Ακολουθώντας τις τάσεις της εποχής και με κεντρικό τίτλο καμπάνιας  “το νέο μας ψηφιακό πρόσωπο”, η ΤÜV AUSTRIA Hellas παρουσιάζει την καινούρια της εταιρική ιστοσελίδα, η οποία στοχεύει να προσφέρει στους επισκέπτες πλήρη ενημέρωση για τις υπηρεσίες του Οργανισμού στους τομείς της Επιθεώρησης, των Πιστοποιήσεων, των Τεχνικών Ελέγχων και της Εκπαίδευσης.  Σκοπός ακόμα είναι στη νέα δίγλωσση ιστοσελίδα να παρουσιαστούν οι εξελίξεις στο χώρο της ποιότητας τόσο στην Ελλάδα, όσο και παγκοσμίως μέσα από την παρουσία της ΤÜV AUSTRIA Hellas στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή, αλλά και την τεχνογνωσία της μητρικής εταιρείας.

Στη νέα σελίδα www.tuvaustriahellas.gr, έχουν εφαρμοστεί  οι πλέον σύγχρονες τεχνολογίες κατασκευής, με γνώμονα την εύκολη περιήγηση, το δυναμικό περιβάλλον, την εταιρική αισθητική,  αλλά και την ασφάλεια πλοήγησης. Σε αυτήν, εκτός από τις υπηρεσίες της, παρουσιάζονται τα τελευταία νέα, οι εκδηλώσεις, αρθογραφία και το κοινωνικό πρόσωπο της TÜV AUSTRIA Hellas, αναδεικνύοντας την κουλτούρα, την ταυτότητα, τις αξίες και τις δράσεις της.