Η Akeydor Limited ήρθε σε συμφωνία με το Κέντρο Μετεωρολογίας και Σεισμολογίας στο Abu Dhabi στα Αραβικά ΕμιράταΤελευταία, η Akeydor υλοποίησε και την εγκατάσταση του EMS Asset Management στον κρατικό τηλεπικοινωνιακό σταθμό της Ινδίας στο Hyderabad, υλοποιώντας Hardware και Software Inventory, με Software Distribution, License Management, Metering, Application Control και Remote PC Control, δίδοντας στους διαχειριστές του σταθμού πλήρη έλεγχο και επεξεργασία όλων των assets. Η Akeydor Limited έχει ήδη ξεκινήσει μια ξεχωριστή δραστηριότητα στην Ελλάδα, προκειμένου να συνδυάζει το EMS Asset Management με εκπαίδευση που προσφέρεται από το εργαλείο της SchoolVue Classroom Management και να προσφέρει τα δύο Λογισμικά σαν σουίτα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς Οργανισμούς να προσφέρουν ταυτόχρονα εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη στους μαθητές και τους καθηγητές.