Η E-SYSTEMS ανακοίνωσε δύο ακόμα σημαντικές εγκαταστάσεις του συστήματος ελέγχου, επίβλεψης και προστασίας, για computer rooms και data centers SwiftBase CMΣυγκεκριμένα, ελέγχουν το κεντρικό Computer Room, έξι Control Rooms, οκτώ Data Rooms, το RF Room, το Radio Room και το χώρο του ηλεκτρονικού αρχείου. Στη Blue Star Ferries / Super Fast Ferries εγκαταστάθηκαν 2 κεντρικές μονάδες SwiftBase CM, με συνολικά 29 αισθητήρες, οι οποίοι ελέγχουν το κεντρικό Computer Room και το UPS Room, στο νέο κτίριο της Attica Group. Στους παραπάνω κρίσιμους χώρους, τα συστήματα SwiftBase ελέγχουν σε πολλαπλά σημεία ένα πλήθος παραμέτρων ασφαλούς λειτουργίας – παρουσίας κινδύνων, όπως: θερμοκρασία, υγρασία, ροή αέρα, στάθμη φωτός, ένταση ήχου, διαρροή υγρών στο δάπεδο, καπνό – πυρκαϊά, διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, τάση – ένταση – ισχύ και ποιότητα ηλεκτρικού ρεύματος. Με τη χρήση των συστημάτων SwiftBase CM διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του κρίσιμου εξοπλισμού και η έγκαιρη ειδοποίηση, με email, sms, snmp, alarm, internet, για κάθε πιθανό κίνδυνο. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην E-SYSTEMS Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής ΕΠΕ, τηλ.: 210-569-98-98, email: info@e-systems.gr, website: www.e-systems.gr