Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα εθνική άσκηση κυβερνοάμυνας, που οργανώθηκε με ευθύνη του ΓΕΕΘΑΤο σενάριο της άσκησης προέβλεπε μία κατάσταση γενικής και κλιμακούμενης επίθεσης στον κυβερνοχώρο, σε πολλαπλούς στόχους. Οι στόχοι που σύμφωνα με το σενάριο δέχονταν επιθέσεις ήταν κυρίως κρίσιμες υποδομές πληροφορικής σε κρατικό και στρατιωτικό επίπεδο, που αν πληγούν επηρεάζουν αρνητικά και σε μεγάλο βαθμό την εύρυθμη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού – και κατ΄ επέκταση την εθνική ασφάλεια. Τα «όπλα» που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις περιελάμβαναν κακόβουλα λογισμικά – με σκοπό την υφαρπαγή σημαντικών πληροφοριών, την παραποίηση ιστοσελίδων και την αποστολή ύποπτου λογισμικού – καθώς και πολλά άλλα μέσα ηλεκτρονικού πολέμου. Αναφορικά με το συντονισμό της άσκησης, η ανάλυση όλων των επιθέσεων γινόταν από τη Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας και κατόπιν ενημερώνονταν η επιτροπή κυβερνοάμυνας που κατηύθυνε τη λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπισή τους. Η επιτροπή αυτή ήταν ένα διευρυμένο όργανο στο οποίο συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας επικοινωνιών, καθηγητές πανεπιστημίου και εκπρόσωποι υπουργείων. Η άσκηση θεωρήθηκε επιτυχημένη και αυτό οφείλεται στην άψογη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ σημαντική θεωρείται η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων γύρω από το ζήτημα του κυβερνοπολέμου, που αναμφισβήτητα αποτελεί ένα νέο πεδίο επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται σίγουρα για ένα σημαντικό βήμα για τη θωράκιση της χώρας σε περίπτωση ηλεκτρονικού πολέμου, που όμως απαιτεί και συνέχεια.