Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε) και η νέα υπηρεσία της Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε) της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ) έχουν εντατικοποιήσει τις δράσεις τους με στόχο την καταπολέμηση της πειρατείας λογισμικού καθώς και την εξιχνίαση και δίωξη εγκλημάτων μέσω χρήσης του Διαδικτύου, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα http://web.opi.gr. Μάλιστα, τα δύο νέα Τμήματα Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας του ΣΔΟΕ, που συστήθηκαν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο του 2011, πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις για χρήση λογισμικού χωρίς νόμιμη άδεια και έχουν μέχρι στιγμής προβεί στην επιβολή διοικητικών προστίμων συνολικής αξίας άνω των 8 εκ. Ευρώ, ενώ παράλληλα η Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων του ΣΔΟΕ συνεχίζει τη διαδικασία συγκέντρωσης στοιχείων από επιχειρήσεις αναφορικά με τα προϊόντα λογισμικού που χρησιμοποιούν.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του ΟΠΙ, «μέχρι στιγμής για το 2011 οι έλεγχοι των δύο νέων τμημάτων (του ΣΔΟΕ) έχουν οδηγήσει σε επιβολή προστίμων αξίας 8.168.000 € ενώ συνεχίζονται κυρίως σε επιχειρήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν παράνομο λογισμικό χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Η Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων του ΣΔΟΕ για το 2011 έχει στείλει επιστολές σε 3.216 επιχειρήσεις προσκαλώντας τες να της υποβάλουν φωτοαντίγραφα των αδειών χρήσης των προγραμμάτων λογισμικού που χρησιμοποιούν καθώς και των τιμολογίων αγοράς τους. Συνολικά από το 2006 μέχρι σήμερα η Υπηρεσία Ειδικών Υποθέσεων έχει στείλει 22.581 παρόμοιες επιστολές σε επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.»
Όπως επίσης αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου του ΟΠΙ «Η νεοϊδρυθείσα ΥΠΟΑΔΗΕ στοχεύει στη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη εγκλημάτων που διαπράχθηκαν σε βάρος του δημοσίου και της εθνικής οικονομίας, αλλά και εγκλημάτων που διαπράττονται με τη χρήση του Διαδικτύου. Το Τμήμα Προστασίας Λογισμικού & Πνευματικών Δικαιωμάτων, είναι αρμόδιο για το χειρισμό υποθέσεων παράνομης διείσδυσης σε συστήματα Η/Υ καθώς και για υποθέσεις κλοπής, καταστροφής ή παράνομης διακίνησης λογισμικού υλικού, κλπ). Η Υπηρεσία διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα και λειτουργεί όλο το 24ωρο».
«Τα τελευταία χρόνια, το ελληνικό κράτος έχει πραγματοποιήσει αξιόλογα βήματα για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας με τη θεσμοθέτηση πρωτοποριακών νόμων που στοχεύουν στην καταπολέμηση της πειρατείας των έργων διανοητικής ιδιοκτησίας. Εάν η δράση των στελεχών του ΣΔΟΕ και της ΥΠΟΑΔΗΕ συνεχίσει με ακόμα πιο εντατικό ρυθμό και το 2012, είμαστε αισιόδοξοι ότι η Ελλάδα θα καταφέρει να μειώσει το ποσοστό της πειρατείας λογισμικού που αυτή τη στιγμή ανέρχεται στο 59% και μας κατατάσσει στην θλιβερή τρίτη υψηλότερη θέση στην ΕΕ» τονίζει η κα Κατερίνα Γαλανοπούλου, εκπρόσωπος εταιρίας μέλους της BSA στην Ελλάδα.
«Οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να ξεκινήσουν να συμμορφώνονται με τους νόμους της πνευματικής ιδιοκτησίας» προειδοποιεί η κα Γαλανοπούλου «διασφαλίζοντας νομιμότητα και αποφεύγοντας έτσι τους οποιουσδήποτε οικονομικούς, τεχνικούς και νομικούς κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση παράνομου λογισμικού, ιδιαίτερα στην δύσκολη οικονομική κατάσταση που διανύουμε αυτή την περίοδο. Παράλληλα, πρέπει όλοι να συμβάλλουμε ενεργά στο να προστατευτεί η ελληνική αγορά και από τον αθέμιτο ανταγωνισμό που παρατηρείται με την προώθηση του πειρατικού λογισμικού».
Μέσω της ιστοσελίδας www.bsa.org/hellas, η BSA παρέχει πληροφορίες στις ελληνικές επιχειρήσεις σχετικά με την πειρατεία λογισμικού, τον ελληνικό νόμο για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση νόμιμων προγραμμάτων λογισμικού. Επιπλέον παρέχει εργαλεία και πόρους που βοηθούν τις επιχειρήσεις να αξιοποιούν το λογισμικό τους, να μειώνουν τους κινδύνους συμμόρφωσης και να μεγιστοποιούν τα οφέλη των επενδύσεων τους.