Στις πολλαπλές διακρίσεις του έργου Thesis της Generali Hellas προστέθηκε το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Customer Facing στα 2012 Global Awards for Excellence in Adaptive Case Management, έργο που έχει υλοποιήσει η Uni Systems με EMC Documentum.
Η ετήσια παγκόσμια απονομή βραβείων του Workflow Management Coalition, έχει ως στόχο την επιβράβευση εταιρειών και οργανισμών που διαπρέπουν στην εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και πρακτικών στο πεδίο της αποτελεσματικής διαχείρισης της αδόμητης πληροφορίας.
Την υποψηφιότητα της Generali Hellas, που βραβεύθηκε μεταξύ 12 συνολικά παγκόσμιων οργανισμών που ξεχώρισαν και πέρασαν στο τελικό στάδιο της διοργάνωσης, έθεσε και υποστήριξε επιτυχώς η EMC, η πλατφόρμα της οποίας EMC Documentum αποτέλεσε τη βάση υλοποίησης του εν λόγω έργου.
Το EMC Documentum, γνωστή παγκοσμίως ως η πλέον ολοκληρωμένη και ασφαλής πλατφόρμα διαχείρισης επιχειρησιακού περιεχομένου (ECM), προσφέρει αύξηση παραγωγικότητας και ευελιξία σε όλα τα τμήματα ενός οργανισμού και είναι αποτελεσματική με όλα τα είδη δεδομένων και τις επιχειρησιακές διαδικασίες.
Το σύστημα Thesis αφορά στη διαχείριση βασικών επιχειρησιακών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων και των ασφαλιστικών αποζημιώσεων, καλύπτοντας το σύνολο της διαδικασίας, από την υποβολή των αιτήσεων -ηλεκτρονικών ή χειρόγραφων-, έως τη συλλογή των συνοδευτικών εγγράφων, τις εγκρίσεις και τις εκθέσεις διαχείρισης.
Στα πλεονεκτήματα της υλοποίησης που προσμετρήθηκαν στην τελική βράβευση της Generali Hellas περιλαμβάνονται η μείωση της χρήσης χαρτιού έως και 30%, η επιτάχυνση των διαδικασιών και η μείωση χρόνου ολοκλήρωσής τους έως και 70%, η διαφάνεια μεταξύ των χρηστών, η συνοχή, η συνέπεια και η δυνατότητα μέτρησης πληροφοριών και δεδομένων και η αυξημένη δυνατότητα για άμεση συμμόρφωση με τις κυβερνητικές ασφαλιστικές διατάξεις.
Ο κ. Ηλίας Μαντούβαλος, Assistant IT Manager της Generali Hellas δήλωσε για το βραβείο:
«Διεθνείς διακρίσεις όπως αυτή δεν έρχονται τυχαία. Αντανακλούν έργα που γεννιούνται μέσα από ξεκάθαρα οράματα, προσεκτικό σχεδιασμό, αφοσίωση και προσήλωση στους στόχους και βέβαια δυνατές ομάδες υλοποίησης. Σε όλες τις φάσεις του έργου η συνεργασία μας με την Uni Systems ήταν καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία του.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο αποτελεί βέλτιστη πρακτική και σημείο αναφοράς, τόσο για την Generali Hellas, όσο για τις Uni Systems και EMC και έχει παρουσιαστεί πολλές φορές σε διεθνή συνέδρια της EMC, λαμβάνοντας σημαντικές διακρίσεις. Πρόσφατα το έργο παρουσιάστηκε στην εσπερίδα Business Process Management που διοργάνωσε η ΕΕΔΕ αποσπώντας ευνοϊκά σχόλια.