Η TÜV AUSTRIA HELLAS ολοκλήρωσε την αναγνώρισή της από τον διεθνή οργανισμό και ιδιοκτήτη του σχήματος πιστοποίησης ISO 20000 – APMG. H TÜV AUSTRIA HELLAS αποτελεί έναν από τους πρώτους οργανισμούς παγκοσμίως που αναγνωρίζεται για την νέα έκδοση του προτύπου ISO 20000-1, που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2011, από την APMG. H TÜV AUSTRIA HELLAS  διαθέτει ήδη ομάδα πέντε πιστοποιημένων Ελλήνων επιθεωρητών στο αντικείμενο.

Το ISO 20000-1 ορίζει τις απαιτήσεις για τη δημιουργία και διαχείριση ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής (IT Service Management System). Το πρότυπο απευθύνεται σε εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο της παροχής υπηρεσιών πληροφορικής αλλά και σε εσωτερικά τμήματα μηχανογράφησης για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη οργάνωσή τους. Μέσω της εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος, ένας οργανισμός ή ένα τμήμα αυτού, δείχνει έμπρακτα την δέσμευσή του προς την ικανοποίηση του πελάτη, την διαχείριση και την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις των σχετικών συμβάσεων και τελικά την βελτίωσή του.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η TÜV AUSTRIA HELLAS υπήρξε ο πρώτος Οργανισμός Πιστοποίησης στην Ελλάδα που διαπιστεύτηκε από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) για τα Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών (Information Security Management Systems) βάσει του προτύπου ISO 27001 και είναι ο αδιαμφισβήτητος market leader στην εν λόγω αγορά, έχοντας πιστοποιήσει εταιρείες στη Γερμανία, Αυστρία, Σαουδική Αραβία, Ελλάδα και Τουρκία. Επίσης, σημειώνεται ότι είναι και ο μοναδικός Οργανισμός Πιστοποίησης στην Ελλάδα που έχει διαπιστευτεί μέχρι σήμερα από το ΕΣΥΔ για τις πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Management Systems) βάσει του προτύπου BS 25999.