Η ιδανική λύση θα πρέπει να είναι ευέλικτη και ικανή να προστατεύει την επένδυση και να ικανοποιεί ακόμη και τις πιο δύσκολες απαιτήσεις, όχι μόνο σήμερα αλλά και στο μέλλον.

Η αύξηση του αριθμού των smartphones, των κοινωνικών δικτύων, των εφαρμογών βίντεο και των υπηρεσιών Cloud, έχει μεταβάλει σημαντικά το τοπίο της ανθρώπινης επικοινωνίας, τόσο στην εργασιακή όσο και στην προσωπική μας ζωή.

Αυτή η νέα πραγματικότητα καθιστά την επιλογή μιας πλατφόρμας συνεργασίας θεμελιώδη. Η Cisco περιγράφει πέντε παραμέτρους που θα βοηθήσουν τις εταιρείες να επιλέξουν μια λύση ευέλικτη και ικανή να προστατεύει τις επενδύσεις και να ικανοποιεί ακόμη και τις πιο δύσκολες απαιτήσεις:

  • Πλατφόρμα “ανοικτή” ως προς τη συσκευή και το λειτουργικό σύστημα. Η χρήση προσωπικών συσκευών στην εργασία, μια τάση γνωστή ως Bring Your Own Device (BYOD), είναι ένα πραγματικά ασυγκράτητο φαινόμενο. Από τα 350 εκατομμύρια Smartphone που θα χρησιμοποιηθούν στις επιχειρήσεις το 2016, τα 200 εκατομμύρια θα ανήκουν στους εργαζόμενους , ενώ το 76% των υπεύθυνων ΙΤ θεωρούν ότι η τάση BYOD είναι κάτι θετικό για τις εταιρείες τους  καθώς αποφέρει αύξηση της παραγωγικότητας και της ικανοποίησης στην εργασία. Μια λύση συνεργασίας πρέπει να υποστηρίζει εξίσου τις διάφορες πλατφόρμες συσκευών, όπως τερματικά και λειτουργικά συστήματα, ανεξαρτήτως κατασκευαστή.
  • Βελτιστοποιημένη σύγκλιση καναλιών επικοινωνίας. Η εξέλιξη των ενοποιημένων επικοινωνιών έχει διευκολύνει τη σύγκλιση πολλαπλών καναλιών, όπως δεδομένων, φωνής και βίντεο, στα εταιρικά δίκτυα IP. Αναμφίβολα, υπάρχει μια σαφής διαφορά μεταξύ της διανομής της εν λόγω κίνησης σε τοπικά περιβάλλοντα, όπως το γραφείο, και παγκόσμια περιβάλλοντα σχεδιασμένα για χιλιάδες χρήστες, καθέναν με τις δικές του ανάγκες, αλλά με ανώτερα επίπεδα απόδοσης, αξιοπιστίας και ασφάλειας. Μια πλατφόρμα συνεργασίας πρέπει να βελτιστοποιεί την ενσωμάτωση εφαρμογών δεδομένων, φωνής και βίντεο βάσει κάθε ανάγκης και με απόλυτη διαφάνεια για τους χρήστες.
  • Ευελιξία επιλογών: on-premise ή στο «σύννεφο». Ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για ευέλικτες εφαρμογές συναλλαγών μέσω κεντρικών διακομιστών, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας μέσω φωνής και βίντεο, το 70% των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν κάποιον τύπο τεχνολογίας Cloud . Ωστόσο, ζούμε σε έναν κόσμο με πολλαπλά Cloud, που αναγκάζουν τα τμήματα ΙΤ να διαχειρίζονται μια τεράστια ποικιλία επιλογών, από ιδιωτικά Cloud, μέχρι δημόσια και μεικτά. Μια πλατφόρμα συνεργασίας πρέπει να προσφέρει τις υπηρεσίες της βάσει οποιουδήποτε μοντέλου, είτε on-premise (εγκατάσταση στα γραφεία της εταιρείας), είτε σε δημόσια σύννεφα που διαχειρίζονται πάροχοι υπηρεσιών είτε σε υβριδικά περιβάλλοντα, χωρίς απώλειες ως προς τη λειτουργικότητα, με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και ποιότητα.
  • Ολοκληρωμένη και παγκόσμια υποστήριξη. Κατά την εξέταση μιας πλατφόρμας συνεργασίας, η δυνατότητα προγραμματισμού, εκτέλεσης και υποστήριξης του παρόχου είναι ιδιαίτερα κρίσιμης σημασίας. Ο σχεδιασμός της έχει άμεσο αντίκτυπο στην υποστήριξη, δεδομένου ότι ορισμένοι πάροχοι βασίζονται σε τρίτους για την απόκτηση διαφορετικών τμημάτων (τηλέφωνα, τερματικά βίντεο, πύλες, πολυμέσα ή μεταγωγείς για δίκτυα LAN και ασύρματα δίκτυα). Αν και αυτό δεν αποτελεί τεχνική πρόκληση εφόσον πληροί τις προδιαγραφές, καταλήγει προβληματικό στη φάση της παροχής υποστήριξης. Ο πάροχος της πλατφόρμας συνεργασίας πρέπει να εγγυάται μια ολοκληρωμένη υποστήριξη για όλα τα τμήματα του συστήματος, παγκόσμια και με ένα μοναδικό σημείο επαφής ή να έχει τους κατάλληλους συνεργάτες που δύνανται να εγγυηθούν αυτό το μοντέλο εξυπηρέτησης.
  • Πραγματικό κόστος ανάπτυξης. Όπως και με κάθε άλλη στρατηγική επένδυση, είναι απαραίτητη η αξιολόγηση του πραγματικού κόστους ανάπτυξης της πλατφόρμας συνεργασίας προς αποφυγή σύνθετων αδειών και πρόσθετων πληρωμών υλικό ή υποστήριξη. Η απόκτηση αδειών πρέπει να είναι σαφής, ενώ θα πρέπει να εξετάζονται αυτά που προσφέρουν οι φαινομενικά δωρεάν άδειες.

Διεθνής έρευνα
Τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης έρευνας για τις πλατφόρμες συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε από τη Cisco με τη συμμετοχή 3.320 υπεύθυνων IΤ από εννιά χώρες, συμπίπτουν με τις ανωτέρω προτάσεις, αναδεικνύοντας τέσσερις βασικές απαιτήσεις:

  • BYOD σε πολλαπλές πλατφόρμες. Σε δύο χρόνια, το 45% των χρησιμοποιούμενων συσκευών θα βασίζονται σε άλλα λειτουργικά συστήματα, και όχι σε Windows.
  • Cloud. Το 80% των ερωτηθέντων αναμένουν τη χρήση εφαρμογών συνεργασίας φωνής και βίντεο στο Cloud.
  • Ποιότητα και αξιοπιστία. Το 77% των ερωτηθέντων ζητούν ένα σύστημα Ενοποιημένων Επικοινωνιών εγγυημένης ποιότητας και αξιοπιστίας.
  • Υποστήριξη. Το 87% των ερωτηθέντων θέλουν ένα μοναδικό σημείο επαφής και υποστήριξης για την πλατφόρμα επικοινωνίας τους, προς αποφυγή απώλειας χρόνου και παραγωγικότητας.