Η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι προτεραιότητες των παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για το 2012 περιλαμβάνουν μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην εσωτερική φιλοξενία των υπηρεσιών πληροφορικής και στην ανάθεση σε τρίτους, καθώς και καλύτερη χρήση εφαρμογών όπως το CRM

• Ανεξάρτητη έρευνα της PwC για τις προτεραιότητες των ευρωπαϊκών εταιρειών παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (CSP) στον τομέα του IT, αποκάλυψε τους τομείς στους οποίους επικεντρώνονται οι Διευθυντές Πληροφορικής (CIO) για το 2012.
• Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειοψηφία των Διευθυντών Πληροφορικής (60%) ξοδεύει περισσότερο από το μισό του προϋπολογισμού για τις λειτουργικές δαπάνες στη συντήρηση.
• Η αντιμετώπιση αυτού του θέματος θα αποτελέσει σημαντική προτεραιότητα για το 2012 και οι Διευθυντές Πληροφορικής θα στραφούν σε πιο στρατηγική χρήση της ανάθεσης σε τρίτους και της προτυποποίησης.
• Με σκοπό τη μείωση των γενικών εξόδων διαχείρισης και την αντιμετώπιση μιας άμεσης έλλειψης συγκεκριμένων δεξιοτήτων μέσα στην επιχείρηση, οι Διευθυντές Πληροφορικής θα αυξήσουν τις εξωτερικές αναθέσεις σε πολλούς τομείς ευθύνης τους, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση δικτύου και σφαλμάτων, καθώς και η διαχείριση του provisioning και των παραγγελιών.
• Σε ποσοστό 88%, οι Διευθυντές Πληροφορικής σχεδιάζουν αναβάθμιση των συστημάτων CRM για το 2012, ώστε να μπορούν να επικεντρωθούν σε πιο στρατηγικές απαιτήσεις και μεθόδους αύξησης των εσόδων, όπως είναι οι εφαρμογές portal και περιεχομένου.
• Οι λειτουργίες της τιμολόγησης, διαμεσολάβησης και δημιουργίας εκθέσεων θα πραγματοποιούνται όλο και περισσότερο μέσα στην επιχείρηση, κρατώντας τους Διευθυντές Πληροφορικής ενήμερους σχετικά με τις δραστηριότητες και τα δεδομένα που διαμορφώνουν τον τομέα τους.
• Επίσης, οι Διευθυντές Πληροφορικής θα επιδιώξουν να απομακρυνθούν από εξειδικευμένες εφαρμογές, οι οποίες συνήθως συνοδεύονται από σοβαρές υπερβάσεις του προϋπολογισμού και απαιτούν μεγαλύτερη ενοποίηση και πιο προσεκτική διαχείριση.
• Σύμφωνα με την έρευνα που η Oracle ανέθεσε στην PwC, πάνω από τα δύο τρίτα (67%) των εξειδικευμένων εφαρμογών συνοδεύονται από «σημαντική» υπέρβαση του προϋπολογισμού (σε ποσοστό 74% συνοδεύονται από «κάποια» υπέρβαση του προϋπολογισμού).
• Σε σύγκριση, περισσότερες από τις μισές (52%) τυποποιημένες εμπορικές εφαρμογές (COTS) παρέχονται με κόστος κάτω από το επίπεδο προϋπολογισμού.
• Οι Διευθυντές Πληροφορικής πιστεύουν ότι αυτή η κίνηση προς την προτυποποίηση (σε ποσοστό 95% σχεδιάζουν να αυξήσουν τη χρήση COTS για το 2012) θα επιφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και θα διευκολύνει την έναρξη ή διακοπή πολλών από τις συνεργασίες που πρέπει να επιδιώξουν με εταιρείες διαχείρισης περιεχομένου και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Επίσης, θα μειωθούν οι επιπτώσεις στο κόστος από τη συντήρηση περιοριστικών legacy συστημάτων, η οποία μπορεί επίσης να αποδειχθεί κοστοβόρα και προβληματική σε μια αγορά που τη χαρακτηρίζουν οι γρήγορες συγχωνεύσεις και οι εξαγορές.
• Η αυξημένη χρήση των COTS το 2012 και το σχετικό χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας θα δώσουν στους Διευθυντές Πληροφορικής τη δυνατότητα να κατευθύνουν μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού τους σε δραστηριότητες ανάπτυξης.
Σχετικές δηλώσεις

• Ο Dan Ford, Vice President, Product Maketing, Oracle Communications, δήλωσε: «Οι εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι. Για άλλη μια χρονιά αντιμετωπίζουν περιορισμένους προϋπολογισμούς, τη στιγμή που η ανάγκη για καινοτομία και ανταγωνιστική διαφοροποίηση είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Οι CPCs πρέπει να αυξήσουν τη διατήρηση πελατών και να βελτιώσουν την παροχή περιεχομένου και υπηρεσιών, όπως είναι τα πολυμέσα και οι εφαρμογές. Όλο και περισσότεροι Διευθυντές Πληροφορικής επικεντρώνονται στην απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό των βασικών τους λειτουργιών IT και εστιάζουν σε τομείς των λειτουργιών IT οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σε πραγματική αποτελεσματικότητα και ανάπτυξη μέσα στην επιχείρηση.»

«Καθώς οι εταιρείες ψάχνουν τρόπους για καλύτερη επαφή με τους υπάρχοντες πελάτες, βλέπουμε ανανεωμένο ενδιαφέρον για επιχειρηματικές εφαρμογές όπως  CRM, Web Commerce, Self-Service και Retail Point of Service. Βλέπουμε, επίσης, ότι οι Διευθυντές Πληροφορικής αγοράζουν όλο και περισσότερες τυποποιημένες εφαρμογές για να δημιουργήσουν ένα πιο προτυποποιημένο «οικοσύστημα» IT στην επιχείρησή τους, αλλά και ως ανταπόκριση στην προτυποποίηση που εφαρμόζουν οι συνεργάτες τους».

• Ο David Russell, UK Telecommunications Leader, PwC, δήλωσε: «Μέσα στο 2012 βλέπουμε μια διττή πρόκληση για τους Διευθυντές Πληροφορικής, καθώς πιέζονται όλο και περισσότερο να μειώσουν τόσο τα λειτουργικά κόστη όσο και τις δαπάνες κεφαλαίου, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να ανταποκριθούν στην επιθυμία του οργανισμού να επενδύσει στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών με σκοπό τη διατήρησή τους. Με τη μείωση στις τιμές των προϊόντων, την ανάγκη για μείωση του λειτουργικού κόστους, την απαίτηση για απλουστευμένο IT και τον αυξημένο ανταγωνισμό, οι εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών βλέπουν τη βελτιωμένη εμπειρία των πελατών ως το βασικό παράγοντα διαφοροποίησης».

Σχετικές Ιστοσελίδες
• Το πλήρες κείμενο της έκθεσης: Rethinking IT strategy…can it enable a step change in CSP performance?
• Η Oracle στον τομέα των επικοινωνιών
• Oracle Communications στο YouTube
• Oracle Communications στο Facebook
• Oracle Communications στο Twitter
• Oracle Communications στο LinkedIn