Έκθεση της Deloitte παρουσιάζει τις εκτιμήσεις της εταιρείας για τις κυριότερες εξελίξεις των επόμενων 12-18 μηνών σε εταιρείες που λειτουργούν στους κλάδους της τεχνολογίαςΠαρόλο που οι παραδοσιακοί προσωπικοί υπολογιστές θα παραμείνουν οι κυρίαρχες υπολογιστικές πλατφόρμες, το 2011 μπορεί να αποτελέσει το έτος ορόσημο της μετάβασης σε ένα πιο ετερογενές περιβάλλον. Το 2011 ο όγκος των δεδομένων που θα «διακινηθούν» από φορητές συσκευές μέσω δημόσιων ασύρματων (Wi-Fi) δικτύων, πιθανώς να αυξηθεί με γρηγορότερους ρυθμούς (25-50%) συγκριτικά με αυτά που θα διακινηθούν μέσω των δικτύων ευρυζωνικότητας των κινητών τηλεφώνων. Ο κύριος όγκος της ανάπτυξης αυτής θα προέλθει από τα δεδομένα video. Όχημα της εν λόγω ανάπτυξης θα είναι η διάδοση των σημείων ασύρματων (Wi-Fi) δικτύων. Η Deloitte προβλέπει ότι η χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (eGov) θα κορυφωθεί παγκοσμίως το 2011. Όσον αφορά στις αναπτυγμένες χώρες, το ποσοστό των επιχειρήσεων που θα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αναμένεται να ξεπεράσει το 90%, συγκριτικά με το 75% για το 2010. Το ποσοστό των πολιτών που χρησιμοποιούν την eGov αναμένεται να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 10%. Κάποιες χώρες αναμένεται ακόμα και να ορίσουν εθνικό Διευθυντή Συστημάτων Πληροφορικής και Μηχανοργάνωσης (Chief Information Officer).