Σύμφωνα με το πιστοποιητικό, η SiEBEN εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης για την Ανάπτυξη, Εμπορία, Παραμετροποίηση, Εγκατάσταση και Τεχνική Υποστήριξη Προϊόντων Λογισμικού και Πληροφορικών Συστημάτων. Η εφαρμογή του συστήματος θέτει τα θεμέλια για ένα περιβάλλον συνεχούς βελτίωσης της επιχείρησης, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το σεβασμό και τη μέριμνα για ποιότητα και καινοτομία.

H SiEBEN πιστοποιήθηκε για την εξειδίκευσή της ως «Advanced Collaboration Architecture» & «Advanced Security» από τη Cisco
Για να υποστηρίξει το συνεχώς εξελίξιμο ρόλο του collaboration και της ασφάλειας των συστημάτων τα οποία αξιοποιούν στο μέγιστο τις δυνατότητες κάθε δικτύου, η SiEBEN ανακοινώνει σήμερα ότι πιστοποιήθηκε για την εξειδίκευσή της στην «Advanced Collaboration Architecture» & την «Advanced Security» από τη Cisco. Αυτή η εξειδίκευση αναγνωρίζει ότι η SiEBEN έχει ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες εκπαιδεύσεις και μπορεί να εμπορεύεται, να σχεδιάζει και να αναπτύσσει ολοκληρωμένες λύσεις βασισμένες στο Cisco® Collaboration Architecture & στο Cisco Security – και πιο συγκεκριμένα, στις λύσεις IP Telephony, Unified Communication, Routing, Switching, Wireless & Security. «Οι πιστοποιήσεις και τα βραβεία αποδεικνύουν ότι στη SiEBEN διαθέτουμε ιδιαίτερη εξειδίκευση και εμπειρία στις λύσεις της Cisco που αφορούν στο Networking, τις Unified Communications καθώς και τις ολοκληρωμένες λύσεις Ασύρματης Επικοινωνίας και Ασφάλειας. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε στους πελάτες μας state-of-the-art λύσεις που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας», αναφέρει ο Μενέλαος Μακρυγιάννης, Sales Engineer της SiEBEN.