Έντεκα κορυφαία στελέχη της EMC κάνουν τις προβλέψεις τους σχετικά με τις τάσεις και τις τεχνολογίες που θα κυριαρχήσουν κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2013, οδηγώντας στο μετασχηματισμό του cloud computing, των Big Data και του IT security.  
 
Art Coviello, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος EMC, Εκτελεστικός Πρόεδρος RSA, The Security Division of EMC
 
Σύμφωνα με τα λόγια του διάσημου Γάλλου φιλοσόφου: «Όσο περισσότερο αλλάζουν τα πράγματα, τόσο περισσότερο μένουν ίδια.» Οι προβλέψεις για τις εξελίξεις στον τομέα της Ασφάλειας το 2013, αντανακλούν με πολλούς τρόπους αυτήν ακριβώς τη ρήση. Δυστυχώς, υπάρχουν ενδείξεις για κυβερνο-εγκληματίες που συνεργάζονται με κράτη-παρίες, ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία, αγοράζοντας και πουλώντας πληροφορίες, ακόμη και αναλαμβάνοντας υπηρεσίες υπεργολαβικά, διευρύνοντας το πεδίο της δυνητικής τους δράσης και βελτιώνοντας τις γνώσεις τους στον συγκεκριμένο τομέα.

Ένα νέο μοντέλο προστασίας από τις απειλές του κυβερνοχώρου είναι απαραίτητο. Τώρα περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε ένα μοντέλο ασφαλείας που βασίζεται στην πληροφορία (intelligence-driven security model) και παρέχει πραγματική προστασία σε βάθος. Για το νέο αυτό μοντέλο απαιτούνται πολλά επιμέρους συστατικά, όπως: λεπτομερής γνώση των ενδεχόμενων ρίσκων, ευέλικτοι μηχανισμοί ελέγχου βασισμένοι στις τεχνολογίες αναγνώρισης προτύπων και προβλεπτικής ανάλυσης, big data analytics για την αξιοποίηση μιας συνεχούς ροής τεράστιου όγκου δεδομένων από πολλές και διαφορετικές πηγές, ώστε να προκύπτουν εγκαίρως πληροφορίες που οδηγούν σε συγκεκριμένες ενέργειες προστασίας.  

Η ασφάλεια συστημάτων και πληροφοριών θα συνεχίσει να βρίσκεται υπό απειλή και το 2013, υπό την εξής έννοια:

 • Οι χάκερς είναι πιθανό να παρουσιαστούν ακόμη πιο προχωρημένοι σε επίπεδο τεχνογνωσίας.
 • Τα σημεία προσβολής θα συνεχίσουν να αυξάνονται και οποιαδήποτε έννοια περιμέτρου ασφαλείας θα καθίσταται όλο και πιο σχετική.
 • Οι αλλαγές θα επέλθουν, είτε οι υπεύθυνοι ασφαλείας των συστημάτων μας είναι έτοιμοι, είτε όχι.
 • Οι εθνικές κυβερνήσεις θα συνεχίσουν να πασχίζουν στο πεδίο της νομοθετικής παρέμβασης για τους κανόνες απόδειξης, τη διαμοίραση πληροφοριών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Είναι ιδιαιτέρως πιθανό να δούμε ολόκληρα κράτη, όχι μόνο να εισβάλλουν σε συστήματα αντιπάλων, αλλά και να προχωρούν σε εσκεμμένη πρόκληση διακοπής της λειτουργίας ή και καταστροφής τους.
 • Οι υπεύθυνοι ασφαλείας σε επιχειρήσεις κάθε κλάδου και σε κρατικούς οργανισμούς θα κάνουν ένα βήμα παραπάνω, φεύγοντας από το επίπεδο της απλής ενημέρωσης και περνώντας σε εκείνο της αποτίμησης της σοβαρότητας μιας κατάστασης.
 • Η υιοθέτηση ενός intelligence-based μοντέλου προστασίας, το οποίο περιλαμβάνει τη δυνατότητα ανάλυσης big data αποτελεί το κλειδί για μια ουσιαστική στρατηγική πραγματικής προστασίας σε βάθος.

Η κατακλείδα όλων αυτών είναι το ότι πλέον διαθέτουμε την τεχνολογία. Έχουμε όμως την επιθυμία να δράσουμε; Προβλέπω πως ναι.

 
Rick Devenuti, Πρόεδρος του Information Intelligence Group στην EMC
 
Για πολλά χρόνια, οι προμηθευτές λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου κατάφεραν να πουλήσουν τεράστιες πλατφόρμες σε πελάτες ή συνεργάτες τους οι οποίοι ήθελαν να χτίσουν εφαρμογές που απαντούσαν σε βασικές επιχειρηματικές τους ανάγκες. Τα τμήματα ΙΤ διέθεταν τους πόρους και τη δύναμη να παίρνουν αποφάσεις για την προμήθεια μιας τέτοιας πλατφόρμας με τη λογική του μοντέλου “build it and they will come” και όλες οι επιχειρηματικές εφαρμογές, ανάλογα με τις εκάστοτε προτεραιότητες, χτίζονταν επάνω σε αυτήν την πλατφόρμα. Αυτή ήταν η κατάσταση. Το ΙΤ κάθε οργανισμού αποτελούσε το κέντρο ανάπτυξης απολύτως εξειδικευμένων λύσεων, βασισμένων στην πλατφόρμα που είχε ήδη επιλεγεί. Τέτοια έργα έπαιρναν μήνες ή χρόνια να ολοκληρωθούν, και τη στιγμή που ήταν έτοιμα να ενσωματωθούν στην παραγωγική διαδικασία, οι ανάγκες της επιχείρησης είχαν ήδη μετατοπιστεί σε κάτι νέο. Ή σε άλλες περιπτώσεις το έργο ξεπερνούσε κατά πολύ τους διαθέσιμους πόρους … ή απλώς δεν εξυπηρετούσε πια την αρχική ανάγκη, καθώς είχε υποστεί πολλές αλλαγές κατά τη μακρά περίοδο της υλοποίησης.

Αυτά ίσχυαν κάποτε, όχι όμως σήμερα. Κοινός τόπος για όλους τους CIO είναι πλέον το “τώρα.” Μικρός χρόνος μέχρι την τελική αξιοποίηση, αποτελεί τον κύριο μοχλό. Σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις ένα τμήμα μπορεί να θέτει τις προτεραιότητες και να ελέγχει τους πόρους, αλλά δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το είδος της πλατφόρμας, παρά μόνον για τη λύση ενός συγκεκριμένου προβλήματος. Τα τμήματα IT έχουν πλέον το δύσκολο έργο να ικανοποιούν κρίσιμες, από πλευράς χρόνου, ανάγκες των επιχειρήσεων, και παράλληλα να προσπαθούν ώστε να διατηρείται μια λογική αρχιτεκτονική των συστημάτων τους. Και για να κάνουμε τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα, σε περίπτωση που ένα τμήμα ΙΤ δεν μπορέσει να ανταποκριθεί αρκετά γρήγορα, η επιχείρηση θα ψάξει να αγοράσει μια λύση βασισμένη στο cloud, αποκόπτοντας σταδιακά το ΙΤ μέχρις ότου δημιουργηθεί πρόβλημα.

Στην IIG, πιστεύουμε ότι αυτή η μετατόπιση προς εφαρμογές cloud θα κλιμακωθεί. Γενικά, οι νέες τάσεις που βλέπουμε στο ΙΤ υιοθετούνται με πιο αργούς ρυθμούς απΆ όσο πιστεύουμε, όμως από τη στιγμή που η πλάστιγγα θα γείρει προς μία πλευρά τα πράγματα επιταχύνονται με ρυθμό υψηλότερο του αναμενόμενου. Το 2013, η πλάστιγγα θα γείρει προς την πλευρά των cloud-based εφαρμογών, οι οποίες χτίζονται γύρω από συγκεκριμένους τύπους περιεχομένου (content-centric). 

 
Brian Gallagher, President, EMC Enterprise Storage Division
 
Πολλές από τις τάσεις του 2012 — η αύξηση του όγκου των πληροφοριών, δομημένων ή μη, οι πρωτοφανείς ανάγκες στον τομέα του data mobility, και τα νέα θεμέλια που δημιουργήθηκαν για την αξιοποίηση των Big Data — θα διατηρηθούν και θα αποτελέσουν οδηγό για τις εξελίξεις στον τομέα του enterprise storage και το 2013.

 • Παρά την τρομακτική αύξηση των δεδομένων, το αίτημα για πολύ υψηλή διαθεσιμότητα, εξαιρετικές επιδόσεις και μεγάλη αποδοτικότητα των κλασικών εφαρμογών θα παραμείνει.
 • Η μετάβαση προς υποδομές υβριδικών clouds, καθώς και η ανάγκη για μετακινήσεις δεδομένων ανάμεσα σε εταιρικά data centers και παρόχους υπηρεσιών θα επιταχυνθεί. Η ιδέα της κινητικότητας (mobility), όχι μόνο σε επίπεδο δεδομένων, αλλά και σε επίπεδο εφαρμογών, θα γίνει ο κανόνας, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν mobile εικονικές εφαρμογές.
 • Οι εταιρείες θα συνεχίσουν να επενδύουν στα Big Data και να αναζητούν την πρόσθετη αξία που κρύβουν οι πληροφορίες, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουν εκμεταλλεύονται τις υπάρχουσες δυνατότητες του IT.

 

Για την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων…

 • Οι δυνατότητες επέκτασης των συστημάτων αποθήκευσης δεδομένων (Scale-up και  scale-out) θα αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες προδιαγραφές, ορισμένους έτοιμους (off-the-shelf) επεξεργαστές, τις μνήμες enterprise flash και τις κορυφαίες τεχνολογίες σκληρών δίσκων.
 • Θα δούμε επιχειρήσεις να επενδύουν σε καινοτομικό λογισμικό για κρίσιμες (mission- critical) εφαρμογές και διαδικασίες όπως, το αυτόματο tiering μεγάλης κλίμακας (σε επίπεδο επιχείρησης), η επιχειρησιακή συνέχεια, η μετάβαση σε εικονικές υποδομές και η ασφάλεια.  
 • Οι επιχειρήσεις θα προχωρήσουν στη δημιουργία παράλληλων ενεργών κέντρων επεξεργασίας (active-active), ώστε να εξασφαλιστεί υψηλός βαθμός προστασίας των δεδομένων και να γίνει εφικτή η μεταφορά εφαρμογών στο cloud (ή τους παρόχους υπηρεσιών), σε μόνιμη ή προσωρινή βάση.

 
Zahid Hussain, Επίτιμος Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής στο τμήμα EMC Flash Product Division

Το 2013, η τεχνολογία Flash δεν θεωρείται πλέον καταλυτικός παράγοντας για κάποια μελλοντικά συστήματα – είναι ο κανόνας που συναντάμε σε κάθε αρχιτεκτονική συστημάτων storage. 

Ο κλάδος θα κινηθεί πέρα από την απλή ανίχνευση και προώθηση των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει η τεχνολογία Flash, αναζητώντας νέες ευκαιρίες και χρήσεις που γίνονται πλέον εφικτές χάρη στη συγκεκριμένη τεχνολογία. Το 2013, η τεχνολογία Flash θα αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα για έργα ευρύτερης κλίμακας, όπως η μετάβαση σε εικονικές υποδομές (virtualization) και το cloud computing, επιτρέποντας σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να την αξιοποιούν σε συνδυασμό με το κατάλληλο λογισμικό ώστε να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα, επιδόσεις και οικονομία σε οποιοδήποτε περιβάλλον — από εκείνο των  μεγαλύτερων και πιο απαιτητικών επιχειρήσεων στον κόσμο, μέχρι τις εταιρείες των δημοφιλέστερων κοινωνικών δικτύων και των καταναλωτικών αγαθών. Το 2013 αφορά το πάντρεμα της τεχνολογίας Flash με άλλους τεχνολογικούς πόρους, προκειμένου να αποκτήσουμε ακόμη μεγαλύτερη υπολογιστική και αποθηκευτική ισχύ, βάζοντας ουσιαστικά ένα μηχανισμό  turbo στα συστήματα IT, ο οποίος τους εξασφαλίζει κορυφαίες επιδόσεις.

Καθώς η τεχνολογία Flash γίνεται πιο ώριμη, με καινοτομίες όπως τα Lithography shrinks και οι τεχνολογίες 3D επόμενης γενιάς, ο κλάδος θα αρχίσει να στρέφει το βλέμμα του προς το  “επόμενο μεγάλο στοίχημα”: τις μνήμες τεχνολογίας Phase Change Memory (PCM). Το 2013, θα δούμε κινητικότητα όσον αφορά τις επενδύσεις σε αρχιτεκτονικές βασισμένες στο PCM. Μια τεχνολογία για την κατασκευή μόνιμης (non-volatile) μνήμης τυχαίας προσπέλασης (RΑΜ), η οποία θα αρχίσει σιγά-σιγά να χρησιμοποιείται σε υπάρχοντα προϊόντα, εξασφαλίζοντας μια εναλλακτική επιλογή εξαιρετικά γρήγορων μέσων αποθήκευσης, με τιμές latency ακόμη πιο χαμηλές από εκείνες της τεχνολογίας Flash, και ταχύτητες που αρχίζουν να πλησιάζουν τις αντίστοιχες μιας μνήμης DRAM.

 
Leonard Iventosch, Αντιπρόεδρος του τμήματος Channels Americas στην EMC

Το 2013 θα δούμε να αλλάζει ο ρόλος των παικτών στο κανάλι διανομής: θα ξεκινήσει μια φάση μετασχηματισμού η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο. Ήδη, τα όρια μεταξύ ρόλων και τομέων ευθύνης των διαφόρων παικτών έχουν αρχίσει να θολώνουν. Οι System Integrators γίνονται μεταπωλητές, ενώ εκείνοι με τη σειρά τους γίνονται πάροχοι υπηρεσιών. Τα επόμενα τρία χρόνια, είναι πιθανό να δούμε το παραδοσιακό μίγμα τελικού χρήστη, καναλιού διανομής, συνεργατών και παρόχων υπηρεσιών να αλλάζει, να ομογενοποιείται ή να εξαφανίζεται.

Το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων θα επικεντρωθεί στις υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων και τις υπηρεσίες Big Data: Τα Big Data αποτελούν ένα από τα πιο καυτά θέματα στον κόσμο της πληροφορικής σήμερα. Κι ενώ αναμένεται να επηρεάσουν και το κανάλι διανομής το 2013, το ενδιαφέρον θα εστιαστεί στην προσφορά τεχνολογιών scalable storage και διαχείρισης δεδομένων. Αυτό θα είναι και το κεντρικό θέμα για το 2013: η διευκόλυνση των επιχειρήσεων στη διαχείριση των δεδομένων τους, τόσο σε επίπεδο υποδομών, όσο και εξαγωγής πολύτιμης πληροφορίας. Η επόμενη φάση όσον αφορά την εξέλιξη των Big Data σε επίπεδο καναλιού διανομής, δηλαδή η παροχή εξειδικευμένων εργαλείων ανάλυσης για κάθε κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας, γύρω από τα οποία θα μπορούν οι SΙs να χτίζουν υπηρεσίες, δεν προβλέπεται να ξεκινήσει τόσο σύντομα.

Το 2013 θα συνεχιστεί και θα επιταχυνθεί η τάση της αγοράς για μεγαλύτερη συγκέντρωση. Όσοι resellers και SIs δεν έχουν καταφέρει να παρακολουθήσουν τις αλλαγές που φέρνει το cloud computing και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα θα βρεθούν στο στόχαστρο εξαγορών. Το οικονομικό περιβάλλον θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα σε τέτοιες κινήσεις. Στη διάρκεια της επόμενης χρονιάς, ο τζίρος για τους παίκτες στο κανάλι δεν αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, πράγμα που σημαίνει ότι μόνον οι πιο έξυπνοι και οι πιο γρήγοροι θα καταφέρουν να επιβιώσουν. Τέτοιες κινήσεις θα δούμε να συμβαίνουν στην ΕΜΕΑ πιο γρήγορα απΆ ότι στις ΗΠΑ, όμως και στην αμερικανική αγορά ο ρυθμός συγκέντρωσης θα αυξηθεί ταχύτατα. Ειδικότερα για την περιοχή της ΕΜΕΑ, οι μεγαλύτερος αριθμός μικρών παικτών, αλλά και η παρατεταμένη οικονομική αβεβαιότητα θα ευνοήσουν τέτοιες κινήσεις.

 
Stephen Manley, Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας στο τμήμα EMC Backup & Recovery Systems

Ο τομέας του Backup θα συνεχίσει να εξελίσσεται προς την κατεύθυνση του λεγόμενου “versioned replication” — του γρήγορου, διαρκούς διαφορικού backup που αποθηκεύεται με οικονομικό τρόπο σε δίσκους ως πλήρες backup (π.χ. source-dedupe, virtual synthetics, snapshot & replication και CDP).

Καθώς hypervisors, εφαρμογές και storage arrays θα βελτιστοποιούνται ώστε να εξασφαλίζουν ακόμη καλύτερο επίπεδο προστασίας των δεδομένων, οι επιχειρήσεις θα υιοθετούν λύσεις backup and recovery οι οποίες είναι σε θέση να αξιοποιήσουν αυτήν τη βελτίωση. Η χρήση μαγνητικής ταινίας για backup θα συνεχίσει να μειώνεται. Οι οργανισμοί που έχουν λύσεις προσαρμοσμένες σε επίπεδο hypervisor, εφαρμογής ή συστήματος  αποθήκευσης, θα επικεντρωθούν στο πώς θα ενοποιήσουν την υποδομή backup που διαθέτουν, ώστε να εξαλειφθούν τα κλειστά συστήματα (σιλό) πληροφορίας και να δοθεί μεγαλύτερη ορατότητα σε περισσότερα εμπλεκόμενα μέρη (υπεύθυνους εφαρμογών, ομάδες virtualization και storage, ακόμη και CIOs), τόσο σε επίπεδο συνολικής διαδικασίας backup & recovery, όσο και σε επίπεδο μεμονωμένων στοιχείων αυτής.

Ο ρόλος της ομάδας backup θα συνεχίσει να εξελίσσεται σε ένα μοντέλο παροχής υπηρεσιών, προσφέροντας υπηρεσίες της μορφής SLA στους χρήστες. Η ομάδα backup θα έχει συνολική ορατότητα και πρόσβαση σε όλα τα αντίγραφα ασφαλείας και έλεγχο της υποδομής. Οι ομάδες backup θα μπορούν, αν θέλουν, να προσφέρουν ΅ορατότηταΆ και δυνατότητα ελέγχου του backup στους υπεύθυνους εφαρμογών, virtualization και αποθηκευτικών συστημάτων.

Μέσα σε λίγα χρόνια θα γίνουμε μάρτυρες ριζικών αλλαγών στον κλάδο του backup. Το Deduplication και οι σύγχρονες τεχνολογίες σκληρών δίσκων υπήρξαν επαναστατικές για τον τομέα του backup & recovery, αλλά δεν ανέτρεψαν τον παραδοσιακό του ρόλο. Σήμερα, υπάρχει σαφής σύνδεση του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζει το θέμα backup ένας οργανισμός και του ρυθμού με τον οποίο αυξάνει την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Το 2013, και καθώς ενισχύονται οι τάσεις για το μετασχηματισμό του ΙT και την εφαρμογή του μοντέλου ΅IT as a ServiceΆ , το backup θα αποκτά όλο και μεγαλύτερη σχέση με την ταχύτερη υλοποίηση του μετασχηματισμού σε επίπεδο υποδομών ΙΤ και με τη δυνατότητα αξιοποίησης υπηρεσιών ΅IT as a ServiceΆ. Θα πάψουν να μας απασχολούν θέματα όπως το backup window και ο χρόνος του recovery. Οι ομάδες Backup θα αρχίσουν να ενοποιούν όλα τα μεμονωμένα backup silos σε ένα ενιαίο storage pool, ενώ παράλληλα θα εφαρμόζουν τεχνολογίες backup & recovery οι οποίες θα αποτελούν ένα σώμα με τους μηχανισμούς προστασίας των δεδομένων που τώρα βρίσκονται σε επίπεδο εφαρμογής ή μεμονωμένου server. Οι υπεύθυνοι διαχειριστές εφαρμογών, hypervisor, και συστημάτων storage θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ορατότητα και καλύτερο έλεγχο των backup τους. Οι ομάδες Backup θα επικεντρωθούν στην παροχή υπηρεσιών προσυμφωνημένου επιπέδου (SLA-driven) προς τους πελάτες τους, είτε αυτές αφορούν την προσφορά υποδομής, είτε μια ολοκληρωμένη λύση end-to-end.

 
Rich Napolitano, Πρόεδρος στο τμήμα Unified Storage της EMC
 
Ένα μεγάλο κομμάτι της δραστηριότητας στον τομέα του unified storage αυτή τη χρονιά θα αφορά το virtualization και το cloud computing. Οι πελάτες απαιτούν υψηλό επίπεδο ενοποίησης των τεχνολογιών storage και virtualization, ώστε να είναι πιο εύκολη η διαχείριση και η επέκταση των εικονικών μηχανών μέσω array offload. Επίσης, ψάχνουν λύσεις διαφόρων τύπων, από αυτές που μπορούν να φτιάξουν οι ίδιοι (build-your-own), μέχρι  εκείνες που βασίζονται στη σύγκλιση των υποδομών. Το 2013, ο ρόλος του Unified storage θα είναι ακόμη μεγαλύτερος, αν κρίνουμε από την τάση να υπάρχει πρόσβαση στο storage μέσω Hypervisor και πρωτοκόλλων NAS. Οι λύσεις VMware over NFS έχουν υπάρξει μια δημοφιλής επιλογή, ενώ με τα Windows 8 / Server 2012, η Microsoft υποστηρίζει την πρόσβαση του Hyper-V σε συστήματα unified storage μέσω του πρωτοκόλλου CIFS, αλλά και του ODX (για array offload).

Το δεύτερο σημαντικό κομμάτι δραστηριότητας στον τομέα του Unified Storage έχει να κάνει με την τεχνολογία Flash, η υιοθέτηση της οποίας αυξάνεται σταθερά. Οι πελάτες εγκαθιστούν flash drives ως ξεχωριστά storage tiers ή ως επέκταση της cache των συστοιχιών αποθήκευσης που ήδη διαθέτουν, ενώ παράλληλα απαιτούν αυτόματο tiering για καλύτερες επιδόσεις και χαμηλότερο κόστος χωρίς πρόσθετη πολυπλοκότητα. Καθώς κινούμαστε προς το 2013, προβλέπουμε ότι θα κερδίζει έδαφος μια στρατηγική καθολικής επικράτησης της τεχνολογίας flash (“Flash-everywhere”), καθώς η συγκεκριμένη τεχνολογία θα υπάρχει σε servers, σε δίκτυα και σε συστήματα unified storage.

 
Bill Richter, Πρόεδρος στο τμήμα EMC Isilon Storage
 
Το 2012 υπήρξε μια συναρπαστική χρονιά για τα συστήματα Scale-Out NAS, καθώς συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό η μετατόπιση από τις εφαρμογές στα μη δομημένα data. Είδαμε να αυξάνονται θεαματικά οι επιχειρήσεις που αναγνωρίζουν την πρόκληση και τις ευκαιρίες σε σχέση με τα Big Data. Πρωτοπόροι σε αυτήν την τάση, οι κλάδοι των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, της ενέργειας και της μικροηλεκτρονικής (chip design), ενώ φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν και κλάδοι που λειτουργούν σε πιο συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο, όπως οι τράπεζες, ο κλάδος υγείας και οι επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα. Είδαμε επίσης όλο και πιο συχνά την υιοθέτηση του Scale-Out NAS για παραδοσιακές χρήσεις, όπως τηλεφωνικοί κατάλογοι και αρχειοθέτηση. Υπήρξαν νέες εφαρμογές που εστίασαν στην ανάλυση δεδομένων και στο business intelligence, αξιοποιώντας δομές open source όπως το  Hadoop και το Cassandra. Τέλος, είδαμε μια αργή αλλά σταθερή μετατόπιση προς τη δημιουργία private clouds επάνω σε υποδομές Scale-Out NAS, με χρήση τεχνολογιών proprietary ή ανοικτού κώδικα.

Το 2013, οι τάσεις αυτές θα επιταχυνθούν: με τη δημιουργία και την ενοποίηση μεγάλου όγκου μη δομημένης πληροφορίας (Big Data), την επεξεργασία, τον μετασχηματισμό και τη σύνθεση τέτοιων πληροφοριών (Big Analytics), αλλά και τη δυνατότητα μιας επιχείρησης να κερδίζει, να διαφοροποιείται και να καινοτομεί βάσει αυτών (Big Leverage), και όλα αυτά εν μέσω αυξημένης ανάγκης για όλο και μεγαλύτερη ευελιξία, ταχύτητα και υψηλή επιχειρησιακή απόδοση. Οι τάσεις αυτές υπάρχουν ακριβώς επειδή υπάρχουν νέες scale-out εφαρμογές, scalable αρχιτεκτονικές λογισμικού, πλατφόρμες και υποδομές storage. Ο ρυθμός της καινοτομίας και των αλλαγών στον κλάδο του ΙΤ είναι πιο συναρπαστικός από ποτέ.

 
Tom Roloff, Επίτιμος Αντιπρόεδρος στην EMC Global Services
 
Το 2013, η επικράτηση νέων μοντέλων όσον αφορά την κατανάλωση τεχνολογίας, σε συνδυασμό με την όλο και μεγαλύτερη υιοθέτηση του cloud και των  Big Data, θα βοηθήσουν να υπογραμμιστεί η σημασία που έχουν τα άτομα, οι διαδικασίες και η τεχνολογία, για τους πελάτες που αναζητούν ένα facelift το οποίο θα ικανοποιεί τις σημερινές τους ανάγκες σε επίπεδο ΙΤ και επιχείρησης.

Σχολές πληροφορικής, εμπορικές επιχειρήσεις και εταιρείες θα σπεύσουν να αποκτήσουν περισσότερες δεξιότητες σε θέματα cloud, Big Data analytics και data science, και να αποκτήσουν τις σχετικές πιστοποιήσεις, μέσω παραδοσιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης τα οποία θα συνδυάζονται με περισσότερα μαθήματα online και εξ αποστάσεως.

Οι οργανισμοί θα αρχίσουν να καταλαβαίνουν πού και πώς μπορούν να ωφεληθούν από τα Big Data και τις σχετικές διαδικασίες. Αυτό θα αυξήσει θεαματικά τη ζήτηση για βελτιωμένα εργαλεία ανάπτυξης και διαχείρισης των Big Data (π.χ. για την αναζήτηση και την επεξεργασία data σε περιβάλλον Hadoop).

Νέες τεχνολογίες συλλογής και ανάλυσης data θα βοηθήσουν τους παρόχους να προσφέρουν περισσότερες proactive υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ειδικές απαιτήσεις κάθε πελάτη, είτε σε επίπεδο υφιστάμενων υποδομών, είτε σε επίπεδο τρόπων επικοινωνίας και γλώσσας.

Οι οργανισμοί θα υιοθετήσουν στρατηγικές που θα ελαχιστοποιούν την ανάγκη εγκατάστασης λειτουργικού και εφαρμογών στο τερματικό του τελικού χρήστη, ενώ θα αρχίσουν να εμφανίζονται πρακτικές End User Computing και VDI mobility.

Τα τμήματα ΙΤ που κοιτούν προς το μέλλον θα μετατραπούν σε brokers υπηρεσιών IT προς τους εσωτερικούς τους πελάτες, παρουσιάζοντας καταλόγους υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν οι ίδιοι ή κάποιοι εξωτερικοί πάροχοι, μαζί με στοιχεία για το σχετικό κόστος, το επίπεδο παροχής της κάθε υπηρεσίας και τις πολιτικές, κτίζοντας ένα εύχρηστο service portal. Το IT θα ψάξει να βρει τρόπους να επιταχύνει τον κύκλο ανάπτυξης λογισμικού, αξιοποιώντας πλήρως το cloud computing, αυτοματοποιώντας μέχρι πρότινος χειροκίνητες διαδικασίες, και βελτιώνοντας τον τρόπο συνεργασίας της ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης μιας υπηρεσίας, με την ομάδα που έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και τη λειτουργία της.

 
Amitabh Srivastava, Πρόεδρος στο τμήμα Advanced Storage της EMC
 
Το 2012 υπήρξε το έτος που οι οργανισμοί άρχισαν τον πραγματικό μετασχηματισμό των υποδομών ΙΤ που διέθεταν. Όμως, αντίθετα με ό,τι συνέβη σε ανάλογες φάσεις του παρελθόντος (π.χ. εποχή του PC, ή του Web), κινητήριος μοχλός του παρόντος μετασχηματισμού είναι ο τελικός χρήστης και η ακόρεστη δίψα του για περιεχόμενο και εφαρμογές.

Το IT θα συνεχίσει να μετακινείται προς ένα πιο ΅έξυπνοΆ μοντέλο data center, με τον έλεγχο του λογισμικού (software control plane) να χρησιμοποιεί Web-based τεχνολογίες προκειμένου νε αποκτά πρόσβαση σε δικτυακούς, υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς πόρους, τους οποίους θα βλέπει ως ένα ενιαίο σύνολο (π.χ. software-defined data center). Στην υψηλή αποδοτικότητα και την ευελιξία που χαρακτηρίζουν τα μοντέλα Cloud θα έρθει να προστεθεί η απλότητα, καθώς τα data centers θα αναζητούν πιο εύκολους τρόπους να αξιοποιήσουν τη σύγχρονη τεχνολογία. Οι κατασκευαστές, όπως η EMC, θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτές, παρουσιάζοντας λύσεις για τη διαχείριση των υποδομών, οι οποίες θα αποτελούνται από πακέτα (packages) στα οποία θα ενσωματώνεται η καλύτερη δυνατή τεχνολογία, και θα ανοίξουν νέους δρόμους, όπου η φυσική θέση ενός κέντρου δεδομένων δεν θα έχει σημασία, καθώς ένα κεντρικό σημείο θα μπορεί να ελέγχει διαφορετικά συστήματα ΙΤ.

Οι τεχνολογίες Object storage θα αναπτυχθούν ταχύτατα, καθώς οι επιχειρήσεις θα αναζητούν τρόπους να αποθηκεύουν και να αξιοποιούν μη δομημένες πληροφορίες. Η δυνατότητα σωστής διαστασιολόγησης ενός συστήματος object storage θα είναι πολύ σημαντική για την μετέπειτα αξιοποίηση των αποθηκευμένων objects από την επιχείρηση. ΚατΆ αναλογία, η υποστήριξη των open cloud-based interfaces θα έχει ζωτική σημασία για τους developers που θα χτίζουν εφαρμογές για τέτοια objects.

Το έξυπνο λογισμικό (Intelligence in software), τα πακέτα διαχείρισης υποδομών πολλών τμημάτων μιας επιχείρησης (cross-domain infrastructure), και η μεγαλύτερη αποδοχή Web-based τεχνολογιών, όπως το object storage και τα REST APIs, θα βοηθήσουν πολλούς οργανισμούς να υιοθετήσουν το μοντέλο του υβριδικού cloud μέσα στο 2013.

 
Scott Yara, Επίτιμος Αντιπρόεδρος Products στην EMC Greenplum
 
Οι επενδύσεις στα Big Data έχουν εκτοξευθεί στα ουράνια. Σύμφωνα με στοιχεία του Thomson Reuters,  το 2011 οι venture capitalists επένδυσαν κεφάλαια $2.47 δις σε πρωτοεμφανιζόμενες επιχειρήσεις από το χώρο των Big Data, αυξημένα σε σχέση με τα $1.53 δις του 2010 και το $1.1 δις του 2009. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται τα ποσά που δαπανήθηκαν σε εταιρείες οι οποίες εξαγοράστηκαν από μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όπως η Greenplum. Όλες αυτές οι νέες επιχειρήσεις (startups) έχουν στόχο να κάνουν πιο εύκολη την αξιοποίηση των Big Data από τους οργανισμούς, στόχο για την επίτευξη του οποίου προσπαθούμε όλοι μας.  

Τα Big Data είναι πρακτικά στην ατζέντα κάθε εταιρείας. Τα συνδυαστικά αποτελέσματα της χρήσης των social media και της κινητής επικοινωνίας, η διαρκής ανάγκη για διαφοροποίηση και δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, καθώς και οι δυνατότητας των εργαλείων και των υπηρεσιών ανάλυσης αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνεται η πληροφορία από κατασκευαστές και τελικούς χρήστες. Η βασική τεχνολογία είναι ήδη εδώ. Η εμφάνιση των συστημάτων Hadoop έκανε πραγματικότητα τη δυνατότητα επεξεργασίας και αποθήκευσης τεράστιου όγκου πληροφορίας (petabytes) με χαμηλό κόστος.  Καινοτόμες επιχειρήσεις αξιοποιούν αυτές τις τεχνολογίες προκειμένου να δημιουργήσουν μια εντελώς νέα τάξη data-driven εφαρμογών πραγματικού χρόνου. Καθώς θα διατηρείται αυτή η τάση, θα βλέπουμε νέες καινοτομικές επιχειρήσεις να αναπτύσσουν λύσεις για προβλήματα τα οποία, μέχρι πριν δέκα χρόνια, ούτε που φανταζόμασταν ότι θα μπορούσαμε να λύσουμε.

Όμως δεν μπορούν να κερδίσουν όλοι.   
Ο κόσμος των Big Data start-ups, το 2013 θα δει την πτώση πολλών εταιρειών που προσφέρουν περιστασιακά εργαλεία και όχι ολοκληρωμένες λύσεις. Παρόλο που τέτοιες προτάσεις μπορεί να έχουν αξία για κάποιους πελάτες, η ωρίμανση της αγοράς θα κάνει τους καλούς παίκτες καλύτερους και ακόμη μεγαλύτερους, τη στιγμή που οι υπόλοιποι θα προσπαθούν να στήσουν έναν πάγκο στη λαϊκή αγορά των εφαρμογών Big Data.