Σταθερή βελτίωση εμφανίζει η ελληνική αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς περιορίζονται οι απώλειες στις πωλήσεις των συγκεκριμένων προϊόντων από τρίμηνο σε τρίμηνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της IDC (final results) κατά το 4o τρίμηνο του 2012, ο κλάδος των ηλεκτρονικών υπολογιστών (σταθερών και φορητών) σημείωσε πτώση στις πωλήσεις 7,4%. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ μικρότερο σε σύγκριση με τα προηγούμενα τρίμηνα της ίδιας οικονομικής χρήσης, οπότε οι απώλειες στις πωλήσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών είχαν διαμορφωθεί στο -26%, -12,9% και -23,2% κατά το 1o, 2o και 3o τρίμηνο του 2012 αντίστοιχα.

Συνολικά στο 4o τρίμηνο του 2012 πωλήθηκαν 183.530 τεμάχια έναντι 198.197 τεμάχια το αντίστοιχο διάστημα του 2011. Στην πρώτη πεντάδα των κατασκευαστών βρέθηκαν οι Hewlett Packard με μερίδιο αγοράς 24%, Turbo X (Πλαίσιο Computers) με μερίδιο αγοράς 11,6%, Toshiba με μερίδιο αγοράς 11,4%, Dell με μερίδιο αγοράς 10,5%, Sony με μερίδιο αγοράς 9,2%. Την υπόλοιπη δεκάδα ολοκληρώνουν με την παρουσία τους οι Lenovo, Samsung, Fujitsu, Acer, Apple και Λοιποί Κατασκευαστές.

Με μια πιο προσεκτική εξέταση των στοιχείων των αναλυτών της IDC γίνονται αντιληπτές οι έντονες ανακατατάξεις που παρατηρούνται στη λιανική διάθεση των ειδών πληροφορικής. Οι ανακατατάξεις αντικατοπτρίζουν την εμπορική πολιτική κυρίως των μεγάλων κατασκευαστών και τη στρατηγική που ακολουθούν οι αλυσίδες λιανικής, κινήσεις που επηρεάζουν και την καταναλωτική συμπεριφορά. Έτσι σημαντική αύξηση κατά 129,7%, 136,7% και κατά 46,5% εμφάνισαν οι πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών των εταιρειών Lenovo, Samsung και Fujitsu.

Ανακάμπτει η αγορά των φορητών υπολογιστών
Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι έχουν περιοριστεί σημαντικά οι απώλειες στις πωλήσεις των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, τομέας που καθορίζει τόσο τις τεχνολογικές εξελίξεις όσο και την καταναλωτική συμπεριφορά στο χώρο των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σύμφωνα με την ΙDC, οι πωλήσεις των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (επαγγελματικοί και οικιακοί) μειώθηκαν κατά 1,8% στο 4ο τρίμηνο του 2012. Την πρώτη πεντάδα σε αυτό τον τομέα αποτελούν οι Hewlett Packard, Toshiba, Sony, Lenovo, Dell.

Στους σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (επαγγελματικοί και οικιακοί) η μείωση στις πωλήσεις διαμορφώθηκε στο 20,6%. Σε αυτή την κατηγορία την πρώτη πεντάδα αποτελούν οι Turbo X (Πλαίσιο Computers), Dell, Hewlett Packard, e-shop, Lenovo.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές για επαγγελματική χρήση ανεξαρτήτου κατηγορίας (σταθεροί και φορητοί) σημείωσαν μείωση πωλήσεων κατά 5,4%. Στην πρώτη πεντάδα αυτής της κατηγορίας βρέθηκαν οι Dell, Hewlett Packard, Τurbo X (Πλαίσιο Computers), Lenovo, Fujitsu.

Στην κατηγορία των οικιακών ηλεκτρονικών υπολογιστών οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 8,6%. Στην πρώτη πεντάδα αυτής της κατηγορίας βρέθηκαν οι Ηewlett Packard, Toshiba, Sony, Turbo X (Πλαίσιο Computers), Lenovo.

Αναλυτικά κατά κατηγορία οι επαγγελματικοί σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές εμφάνισαν μείωση πωλήσεων κατά 11,2%. Οι οικιακοί σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές εμφάνισαν μεγαλύτερες απώλειες της τάξης του 33,4%.

Στους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές τα δεδομένα είναι καλύτερα. Οι επαγγελματικοί φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές δείχνουν τάση ανόδου των πωλήσεων μετά από αλλεπάλληλα καθοδικά τρίμηνα. Έτσι στο 4ο τρίμηνο του 2012 οι απώλειες στις πωλήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων διαμορφώθηκαν στο 0,4%. Στην κατηγορία των οικιακών φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών οι απώλειες στις πωλήσεις ήταν λίγο μεγαλύτερες φτάνοντας το 2,4%.


Πίνακας 1. Σύνολο Πωλήσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Ελλάδα, σε χιλιάδες τεμάχια, Πηγή: IDC EMEA PC Tracker – 4o Τρίμηνο 2012 final results


Διάγραμμα 1. Μερίδια Αγοράς Σταθερών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Ελλάδα, Πηγή: IDC EMEA PC Tracker – 4o Τρίμηνο 2012 final results


Διάγραμμα 2. Μερίδια Αγοράς Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Ελλάδα, Πηγή: IDC EMEA PC Tracker – 4o Τρίμηνο 2012 final results

Πηγή : http://www.sepe.gr/