Στις πολλαπλές διακρίσεις του έργου Thesis της Generali Hellas προστέθηκε το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία ΄΄Customer Facing΄΄ στα 2012 Global Awards for Excellence in Adaptive Case Management, έργο που έχει υλοποιήσει η Uni Systems με EMC Documentum. Η ετήσια παγκόσμια απονομή βραβείων του Workflow Management Coalition, έχει ως στόχο την επιβράβευση εταιρειών και Οργανισμών που διαπρέπουν στην εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και πρακτικών στο πεδίο της αποτελεσματικής διαχείρισης της αδόμητης πληροφορίας. Την υποψηφιότητα της Generali Hellas – που βραβεύθηκε μεταξύ 12 συνολικά παγκόσμιων Οργανισμών που ξεχώρισαν και πέρασαν στο τελικό στάδιο της διοργάνωσης – έθεσε και υποστήριξε επιτυχώς η EMC, η πλατφόρμα της οποίας EMC Documentum αποτέλεσε τη βάση υλοποίησης του εν λόγω έργου. Το EMC Documentum, γνωστό παγκοσμίως ως η πλέον ολοκληρωμένη και ασφαλής πλατφόρμα διαχείρισης επιχειρησιακού περιεχομένου (ECM), προσφέρει αύξηση παραγωγικότητας και ευελιξία σε όλα τα τμήματα ενός Οργανισμού, ενώ είναι αποτελεσματική με όλα τα είδη δεδομένων και τις επιχειρησιακές διαδικασίες. Το σύστημα Thesis αφορά στη διαχείριση βασικών επιχειρησιακών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων και των ασφαλιστικών αποζημιώσεων, καλύπτοντας το σύνολο της διαδικασίας, από την υποβολή των αιτήσεων – ηλεκτρονικών ή χειρόγραφων – έως τη συλλογή των συνοδευτικών εγγράφων, τις εγκρίσεις και τις εκθέσεις διαχείρισης.