Η EMC Corporation παρουσίασε τον EMC Data Domain® Archiver, το πρώτο σύστημα στην αγορά το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για εφαρμογέςΑπό λειτουργικής πλευράς το σύστημα προσφέρει βελτιωμένη απόδοση και βοηθά τους χρήστες να απαλλαγούν από το υψηλό κόστος και την πολυπλοκότητα που συνοδεύει τα συστήματα data retention, τα οποία χρησιμοποιούν μαγνητική ταινία για τη διακράτηση δεδομένων. Το νέο DD Archiver, ο σχεδιασμός του οποίου έχει βασιστεί στα κορυφαία συστήματα Data Domain, χρησιμοποιεί δύο διαφορετικά storage tiers κάτω από ένα κοινό namespace και είναι σε θέση να αποθηκεύει backup και archive data για επτά ή και περισσότερα χρόνια – και μάλιστα με τρόπο ιδιαίτερα οικονομικό. Με επιδόσεις έως και 9.8 TB την ώρα, ο DD Archiver διαθέτει το throughput που του επιτρέπει να ολοκληρώνει τη διαδικασία backup ακόμη και μέσα σε ένα περιορισμένο χρονικό παράθυρο. Ανάλογα με την ακολουθούμενη πολιτική, ο DD Archiver μετακινεί τα πιο παλιά δεδομένα σε ένα δυναμικό (scalable) tier, αφού πρώτα απορρίψει τις διπλές εγγραφές (deduplication). Με χωρητικότητα που φτάνει τα 768TB, ο χρόνος διακράτησης των δεδομένων σε μονάδες δίσκων μπορεί να ξεπεράσει και τα 7 χρόνια, γεγονός που βοηθά να μειωθεί η χρήση μαγνητικής ταινίας.