Με στόχο τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών για πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας, έχει θεσπιστεί το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Απώτερος στόχος τους είναι να βοηθήσουν στην υιοθέτηση μέτρων για την ασφάλεια των ευαίσθητων πληροφοριών που διακινούνται κατά την πραγματοποίηση της πληρωμής με πιστωτική κάρτα. Το πρότυπο PCI DSS έχει υιοθετηθεί από όλους τους οργανισμούς που διαχειρίζονται ή ανταλλάσσουν πληροφορίες μέσω πιστωτικών καρτών και από οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα.


Για να αποκτήσουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο PCI DSS, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τις βασικές αρχές και απαιτήσεις που ορίζει το πρότυπο. Είναι ευθύνη της κάθε επιχείρησης να μπορεί να τεκμηριώσει μέσω της μηχανογραφικής της υποδομής και των διαδικασιών της, ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να λάβει το πιστοποιητικό.


Να σημειώσουμε ότι τo πρότυπο PCI DSS περιλαμβάνει 12 προδιαγραφές ασφάλειας που ομαδοποιούνται σε 3 κατηγορίες:
1. Συλλογή και αποθήκευση όλων των log data με τρόπο που να είναι διαθέσιμα για περαιτέρω ανάλυση.
2. Καταγραφή online δραστηριοτήτων με τρόπο που να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με το πρότυπο.
3. Εποπτεία με τρόπο που οι administrators να έχουν συνεχώς πρόσβαση στα στοιχεία και να ειδοποιούνται άμεσα για τυχόν προβλήματα.


Οι λύσεις της GFI
Η GFI, με τα προϊόντα της GFI LANguard, GFI EventsManager και GFI EndPoint Security, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εναρμονίσουν τις λειτουργίες τους με το πρότυπο PCI DSS. Οι τρεις αυτές αποτελεσματικές λύσεις της GFI, διαθέτουν χαρακτηριστικά που καλύπτουν τις απαιτήσεις του PCI DSS και παράγουν αναφορές που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση με το διεθνές πρότυπο ασφάλειας συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών.


Πακέτο με έκπτωση 30%
Ειδικά για τα προϊόντα της που καλύπτουν τις απαιτήσεις του προτύπου PCI DSS, η GFI έχει δημιουργήσει μια ειδική προσφορά: Για αγορά πακέτου που περιλαμβάνει τις εφαρμογές GFI LANguard και GFI EventsManager ή μαζί και το GFI EndPointSecurity, ισχύει έκπτωση 30% στην τιμή πώλησης.


Η προσφορά ισχύει έως 31 Δεκεμβρίου 2010.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν επισκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα www.gfisoftware.at/security/pci.htm


Τα προϊόντα της GFI, διατίθενται στην ελληνική αγορά από την εταιρεία Orthology.


Για περισσότερες πληροφορίες:
Orthology
Μεσογείων 401, 
153 43 Αγία Παρασκευή,
(T) +30 210 6080091
(F) +30 210 6080092
(W) www.orthology.gr