Η Πειρατεία Λογισμικού Η/Υ στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα το 2008, φθάνοντας στο 57% Τα αποτελέσματα προέκυψαν από την 6η Ετήσια Παγκόσμια Μελέτη για την Πειρατεία Λογισμικού Η/Υ, που δημοσίευσε η Business Software Alliance (BSA), ο διεθνής οργανισμός που εκπροσωπεί την παγκόσμια βιομηχανία λογισμικού. Η μελέτη καλύπτει 110 χώρες και πραγματοποιήθηκε ανεξάρτητα από την IDC, τη μεγαλύτερη εταιρεία στο χώρο της παγκόσμιας έρευνας αγορών και προβλέψεων στον τομέα της πληροφορικής. «Η έκθεση πιστοποιεί πως οι προσπάθειες που καταβάλλει το ελληνικό κράτος για τη μείωση της Πειρατείας Λογισμικού και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, έχουν φέρει αποτελέσματα, ωστόσο υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση και μείωση του Δείκτη Πειρατείας Λογισμικού», δήλωσε η κα Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου, Νομικός Σύμβουλος για την BSA στην Ελλάδα. «Οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους, ιδιαίτερα κατά την αβέβαιη οικονομική περίοδο που διανύουμε, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές και να μη χρησιμοποιούν παράνομο λογισμικό που επιδρά αρνητικά στις ίδιες, στους καταναλωτές καθώς και στην τοπική και παγκόσμια οικονομία». Η μελέτη της IDC που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο 2008 στην Ελλάδα καταδεικνύει πως εάν η Πειρατεία Λογισμικού μειωθεί κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ 2008 και 2012, θα μπορούσε να δημιουργήσει 1,000 νέες θέσεις εργασίας υψηλής κατάρτισης, να επιφέρει €261 εκ. στην εθνική οικονομία, αυξάνοντας παράλληλα τα φορολογικά έσοδα κατά €88 εκ., υποστηρίζοντας έτσι προγράμματα και υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο.