στην Ελλάδα εγκαταστάσεις Data Centers
Η MedNautilus έχει στην ιδιοκτησία της και λειτουργεί ένα χώρο συνολικής έκτασης 8.000 τετραγωνικών μέτρων στα τρία νέας γενιάς Data Centers στο Κορωπί, τη Μεταμόρφωση και τα Χανιά, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παροχή λύσεων συνεγκατάστασης (co-location) και πραγματικής και εικονικής φιλοξενίας δεδομένων (physical and virtual hosting. Τα τρία Data Centers παρέχουν επίσης μία ισχυρή τοπική υπηρεσία Disaster Recovery, καθώς είναι διασυνδεδεμένα με τα Data Centers του Ομίλου στην Ιταλία και την Τουρκία, μέσω του προηγμένου υποθαλάσσιου ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών της MedNautilus.